Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; Giữ vững ổn định chính trị; Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững

(Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Phó Bí thư thường trực quận ủy trình bày ngày 06 tháng 8 năm 2015)

Năm năm qua, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn, thử thách đan xen nhau. Được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành thành phố, sự đồng thuận của Nhân dân, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tuy nhiên, tình hình cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của quận, một số dự án trọng điểm chậm triển khai thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp… đã tác động nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Song với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đã đề ra, xây dựng quận Bình Thạnh ngày càng phát triển.

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2010-2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Duy trì nhịp độ phát triển kinh tế hợp lý, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất

Tập trung chỉ đạo hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, trong đó tập trung chủ yếu vào các dịch vụ tài chính - ngân hàng và các hoạt động dịch vụ buôn bán hàng hóa, dịch vụ tư vấn, vận tải… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng[1].

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, các giải pháp tích cực nhằm khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển như các hoạt động kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, đối thoại với doanh nghiệp… qua đó giúp cho các thành phần kinh tế nâng cao sức cạnh tranh, nâng dần tổng mức đầu tư trong sản xuất kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp kinh doanh tài chính về đầu tư tại quận.[2] Mặc dù tốc độ tăng trưởng bình quân thấp hơn nhiệm kỳ trước, nhưng xét về giá trị tuyệt đối của từng lĩnh vực thì tổng giá trị tạo ra trong nhiệm kỳ cao hơn so với nhiệm kỳ trước[3].

Phát huy hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, thực hiện chủ trương xã hội hóa, khai thác các nguồn lực của các thành phần kinh tế, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể trong cơ cấu chung của nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh. Quận tập trung chuyển đổi công năng chợ Văn Thánh; từng bước hình thành các khu chuyên doanh theo ngành như khu vực chuyên doanh về tài chính ngân hàng, khu vực bán hàng trang trí nội thất, trang thiết bị văn phòng, khu vực bách hóa, công nghệ, khu vực kinh doanh ăn uống...[4] Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố hỗ trợ cho các Hợp tác xã thương mại dịch vụ mở rộng mạng lưới kinh doanh, hình thành các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân[5].

Công tác thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu[6]. Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, tập trung mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước và ngân sách quận, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, không lạm thu và chống thất thu; có tích lũy để đầu tư phát triển, trong đó tỷ trọng thu từ thuế công thương nghiệp, ngoài quốc doanh chiếm đa số, phù hợp với định hướng phát triển của quận theo hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất; triển khai rà soát và lập phương án sắp xếp xử lý, bán đấu giá tài sản nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn quận[7].

2. Công tác quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận

Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực quản lý đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập và điều chỉnh quy hoạch. Đến cuối nhiệm kỳ, đã hoàn thành công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 và điều chỉnh quy hoạch hẻm; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2010 - 2015.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, được sự quan tâm của thành phố, quận đã chủ động trong việc kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư 12.719 tỷ đồng[8]. Nhiều công trình giao thông trọng điểm được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư cho quận[9]; các công trình chống ngập được đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả, khắc phục cơ bản tình trạng ngập do triều cường và do mưa[10]; tập trung đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế và công trình phúc lợi công cộng góp phần phát triển hạ tầng xã hội ngày càng hoàn chỉnh[11].

Các dự án kinh doanh phát triển nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng, góp phần cải tạo chỉnh trang bộ mặt đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn.[12] Ngoài ra, quận còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ dân hiến đất mở rộng hẻm, đóng góp kinh phí cùng nhà nước thực hiện nâng cấp nhiều tuyến hẻm trên địa bàn[13].

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng ngày càng đi vào nền nếp. Tập trung chỉ đạo và hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất cho những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trong lĩnh vực quản lý đô thị ngày càng được nâng lên[14]. Hoàn thành công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/1994/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai công tác bán nhà sở hữu nhà nước theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từ đó số vụ vi phạm về đất đai, xây dựng giảm so với đầu nhiệm kỳ.[15] Thực hiện việc rà soát, đề xuất xử lý giảm quy mô hoặc hủy bỏ Quyết định thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đến nay Thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi, điều chỉnh ranh 09 dự án[16].

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường cơ bản có chuyển biến; thường xuyên kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, y tế; tăng cường công tác quản lý thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường; tổ chức các đợt cao điểm thực hiện “Nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”, xử lý ô nhiễm môi trường tại các tuyến rạch. Phối hợp rà soát và phát triển mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn quận, đảm bảo 99,8% hộ dân được sử dụng nước sạch (dự kiến tháng 11/2015 đảm bảo 100% hộ dân sử dụng nước sạch).

3. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

3.1. Về giáo dục - đào tạo

Hệ thống giáo dục được củng cố, mở rộng, phát triển ổn định và đa dạng hóa các loại hình đào tạo[17]. Cùng với việc tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục, việc xây dựng hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại[18]. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh. Chất lượng dạy học được giữ vững và ngày càng nâng cao; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và cao đẳng, đại học năm học sau cao hơn năm học trước[19]; nhiều giáo viên và học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Quốc gia và cấp Thành phố[20]; duy trì kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; triển khai thí điểm Đề án nhận giữ trẻ từ 13 đến 18 tháng tuổi[21]. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng[22]. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng gắn với phong trào khuyến học, khuyến tài[23], góp phần xây dựng xã hội học tập, khơi dậy truyền thống hiếu học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận.

Công tác đào tạo nghề có nhiều chuyển biến, trong đó tập trung đào tạo các nghề sơ cấp phù hợp với nhu cầu của người lao động, đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hoàn thành việc nâng cấp Trung tâm dạy nghề lên Trường Trung cấp nghề, đến nay đã thực hiện được 02 khóa đào tạo nghề trung cấp cho 134 lượt học viên; đẩy mạnh việc liên kết với các công ty, doanh nghiệp đào tạo nghề bậc 3/7 cho công nhân[24] và giải quyết việc làm cho học viên sau khi hoàn thành chương trình khóa học có nhu cầu giải quyết việc làm.

3.2. Hoạt động văn hóa - văn nghệ và thể dục thể thao

Chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng lên, các mô hình văn hóa ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, điểm sáng văn hóa, chợ văn minh thương nghiệp, công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn được quan tâm xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn[25]. Các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh với nhiều chương trình, loại hình phong phú, đa dạng, nhiều phong trào đã thực sự trở thành truyền thống của quận như Liên hoan tiếng hát ba thế hệ. Hiệu quả hoạt động của Bản tin quận và phường ngày càng được nâng cao với hình thức, nội dung phong phú, chuyển tải được các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa được quan tâm[26]. Các hoạt động lễ, hội có nhiều nét khởi sắc, chất lượng ngày càng phong phú theo định hướng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm và hạn chế các loại tệ nạn xã hội.

Hoàn thành quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao đến năm 2020; các hoạt động thể dục thể thao đã có bước phát triển, trình độ, năng lực vận động viên nhiều môn thể thao được nâng lên, đạt nhiều thành tích tốt trong thi đấu cấp Thành phố và Quốc gia[27]. Về cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao được chú trọng đầu tư và mở rộng theo hướng xã hội hóa nhằm phát triển cơ sở vật chất cho ngành[28]. Công tác giáo dục thể chất trong trường học[29] và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn dân có nhiều chuyển biến[30], Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc giữ gìn, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

3.3. Về y tế

Các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn đạt và vượt kế hoạch. Cơ sở vật chất và trang thiết bị ngành y tế được ưu tiên đầu tư, nguồn nhân lực ngành y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và y đức, góp phần củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân[31]. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe và các biện pháp phòng ngừa, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh, nâng cao ý thức vệ sinh, phòng dịch bệnh trong Nhân dân, không để bùng phát thành dịch lớn[32]. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chính sách dân số, gia đình và trẻ em được chú trọng thực hiện và đạt kết quả thiết thực. Đến cuối nhiệm kỳ, có 19/20 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (tăng 04 phường so với Nghị quyết).

3.4. Thực hiện chính sách an sinh xã hội

Hoàn thành Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước 2 năm và hoàn thành giai đoạn 2014 - 2015, đến nay không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo còn lại 1,64% tổng hộ dân; thực hiện tốt công tác hỗ trợ vốn cho các diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi[33]. Các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đẩy mạnh, chăm lo cho các đối tượng chính sách có công với cách mạng[34]. Chỉ tiêu giải quyết việc làm mới hàng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết[35].

4. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường cải cách tư pháp

Quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng Công an, Quân sự trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ[36], huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ[37].

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, vận dụng linh hoạt và có đối sách phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh với số đối tượng chống đối chính trị; ngăn chặn có hiệu quả việc hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị; xử lý, giải quyết tốt các tình huống gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động tập thể, các vụ đình công, lãn công của công nhân ở các doanh nghiệp, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại của công dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; phạm pháp hình sự bình quân hàng năm được kéo giảm, tỷ lệ khám phá án hình sự đạt chỉ tiêu đề ra[38]; tập trung các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt[39], ngăn chặn xử lý kiên quyết tình trạng đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Quan tâm lãnh đạo công tác cải cách tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo hỗ trợ hoạt động cho các cơ quan tư pháp; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên, đảm bảo đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật và tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ đạo phối hợp xử lý tốt những vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật[40] và công tác hòa giải[41] tại cơ sở được đẩy mạnh, góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân của người đứng đầu, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện tồn đọng, kéo dài[42]; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, kế toán, quy chế dân chủ cơ sở, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng theo Luật khiếu nại, tố cáo[43]. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh các mặt thiếu sót trong công tác quản lý thu, chi tài chính, việc chấp hành Luật Ngân sách, Luật Kế toán của các cơ quan, đơn vị, phường[44].

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

5.1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả bước đầu tích cực

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; giữ đúng nguyên tắc, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau kiểm điểm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm đạt kết quả bước đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Thành ủy về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái” đến toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Từng bước khắc phục được một số hạn chế trong công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được chú trọng; thực hiện nghiêm chủ trương Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ; thực hiện nghiêm chế độ phân cấp quản lý cán bộ; chỉ đạo rà soát các quy chế, quy trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của quận, trong đó đặc biệt chú trọng công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc bố trí cán bộ đúng tiêu chuẩn, phẩm chất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động nắm thêm tình hình dư luận đối với cán bộ chuẩn bị được đề bạt luân chuyển; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt; ban hành tiêu chuẩn, chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý.

Phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới theo hướng lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu, các tổ chức trong hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và từng cấp ủy viên; phân công, phân cấp phụ trách từng lĩnh vực và thẩm quyền xử lý công việc rõ ràng. Rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy; mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng; tăng cường thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả đi cơ sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường công tác tiếp công dân của lãnh đạo quận; ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

5.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có chuyển biến tích cực

Việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đổi mới về hình thức và phương pháp tổ chức; đề cao ý thức tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, trao đổi thảo luận để tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt gắn với việc xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết được triển khai kịp thời, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị[45]. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường, kịp thời định hướng những quan điểm, chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động của tổ dư luận xã hội; gắn việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên từ quận đến cơ sở, từng bước phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền nên hiệu quả tuyên truyền miệng được nâng lên, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sự chuyển biến trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, đảng viên; triển khai điểm việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tổ dân phố - mặt trận bước đầu đạt hiệu quả; ban hành Quy định nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo quản lý…Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm theo, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, nhất là vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh[46].

b. Công tác tổ chức và xây dựng Đảng

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên, cơ bản khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong sinh hoạt Đảng; thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình; từng bước khắc phục được tình trạng nể nang, ngại đụng chạm, né tránh, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng Đảng của đảng viên; đảng viên nêu cao tính gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, tham gia công tác vận động quần chúng và xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

Nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan giúp việc cho Ban Thường vụ quận ủy; phân công chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra quận ủy, Văn phòng quận ủy tham dự sinh hoạt tại các cơ sở Đảng, các chi bộ bộ phận trực thuộc cơ sở để nắm tình hình, tham mưu giúp cho Quận ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng được sát hợp hơn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành có nền nếp, chú trọng về chất lượng, các cấp ủy chỉ đạo chấn chỉnh và thực hiện khá chặt chẽ việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng thực chất hơn, góp phần giúp cấp ủy kịp thời có biện pháp khắc phục các mặt tồn tại, yếu kém để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, không có cơ sở Đảng yếu kém và số đảng viên vi phạm tư cách hàng năm được kéo giảm[47].

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên có chuyển biến tích cực cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; số đảng viên trẻ, đảng viên nữ được kết nạp tăng lên[48].

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bước đầu đạt được một số kết quả nhất định về số lượng và chất lượng. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có trên 100 lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ doanh nghiệp[49].

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến cán bộ, đảng viên, bảo đảm yêu cầu công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ và kết nạp đảng viên. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm chú trọng hơn; việc xét miễn sinh hoạt Đảng và miễn công tác đối với đảng viên; việc xin đi nước ngoài của đảng viên đảm bảo thực hiện đúng quy định; nhiều cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp tốt trong công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên đương chức phục vụ cho công tác kiểm điểm cán bộ, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

c. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; quan tâm đến công tác sơ kết, tổng kết và triển khai các Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy; nhận thức của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được quan tâm chú trọng; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp nhiệm vụ chính trị và thực tiễn, trong đó tập trung kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng...[50]. Ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra quận ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng[51]. Việc xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình đối với những khuyết điểm vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên[52].

Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra quận ủy và cơ sở; vai trò tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấp từng bước được phát huy; chủ động tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó chú ý đến công tác kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết và phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đảng viên, không để tồn đọng kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nguyên tắc Điều lệ Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của quận. Lãnh đạo tốt việc sơ, tổng kết thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Qua đó, nâng cao ý thức và phát huy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thái độ giao tiếp, tác phong của đội ngũ cán bộ công chức trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân; ngăn ngừa và đấu tranh kịp thời với các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức[53].

5.3. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền có những chuyển biến tích cực và ngày càng được nâng cao

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn[54], ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết, Kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu; 100% thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, cập nhật và công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng vào công tác quản lý, tạo được sự chuyển biến trong điều hành, kiểm soát; triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng; dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ hành chính qua đường bưu điện; công khai các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết hồ sơ trên màn hình Led tại khu vực tiếp nhận và hoàn trả kết quả nhằm để góp phần thông tin kịp thời các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân, cung cấp thông tin dịch vụ văn minh, hiện đại đến các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu giao dịch… Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, tạo điều kiện phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường.

Công tác dân vận của chính quyền tiếp tục được đổi mới. Tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; bảo đảm vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

5.4. Công tác vận động Nhân dân của hệ thống chính trị thường xuyên được tăng cường; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Việc thực hiện quy chế dân vận của hệ thống chính trị đi vào nền nếp; các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung quy chế phù hợp với tình hình địa phương; kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ theo đúng Quy chế, phân công thường trực cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền phụ trách công tác dân vận. Triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành phố về công tác dân vận, đồng thời ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác dân vận tại địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ và chính quyền địa phương với Nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở[55] đã khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Phát huy tốt vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về việc thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW về việc thực hiện “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các giới; tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đã tạo được sự đồng tình ủng hộ và giám sát rộng rãi trong Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp tổ chức và vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”[56]; kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt[57], những kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của quận phát động. Quan tâm chăm lo, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và chất lượng đoàn viên, hội viên[58]; tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các giới để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phản ánh đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của các giới, các tầng lớp Nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bước đầu có sự chuyển biến.

II. HẠN CHẾ - YẾU KÉM

1. Kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa thu hút đầu tư của các doanh nghiệp quy mô lớn; tỷ lệ thuế đọng còn cao; chưa giải quyết triệt để các điểm kinh doanh tự phát và kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường. Chưa hoàn thành việc kêu gọi đầu tư dự án trung tâm thương mại Thanh Đa, chợ Bà Chiểu.

2. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn ra; quản lý nhà nước về môi trường còn hạn chế; vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để. Việc kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm như xây dựng khu thể dục thể thao - công viên cây xanh Phường 12, phá dỡ chung cư lô IV, lô VI cư xá Thanh Đa, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án thoát nước Phan Văn Hân, chống sạt lở kênh Thanh Đa đoạn 1.4 chưa hoàn thành theo Nghị quyết.

3. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đôi lúc thiếu tập trung; hiệu quả hoạt động của một số Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao, giáo dục thể chất trong trường học chưa được chú trọng. Các ngành nghề đào tạo của Trường Trung cấp nghề chưa đa dạng nên không thu hút nhiều học viên.

4. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp kéo giảm phạm pháp hình sự chưa thực sự căn cơ. Tỷ lệ cán bộ Ban chỉ huy quân sự phường qua đào tạo chuyên ngành theo quy định và chi bộ quân sự phường có cấp ủy không đạt so với nghị quyết; việc xây dựng lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp đủ điều kiện đạt thấp.

5. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời và sâu sát; công tác định hướng thông tin tuyên truyền, việc phản bác những luận điệu xuyên tạc còn chậm. Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số cấp ủy, chi bộ còn rập khuôn, thiếu sự chủ động, sáng tạo.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoạt động của một vài tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều lúng túng; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ thiếu căn cơ; công tác quản lý, đánh giá cán bộ chưa sát. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chưa đạt[59].

Công tác kiểm tra, giám sát của một vài cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục những kết luận sau kiểm tra, giám sát. Một vài Ủy ban Kiểm tra cơ sở chưa thực sự chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

6. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một vài lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong lãnh đạo điều hành đôi lúc chưa xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, còn dàn trải. Vai trò tham mưu của các phòng, ban chức năng có lúc thiếu tính chủ động, sự phối hợp giữa các phòng, ban và phường trong một số nhiệm vụ chưa chặt chẽ.

7. Công tác vận động Nhân dân đôi lúc chưa được phát huy đúng mức; khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được xây dựng rộng khắp. Một vài tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về công tác vận động Nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa thật sự đạt hiệu quả; chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở cơ sở còn yếu. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở một vài nơi còn hình thức, các vấn đề bức xúc của Nhân dân chưa được chính quyền, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời; hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận, các đoàn thể còn lúng túng.

***

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thạnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng Thương mại - dịch vụ - sản xuất; hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu thuế và thu ngân sách hàng năm; tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến nhất định; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trên một vài lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Việc thực hiện các Chương trình và Công trình trọng điểm còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa thật sự đạt hiệu quả.

III. NGUYÊN NHÂN - MỘT SỐ KINH NGHIỆM

1.Nguyên nhân đạt được

- Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; sự phối hợp hỗ trợ thường xuyên của các sở, ngành Thành phố, để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho quận thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đề ra.

- Ban Chấp hành Đảng bộ quận giữ vững đoàn kết; phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch sát với thực tiễn. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết những kiến nghị của cơ sở.

- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đối thoại với Nhân dân, với doanh nghiệp; nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

2. Nguyên nhân hạn chế

* Khách quan: Trong bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước, thành phố có những khó khăn, thách thức và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; một số cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, không đồng bộ, liên tục thay đổi… đã có những tác động nhất định đến công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận.

* Chủ quan:

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của một vài Chương trình, Kế hoạch, việc dự báo tình hình chưa sát với thực tiễn dẫn đến tính khả thi một vài lĩnh vực chưa cao. Năng lực lãnh đạo của một vài cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền ở một vài địa phương còn yếu.

- Công tác phối hợp và trách nhiệm tham mưu của các phòng, ban chuyên môn, các ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở có lúc chưa đồng bộ, chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

- Một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên chưa thật sự gương mẫu, nêu gương trong thực thi nhiệm vụ; trình độ năng lực, kỹ năng hoạt động của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống chưa cao, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với Nhân dân.

3. Một số kinh nghiệm

- Một là, phải thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu.

- Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của quận. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Ba là, phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

- Bốn là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; phải lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN QUẬN, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020

Trong năm năm tới, dự báo tình hình thế giới vẫn có nhiều biến động khó lường: kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình hình an ninh chính trị, tình hình Biển Đông, vấn đề thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình trong nước có những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số chương trình, công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận như khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa, Khu bờ Tây sông Sài Gòn, chương trình di dời, tổ chức lại các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận,… sẽ ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận người dân; một số dự án nhà ở hoàn thành sẽ thu hút một lượng lớn người dân đến sinh sống tại địa bàn quận, từ đó sẽ tác động nhất định đến sự phát triển của quận. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, tinh thần tương thân, tương ái của Nhân dân Bình Thạnh sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát “Phát huy truyền thống cách mạng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; bảo đảm dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chỉnh trang đô thị, cải tạo kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tiếp tục xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”.

A. CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

I. Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng bình quân 11%/năm.

2. Phấn đấu hàng năm thu ngân sách tăng từ 5% đến 8% so với dự toán và đảm bảo tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục, văn hóa xã hội từ 40% trở lên.

3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

4. Hàng năm xây dựng trên 80% khu phố văn hóa, 80% tổ dân phố - mặt trận văn hóa, 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ, giữ vững 3 phường và xây dựng từ 5 đến 7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 33% người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

5. Giới thiệu và giải quyết việc làm từ 15.000 - 16.000 lượt người/năm. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trên tổng số lao động làm việc; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

6. Phấn đấu đạt 90% bảo hiểm y tế toàn dân và 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 37% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

7. 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

8. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016 - 2020) bình quân 1%/năm, nâng thu nhập của hộ nghèo vào năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2011.

9. Phấn đấu đạt 90% phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; từ 60 - 70% khu phố, tổ dân phố an toàn không có tội phạm ẩn náu hoạt động, nếu có được phát hiện nhanh và xử lý kịp thời.

10. Hàng năm, kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự không quá 8,6 vụ/10.000 dân; phấn đấu hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; án cướp giật, trộm cắp kéo giảm hàng năm, khám phá án trộm đạt trên 55%; chuyển hóa địa bàn trọng điểm; trên 90% tin báo tố giác tội phạm được xử lý đúng quy trình. Hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt theo chỉ tiêu của Ban An toàn giao thông thành phố.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm ở 2 cấp; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2% trở lên. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 20% trở lên, đoàn viên 70% trở lên.

12. Phát triển 1.100 đảng viên mới, trong đó có trên 60% là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

13. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo tiêu chí phân loại chất lượng cơ sở Đảng hàng năm do Trung ương quy định; không có cơ sở Đảng yếu kém.

14. Cuối nhiệm kỳ có 60% tổ dân phố - mặt trận có tổ trưởng hoặc tổ phó là đảng viên.

15. Thành lập 20 tổ chức Đảng, 30 chi đoàn, 40 chi hội thanh niên và 100% tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện. Tập hợp 65% thanh niên vào tổ chức đoàn, hội và 80% phụ nữ được tập hợp vào tổ chức hội.

II. Chương trình và công trình trọng điểm

1. Các chương trình trọng điểm

- Thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung chương trình di dời, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Văn Thánh và rạch Xuyên Tâm, chung cư lô số và lô chữ cư xá Thanh Đa (Phường 27).

- Thực hiện Đề án nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân sống trên và ven kênh rạch trên toàn địa bàn quận Bình Thạnh trong thời gian chưa thực hiện di dời.

2. Các công trình trọng điểm

- Trường học: đầu tư xây dựng 15 trường: Mầm non 5, 6, 7A, 12, 26, Tiểu học Phường 12 (23 Trần Quý Cáp), Tiểu học Bình Lợi Trung (Phường 13), Tiểu học Phường 17 (139 Xô Viết Nghệ Tĩnh), Trung học cơ sở Đống Đa và Trung học phổ thông Gia Định (Phường 25), Trung học cơ sở Phường 12, Trung học cơ sở Cửu Long (Phường 22); Trung học phổ thông Phường 26 (79/81 Nguyễn Xí); mở rộng trường Tiểu học Tầm Vu (Phường 26); nâng cấp trường Tiểu học Yên Thế (Phường 5).

- Đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân các Phường: 6, 7, 11, 13, 17, 19, 26, 28.

- Đầu tư xây dựng Trạm y tế các Phường: 1, 5, 7, 12, 15, 17, 22, 26, 27.

- Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận, kho lưu trữ Ủy ban nhân dân quận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

- Đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Thể dục thể thao, công viên cây xanh Phường 12.

- Hoàn thành công tác bồi thường, đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng: đường nối đường trục Phường 13, thông tuyến đường D3 (nối ra D1 và D2), thông tuyến D2 (từ đường Ung Văn Khiêm đến VK102) Phường 25, hẻm 5 Nơ Trang Long thông qua hẻm 8 Hoàng Hoa Thám Phường 7, cầu đường Phan Chu Trinh (từ Rạch Lăng đến Nơ Trang Long) Phường 13; đoạn 2, 4 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

- Tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

I. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại - dịch vụ - sản xuất, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp và giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020, kêu gọi đầu tư xây dựng Khu kinh doanh đa chức năng chợ - Trung tâm thương mại Bà Chiểu, Thanh Đa, Trung tâm thương mại Bình Hòa. Khai thác và phát huy lợi thế của các ngành, lĩnh vực được xác định là thế mạnh của quận để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp lý và bền vững trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Tăng cường kiểm tra công tác giải tỏa điểm kinh doanh tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường và kiên quyết xử lý đối với các hộ kinh doanh tái phạm việc lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh. Thực hiện đầu tư nâng cấp chợ truyền thống (Thị Nghè, Phan Văn Trị).

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch trên địa bàn (lữ hành, khách sạn, vận chuyển, mua sắm, ăn uống…). Phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn theo hướng Thanh Đa - Bình Quới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phát triển thị trường; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể; phát triển các cửa hàng tiện ích, các điểm bán hàng bình ổn giá; tuyên truyền vận động Nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống hàng gian, hàng giả, chống gian lận thương mại…

Tập trung mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước và ngân sách quận, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, không lạm thu và chống thất thu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; tuyên truyền, vận động và triển khai đồng bộ hoạt động giao dịch điện tử với người nộp thuế, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng thu; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng định mức, công khai, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước. Tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thông qua việc xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước; tập trung vốn ngân sách cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

II. Về công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chủ đầu tư trong việc lập quy hoạch phân khu khu đô thị Bình Quới, Phường 28 và thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đối với các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, quy hoạch hẻm để xem xét sự cần thiết điều chỉnh nhằm khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi.

Có kế hoạch đầu tư xây dựng theo quy hoạch, trong đó tập trung hỗ trợ tạo điều kiện để các chủ đầu tư hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị nằm trong khu bờ Tây sông Sài Gòn, các dự án tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án (dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, đoạn 4; dự án khu tái định cư nhà cháy Phường 3; dự án cải tạo chung cư lô số cư xá Thanh Đa); triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chung cư lô chữ cư xá Thanh Đa (Phường 27).

Kiến nghị Thành phố thực hiện dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 kết hợp mở đường Chu Văn An (đoạn từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh); dự án mở thông tuyến đường 12AB (Phan Xích Long nối dài) đoạn từ đường Vạn Kiếp đến đường Đinh Tiên Hoàng; mở rộng đường Ngô Tất Tố hiện hữu đến Xô Viết Nghệ Tĩnh; ngã ba Nguyễn Thiện Thuật - Bùi Đình Túy kết hợp mở rộng tuyến đường Bùi Đình Túy (đoạn từ hẻm 304 đến Phan Văn Trị); mở rộng đường Phan Văn Trị đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Phạm Văn Đồng.

Nâng cao năng lực điều hành, quản lý và vai trò tham mưu của các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các phường; tiếp tục cải tiến quy trình, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đất đai được giải quyết đúng hạn. Tăng cường và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, kéo giảm triệt để tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vi phạm và quản lý và sử dụng đất đai. Rà soát, đề xuất giảm quy mô hoặc hủy bỏ thu hồi các dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tích cực phối hợp với các sở, ngành để thực hiện di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường, các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác; thường xuyên có kế hoạch nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy và chống ngập úng; phát triển các mảng xanh trong khu dân cư, xây dựng các tuyến đường văn minh, xanh - sạch - đẹp.

III. Về phát triển giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội

1. Về giáo dục - đào tạo

Duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường giáo dục nhân cách, truyền thống cách mạng, các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc cho học sinh và đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện thành công Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

Duy trì và giữ vững kết quả hoàn thành phổ cập ở các bậc học; thực hiện phổ cập tin học và ngoại ngữ cho tất cả học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục; từng bước xây dựng nhà trường hiện đại; tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật. Thực hiện có hiệu quả lộ trình nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao kiến thức kỹ năng cho người nuôi, giữ trẻ, nhóm trẻ gia đình và cộng đồng dân cư.

Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đề cao đạo đức, trách nhiệm, chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để đảm bảo đến năm 2020 cung cấp đủ số lượng giáo viên cho các cấp học, ngành học.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề theo chuẩn quốc gia để đào tạo các ngành nghề phục vụ yêu cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 và lớp 12; liên kết mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo phù hợp với thị trường lao động, qua đó thu hút nguồn học viên đến với trường. Nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và nhân viên thâm nhập thực tế, tìm hiểu thực tiễn sản xuất, dịch vụ để cập nhật thông tin về kỹ thuật, công nghệ mới, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

2. Xây dựng văn hóa, phát triển thể dục thể thao

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để con người phát triển toàn diện; nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế xã hội của quận. Xây dựng văn hóa trong từng cộng đồng, khu phố, gia đình kết hợp với phong trào “Vì Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, trong đó, tập trung thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người; phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tích cực ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; đề cao vai trò của gia đình trong giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; chú trọng phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua yêu nước. Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng các mô hình gia đình văn hóa, tổ dân phố - mặt trận văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, chung cư văn hóa và các mô hình mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp. Hàng năm, thực hiện tốt việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ và đúng chuẩn.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử để thu hút khách du lịch đến tham quan, qua đó kết hợp quảng bá, phát huy tiềm năng kinh tế, du lịch của quận.

Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao gắn với phong trào rèn luyện sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi; tập trung phát triển các môn thể thao phong trào. Tăng cường đầu tư ngân sách quận cho hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho hoạt động thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu luyện tập của Nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển chung của Quận và Thành phố. Hoàn thành việc kêu gọi đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh và thể dục thể thao Phường 12. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, thu hút lực lượng huấn luyện viên giỏi đáp ứng yêu cầu phát triển; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên thành tích cao; tập trung đầu tư những bộ môn thể dục thể thao thế mạnh của quận.

3. Y tế

Thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng đội ngũ y sĩ, bác sĩ có y đức, có trách nhiệm, tay nghề cao với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân; triển khai Đề án giảm quá tải bệnh viện và Đề án bác sĩ gia đình giúp cho hoạt động mạng lưới y tế cơ sở ngày càng chất lượng và đạt hiệu quả hơn trong khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh.

Triển khai có hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới phòng, chống dịch bệnh từ quận đến cơ sở; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh và các đường truyền bệnh nhằm kéo giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin phòng, chống dịch bệnh, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế, dịch vụ y tế, đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp của Thành phố; phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

Tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh. Triển khai Đề án nâng cao chất lượng dân số, vận động phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bảo vệ sức khỏe sinh sản.

4. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chú trọng giải quyết việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo để ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện đúng, đủ chính sách về bảo hiểm xã hội.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chính sách khác có liên quan đến người có công. Gắn việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách với tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có công khó khăn, neo đơn. Nâng cao mức sống cho gia đình chính sách, người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.

Xây dựng và triển khai Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2016 - 2020 theo Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ Vì người nghèo...; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở…

Nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội cho các nhóm đối tượng, điều chỉnh kịp thời và phù hợp các mức được trợ cấp tối thiểu theo quy định. Tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia phát triển và nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở đúng quy định, góp phần nuôi dưỡng, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa.

Tăng cường các giải pháp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động, đình công, lãn công không đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp.

IV. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường cải cách tư pháp

1. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp quận, phường; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm cả 2 cấp, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2%; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ đảm bảo chất lượng và số lượng theo quy định. Xây dựng kế hoạch huy động, huấn luyện cho các đối tượng hàng năm đạt chất lượng, chỉ tiêu thành phố giao.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt kế hoạch, quy hoạch và xây dựng các công trình, kế hoạch phòng thủ đã được phê duyệt.

2. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 86-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Chỉ đạo việc tăng cường phối hợp hoạt động giữa các lực lượng Quân sự, Công an quận và phường trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội” và Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số cơ hội chính trị; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, không để trở thành các điểm nóng; tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Tập trung chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, cương quyết giữ không cho tái phát đối với các địa bàn đã chuyển hóa hoặc hình thành tụ điểm phức tạp mới; không để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy công khai và ăn xin ở khu vực công cộng. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy và Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, trong đó tập trung các giải pháp quản lý tốt người sau cai nghiện nơi cư trú, đẩy mạnh hiệu quả cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng và các hình thức tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở.

Triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất ùn tắc giao thông và ngăn chặn kịp thời, xử lý kiên quyết tình trạng đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối an ninh trật tự trên địa bàn quận. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, tuần tra đường thủy.

3. Thực hiện công tác cải cách tư pháp

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phối hợp với Thành phố thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan bảo vệ pháp luật, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng; nâng cao chất lượng công tác giải quyết tin tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không để xảy ra oan sai, lọt người, lọt tội, không để công tác thụ lý hồ sơ dẫn đến tình trạng quá hạn, tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành các quy định pháp luật của Nhân dân.

V. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh, với trọng tâm là tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp khắc phục 3 vấn đề cấp bách theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình và những vấn đề phát sinh, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, gắn xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

1.Tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên thành một nội dung quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Thực hiện tốt Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nghiêm quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án của Thành ủy về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái”; thực hiện tốt công tác dự báo, nắm diễn biến tư tưởng, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tiếp tục đổi mới phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chương trình nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chăm lo xây dựng, củng cố và thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Nhân rộng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt tổ dân phố - mặt trận; biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang; kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy, tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong các hợp tác xã.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ. Thực hiện tốt quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất; thực hiện tốt việc định kỳ tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW của Trung ương. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm việc xét miễn sinh hoạt và miễn công tác đối với đảng viên. Nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong trường học, công nhân lao động trực tiếp, lực lượng dân quân, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố - mặt trận…

4. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ tiếp cận các chức danh theo quy hoạch đi vào nền nếp; xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn quy hoạch cấp ủy những năm tiếp theo. Thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch định kỳ hàng năm. Xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, tập trung nắm tình hình và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay. Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan tâm chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra quận ủy với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thường xuyên kiện toàn Ủy ban Kiểm tra quận ủy và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

6. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực: công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc để cán bộ, đảng viên sai phạm tại địa phương, cơ quan đơn vị mình trực tiếp quản lý; thực hiện nghiêm và minh bạch việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân trong thực thi công vụ.

7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy đối với hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảm bảo dân chủ, phong cách quần chúng, nói đi đôi với làm, luôn lắng nghe ý kiến Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy; tham mưu đề xuất và giải quyết công việc đúng theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được phân công; bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật phát ngôn trong sinh hoạt.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra quận ủy, Văn phòng quận ủy cho Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy trong thực hiện Chương trình làm việc và điều hành giải quyết công việc thường xuyên của Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý văn bản của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng quận ủy và các cơ quan tham mưu nhằm xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo tiến độ.

Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cấp ủy viên, đảng viên công tác ở các cơ quan nhà nước trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng việc xây dựng Nghị quyết, các Chương trình, Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, nội dung sát hợp, phân công cụ thể trách nhiệm, thời gian hoàn thành; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.

VI. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong quản lý hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nêu cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban và nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân. Thực hiện nghiêm quy chế hội họp, chế độ thông tin báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian; tăng cường thời gian đi cơ sở để kiểm tra nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính; phát hiện và xem xét, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và các Ủy ban nhân dân phường; rà soát, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch; thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban chuyên môn trong công tác tham mưu, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền. Tăng cường công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận của chính quyền, quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo mọi điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính quyền.

VII. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác dân vận, tiếp tục quán triệt và triển khai trong các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; thực hiện tốt quy chế dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở; phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng; tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW về “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; triển khai nhiều giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc; vận dụng và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị với trọng tâm hướng về cơ sở. Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở thật sự vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho cấp ủy, tạo nguồn phát triển đảng và nguồn quy hoạch cán bộ cho tổ chức Đảng và chính quyền.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chính sách của Đảng được xác định trong các Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, về xây dựng đội ngũ trí thức, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành các văn bản và giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò đoàn viên, hội viên, các trí thức tiêu biểu, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo nhằm tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

***

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân, Đảng bộ quận nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THẠNH


[1] Năm 2011: nông nghiệp chiếm 0,12%, công nghiệp chiếm 26,41%, thương mại - dịch vụ chiếm 73,47%. Năm 2015: nông nghiệp chiếm 0,07%, công nghiệp chiếm 23,73%, thương mại - dịch vụ chiếm 76,20%.

[2] Hiện có 17.316 hộ kinh doanh (tăng 16,33% so với đầu nhiệm kỳ), 12.158 doanh nghiệp (tăng 59,1% so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có 11.750 đơn vị thuộc ngoài nhà nước (tăng 49,11% so với đầu nhiệm kỳ), 408 công ty nước ngoài (tăng 140% so với đầu nhiệm kỳ).

[3] Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm tăng 8,11% (tăng 1,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết); thương mại - dịch vụ bình quân hàng năm tăng 25,02% (tăng 0,02% so với chỉ tiêu Nghị quyết); trong đó ngành chiếm tỷ trọng cao nhất và chủ yếu là thương mại (69,4%).

[4] Sửa chữa nâng cấp 04 chợ: Bà Chiểu, Thị Nghè, Thanh Đa, Phan Văn Trị. Khu vực chuyên doanh về tài chính ngân hàng (tuyến đường Phan Đăng Lưu, Điện Biên Phủ); khu nhà ở và văn phòng cho thuê (tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố); khu vực trang trí nội thất, trang thiết bị văn phòng (tuyến đường Bạch Đằng, Nơ Trang Long); khu vực bách hóa, công nghệ phẩm (tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh); khu vực kinh doanh ăn uống ở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

[5] 13 siêu thị, 368 địa chỉ bán hàng bình ổn (gồm 66 cửa hàng thực phẩm thiết yếu, 243 điểm bán thuốc, 22 cửa hàng bán mặt hàng sữa, 37 cửa hàng phục vụ mùa khai trường), 59 cửa hàng tiện lợi, 09 cửa hàng Co.op Food đang hoạt động.

[6] Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2011: 1.518,127 tỷ đồng; năm 2012: 1.696,050 tỷ đồng; năm 2013: 2.096,259 tỷ đồng; năm 2014: 2.530 tỷ đồng (bình quân hàng năm tăng 13,46% so với dự toán), trong đó thu thuế hàng năm tăng bình quân 9,87% so với dự toán (chỉ tiêu Nghị quyết 5%); đảm bảo cân đối chi ngân sách thường xuyên, trong đó tỷ trọng bình quân hàng năm chi sự nghiệp phát triển giáo dục, văn hóa xã hội chiếm 49,66% (chỉ tiêu Nghị quyết từ 40% trở lên).

[7] Đề xuất Thành phố bán đấu giá 54 nhà, đất; đã thực hiện bán đấu giá 09 tài sản với tổng số tiền 58.959.790.730 đồng.

[8] Đầu tư các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên 6.000 tỷ đồng, tăng 265% so với nhiệm kỳ trước (2.265,2 tỷ đồng); các dự án chống ngập với tổng mức đầu tư khoảng 539 tỷ đồng, tăng 180% so với nhiệm kỳ trước (300 tỷ đồng); đầu tư phát triển hạ tầng xã hội ngân sách thành phố đã đầu tư khoảng 277 tỷ đồng, giảm 33% so với nhiệm kỳ trước (417 tỷ đồng) ngân sách quận đã đầu tư khoảng 182,2 tỷ đồng, tăng 122% so với nhiệm kỳ trước (149 tỷ đồng). Huy động vốn xã hội đầu tư phát triển các dự án khoảng 5.667 tỷ đồng.

[9] Dự án, công trình giao thông trọng điểm: cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2; cầu Bình Lợi; đường Phạm Văn Đồng, cầu Kinh (giai đoạn 1); cầu Đỏ; cầu Băng Ky; cầu Bông; cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh; đường Phan Chu Trinh (đoạn từ Chu Văn An đến rạch Lăng); đường Chu Văn An (đoạn từ Phan Chu Trinh đến cầu Chu Văn An); công trình cải tạo mặt đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Trường Sa); nâng cấp mặt đường, vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

[10] Dự án chống ngập: Trạm kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè; các công trình đê bao, bờ bao chống triều cường tại Phường 28; các dự án xây dựng công trình đê bao sử dụng cừ nhựa uPVC; dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Bùi Đình Tuý (đoạn từ hẻm 304 đến cầu Bùi Đình Túy), tuyến cống hộp 125 Đinh Tiên Hoàng Phường 3.

[11]Xây dựng mới các công trình Trường Mầm non 11B, 13, 25B; Tiểu học Bạch Đằng; Trung học cơ sở Bình Lợi Trung, Trung học phổ thông Trần Văn Giàu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trạm Y tế Phường 3, 6, 13, 14, 19, 24, 25; Khu điều trị của Bệnh viện quận, hệ thống xử lý nước thải Trạm Y tế 20 phường, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận (cơ sở 1, 2). Xây dựng mới trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 1, 3, 21, Công an Phường 1, cơ quan Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban Chỉ huy Quân sự quận. Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, nâng cấp cải tạo trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu; trường Trung học cơ sở Yên Thế, nâng cấp sửa chữa Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện quận cơ sở 2; sửa chữa trụ sở Công an Phường 7. Khởi công xây dựng trường Mầm non 2, 3, trường Tiểu học Lê Đình Chinh, trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 12, 24.

[12] Chung cư Thủy lợi 4 (Phường 26), chung cư Sacom (Phường 25), chung cư Phú Đạt (Phường 25), chung cư Morning Star (Phường 26), chung cư City Gardens (Phường 21), chung cư Thanh Yến (Phường 27). Ngoài ra, các dự án thuộc khu dân cư Bình Hòa tiếp tục đầu tư xây dựng theo quy hoạch như dự án của Công ty Kim Sơn, Tân Thuận, 4,02ha của Công ty Đại Phúc... Hoàn thành chung cư 1.050 căn Phường 12 (phục vụ tái bố trí cho các hộ dân tại chung cư lô IV, lô VI cư xá Thanh Đa và các dự án khác), chung cư chỉnh trang đầu cầu Thủ Thiêm Phường 22.

[13] Nhân dân đóng góp số tiền khoảng 54 tỷ đồng nâng cấp các tuyến hẻm và thực hiện dự án nâng cấp đô thị vận động 980 hộ hiến đất mở rộng hẻm với 4.192m2 tương ứng với giá trị khoảng 125,76 tỷ đồng để nâng câp 27 tuyến hẻm ở 09 phường (Phường 1, 2, 3, 7, 12, 15, 17, 19, 21).

[14] Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cấp 7.543 giấy phép xây dựng đối với các công trình riêng lẻ cho người dân với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.552.974 m2 và tổng kinh phí xây dựng khoảng 6.988 tỷ đồng.

- Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở đã giải quyết 62.030 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn bình quân hàng năm là 81%.

[15]Tổng số vụ vi phạm xây dựng là 882 trường hợp (giảm 29,32% so với nhiệm kỳ trước); trong đó xây dựng sai phép 564 trường hợp, không phép 258 trường hợp. Ban hành 942 Quyết định xử phạt về vi phạm xây dựng, trong đó, năm 2011: 344 Quyết định (giảm 11,79% so với năm 2010), năm 2012: 285 Quyết định (giảm 17,15% so với năm 2011), năm 2013: 132 Quyết định (giảm 53,68% so với năm 2012); năm 2014: 100 Quyết định (giảm 24,24% so với năm 2013); tổng số tiền xử phạt vi phạm là 7,139 tỷ đồng

[16] Khu dân cư thương mại Bình Hòa và khu nhà ở B3 (Phường 13); khu nhà ở Savimex (Phường 13); khu chung cư Mỹ Đức - giai đoạn 2 (Phường 21); khu trung tâm điều hành sản xuất - văn phòng căn hộ cho thuê (Phường 25) và khu nhà ở cụm Ao Sen (Phường 13), dự án khu nhà ở thu nhập thấp (Phường 13), dự án khu nhà ở thu nhập thấp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích (Phường 13), dự án Miếu Nổi (Phường 03), Khu dân cư Miếu Nổi, rạch Xuyên Tâm.

[17] Toàn quận có 97 trường: 46 trường Mầm non (25 trường Mầm non công lập), 29 trường Tiểu học, 15 trường Trung học cơ sở, 06 trường Trung học phổ thông, 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tăng 06 trường Mầm non tư thục, 01 trường Tiểu học tư thục, 01 trường Trung học phổ thông so với đầu nhiệm kỳ).

[18] Số phòng học đến nay là 1.938 phòng học, tăng 429 phòng, trong đó có 165 phòng học được xây mới từ ngân sách Nhà nước.

[19] Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp Trung học cơ sở 99,38%; tốt nghiệp Trung học phổ thông là 99,81%; tỷ lệ học sinh đậu vào các Trường Cao đẳng và Đại học đạt trên 80%.

[20] Học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2010-2011: 94; năm học 2011-2012: 92; năm học 2012-2013: 86; năm học 2013 - 2014: 104; năm học 2014 - 2015: 112. 37 Giáo viên đạt giải các kỳ thi do Bộ Giáo dục đào tạo và Thành phố tổ chức. Đối với các Trường Trung học phổ thông có 08 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Thành phố, trong đó có 01 giải đặc biệt cấp Quốc gia; 52 huy chương các loại trong các kỳ thi Qlympic; 26 học sinh giỏi cấp Quốc gia và 937 học sinh giỏi cấp Thành phố.

[21] Năm học 2014 - 2015: 08 trường (Mầm non 5, 6, 11B, 13, 19, 24A, 24B, 27); Năm học 2015-2016: tăng thêm 03 trường (Mầm non 1, 14, 17)

[22] Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100% và đạt trên chuẩn 90%.

[23] Trong nhiệm kỳ, Mặt trận, các đoàn thể đã vận động và trao tặng 28.886 suất học bổng với tổng số tiền 19.741.213.600 đồng.

[24] Đào tạo nghề bậc 3/7 đạt 48,8%, vượt 8,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

[25] Tính đến nay, quận có 03 phường đạt phường văn minh đô thị (Phường 2, 14, 15); 82,02% khu phố văn hóa; 83,26% tổ dân phố - mặt trận văn hóa; 89,72% hộ gia đình văn hóa; 71,42% chung cư văn hóa; 80,95% điểm sáng văn hóa; 96,15% cơ quan, đơn vị văn hóa; 98,46% trường học có đời sống văn hóa; 02 bệnh viện, 01 chợ, 01 siêu thị và 05 ngành hàng đạt chuẩn văn hóa; 05 doanh nghiệp văn hóa; 88% tổ dân phố và 98% khu phố đạt khá về an ninh trật tự.

[26] Nâng cấp sửa chữa Lăng Lê Văn Duyệt; Nhà truyền thống quận; chỉnh trang nâng cấp Đài Tưởng niệm quận (Phường 14); Bia tưởng niệm (Phường 28); xây dựng mới Bia ghi công Mặt trận cầu Thị Nghè (Phường 19).

[27] 2.230 Huy chương các loại, trong đó có 478 huy chương vàng.

[28] Hồ bơi Đại Đồng, Nhà tập luyện - thi đấu số 8 Phan Đăng Lưu, Câu lạc bộ quần vợt số 2 Nơ Trang Long, Nhà Văn hóa Lao động; 98 câu lạc bộ, 113 tụ điểm luyện tập thể dục thể thao ở các khu phố, 61 câu lạc bộ thể dục thể thao tư nhân.

[29] 100% học sinh tham gia rèn luyện thể thao, 31/43 trường đạt tiên tiến thể dục thể thao cấp Thành phố, duy trì 43/43 câu lạc bộ thể thao trường học.

[30] Thu hút 1.721 gia đình, 134.491 lượt người tham gia tập luyện thể thao, đạt 28,88% dân số, tăng 2,88% so với nhiệm kỳ trước.

[31] Đầu tư kinh phí 22.880.941.727 đồng để sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất, hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế dự phòng và các trạm y tế phường. Bình quân hàng năm khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe khoảng 700.000 lượt người, trong đó có khoảng hơn 56.000 lượt trẻ em dưới 6 tuổi khám chữa bệnh miễn phí; 98% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng ngừa 8 loại vắc xin (chỉ tiêu Nghị quyết là 97%); tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 2,25% (năm 2010) xuống còn 0,93% (năm 2014) (chỉ tiêu Nghị quyết dưới 5%). 20/20 trạm y tế phường có bác sĩ và có 03 trạm y tế phường thực hiện thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Phường 11, 21 và 24).

[32] Số ca bệnh sốt xuất huyết được kéo giảm từ 680 ca (năm 2010) xuống 242 ca (năm 2014), tỷ lệ kéo giảm trên 60%; số ca bệnh tay chân miệng 337 ca (năm 2011) giảm còn 109 ca (năm 2014), tỷ lệ kéo giảm trên 60%.

[33] Trợ vốn cho hơn 5.894 lượt hộ vay, 68 dự án, với tổng số tiền 39,074 tỷ đồng; cấp 28.211 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tổng số tiền 5,363 tỷ đồng.

[34] Chăm lo diện chính sách có công từ nguồn ngân sách ước thực hiện 222.889.795.828 đồng ; xây dựng, sửa chữa 35 nhà tình nghĩa với số tiền 1.039.954.000 đồng.

[35] Giải quyết việc làm bình quân hàng năm là 16.302 người, trong đó giải quyết việc làm ổn định bình quân là 10.234 người; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 60% tổng số lao động làm việc; tỷ lệ thất nghiệp 4,68% (11.791 người).

[36] Tỷ lệ đảng viên trong dân quân: 18,09%/năm; tỷ lệ đoàn viên trong dân quân: 72,65%/năm.

[37] Hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 2 cấp, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ: 4,2%/năm.

[38] Số vụ phạm pháp hình sự năm 2011: 514 vụ, năm 2012: 452 vụ, năm 2013: 469 vụ, năm 2014: 416 vụ. Tỷ lệ khám phá án năm 2011: 65,75%, năm 2012: 69,91%, năm 2013: 63,3%, năm 2014: 73,79%.

[39] Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông năm 2011: 49, 34, 29; năm 2012: 41, 29, 20; năm 2013: 36, 27, 27; năm 2014: 30, 22, 14.

[40] Tổ chức 4.128 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến các bộ Luật, các Nghị định và các văn bản dưới luật với 511.655 lượt người tham dự.

[41] Hòa giải 2.798 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.362 vụ việc.

[42] Trong 4 năm (2011-2014), đã tiếp 10.010 lượt công dân; tiếp nhận 790 đơn khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 700/790 vụ việc (88,60%).

[43] Tổ chức thanh tra trách nhiệm 13 đoàn/63 đơn vị; thanh tra hành chính tổ chức 31 đoàn/41 đơn vị; trong đó có 03 đoàn thanh tra diện rộng về quản lý, thu thuế tại Chi cục Thuế và 02 doanh nghiệp; về thu chi quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bình Thạnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội; tình hình quản lý xây dựng trên địa bàn 20 phường. Tiến hành kiểm tra chuyên đề tại 15 đơn vị cấp quận và Ủy ban nhân dân 20 phường về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

[44] Thu hồi cho ngân sách và tập thể số tiền vi phạm trên 01 tỷ đồng và thu nộp ngân sách gần 10 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ đọng thuế và các khoản tạm ứng kéo dài.

[45] Số lớp học tập Nghị quyết: 709 lớp với 138.473 lượt người tham dự, tỷ lệ đảng viên tham dự học tập Nghị quyết đạt 94%.

[46] Trong 4 năm, đã tuyên dương 770 lượt gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.

[47] - Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch,vững mạnh năm 2011: 70,83%; năm 2012: 59,18%, năm 2013: 59,61%, năm 2014: 48,1%

- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011: 13,61%; năm 2012: 10,29%; năm 2013: 6,66%; năm 2014: 7,81% (bình quân 4 năm: 9,59%); đảng viên vi phạm tư cách năm 2011: 0,69%; năm 2012: 0,41%; năm 2013: 0,81%; năm 2014: 0,3% (bình quân 4 năm: 0,55%).

[48] Kết nạp đảng viên: 1.190 đảng viên (tăng 97,01% so với nhiệm kỳ trước), trong đó nữ: 756, đạt 63,53% (tăng 199%); dân tộc: 09, đạt 0,8% (tăng 125%); tôn giáo: 31, đạt 2,64% (tăng 342%); đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 710, đạt 59,66%, (tăng 125%); tỷ lệ đảng viên trong giáo viên khối trường học đạt 22,51% tỷ lệ đảng viên được kết nạp là công nhân lao động và tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố-mặt trận tăng 4,51% so với nhiệm kỳ trước.

[49] Thành lập 20 tổ chức Đảng, 749 tổ chức Công đoàn và 97 tổ chức Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

[50] Từ năm 2011-2014, Ban Thường vụ quận ủy thành lập 43 đoàn kiểm tra, giám sát 229 tổ chức Đảng và 30 đảng viên, trong đó có 06 đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với 23 tổ chức Đảng, 01 Quận ủy viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận.

[51] Ban Thường vụ quận ủy ban hành 11 Quyết định, Chương trình và Quy chế phối hợp giám sát và kỷ luật Đảng với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

[52] Từ 2010-2014, xử lý kỷ luật 03 tổ chức Đảng với hình thức khiển trách và 142 đảng viên (khai trừ: 18; cách chức: 04; cảnh cáo: 41; khiển trách: 79), trong đó có 33 cấp ủy viên. So với nhiệm kỳ 2010-2015, số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật (tăng 01 tổ chức Đảng); số đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng 20 đảng viên, tỷ lệ 16,4%.

[53] Có 119/132 cơ quan, đơn vị trực thuộc kê khai (kê khai theo ngành dọc 13/132 đơn vị) và 1.098 người kê khai theo quy định.

[54] Trong 5 năm, quận cử 2.110 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực do Thành phố tổ chức. Quận tổ chức 14 lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính (trong đó có 12 lớp đã hoàn tất với 998 học viên tốt nghiệp); 02 lớp Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa (99 học viên- 61 học viên đã tốt nghiệp); 01 lớp Đại học Luật (157 học viên), 04 lớp Tiếng Anh và 03 lớp Tin học. Đến cuối nhiệm kỳ, cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (98,7%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (79,5%).

[55] Tỷ lệ đảng viên tham gia công tác vận động quần chúng là 98,56%; 52,36% tổ dân phố - mặt trận có tổ trưởng hoặc tổ phó là đảng viên.

[56] Tuyên dương điển hình Dân vận khéo cấp quận: 210 lượt cá nhân; cấp cơ sở: 269 lượt tập thể và 2.252 lượt cá nhân.

[57] Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã tuyên dương 354 lượt gương cấp quận.

[58] Phát triển đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội: Liên đoàn lao động: 15.283 đoàn viên công đoàn; Đoàn thanh niên : 12.670 đoàn viên; Hội Liên hiệp phụ nữ: 29.042 hội viên; Hội Cựu chiến binh: 836 hội viên.

[59] Năm 2011-2013 chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 80%; riêng năm 2014 theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm quy định tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh không nên quá 50%.

Thông báo