Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2005 – 2010

Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ (2005 – 2010) đã nhận được 190 ý kiến của 193 đại biểu tham dự, biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ (2005 – 2010), kết quả thu được như sau:

1. Kinh tế ngân sách:               

- Có 189/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân hàng năm từ 30% trở lên; trong đó: Dịch vụ tăng 35% trở lên, Công nghiệp tăng ít nhất 28% và nông nghiệp tăng khoảng 2%/năm và có 1 ý kiến cho rằng việc đưa ra chỉ tiêu nông nghiệp tăng khoảng 2% rất khó hoàn thành.

- Có 184 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn Quận tăng 25%/năm và có 6 ý kiến không đồng ý nhưng không thể hiện.

2. Phát triển và Quản lý đô thị:            

- Hầu hết ý kiến (190 ý kiến) thống nhất chỉ tiêu: phủ kín 100% quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn.     

- Có 188/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: nhựa hóa 100% đường hẻm chính tại các Phường Văn hóa và Khu phố Văn hóa, bê tông hóa các đường hẽm còn lại và 2 ý kiến không đồng ý, trong đó có ý kiến cho rằng cần phân kỳ thời gian thực hiện.                

- Có 184/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: triển khai đầu tư và hoàn  thành phân khu chức năng cụm đô thị Tân Tạo với diện tích khoảng 750 ha và có 6 ý kiến không đồng tình nhưng không thể hiện.

- Có 189/190 thống nhất với chỉ tiêu: quy hoạch và đầu tư các khu vực thương mại - dịch vụ phát triển tập trung tại các khu vực: Bến xe Miền Tây (tuyến Kinh Dương Vương), Chợ Da Sà (tuyến Tỉnh lộ 10, An dương Vương) và có 1 ý kiến không đồng tình nhưng không thể hiện.

3. Văn hóa – xã hội:

- Có 187/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu dân số tự nhiên tăng dưới 1,2%/năm và có 3 ý kiến không đồng ý, trong đó có ý kiến đề nghị là: dân số tự nhiên tăng 1,2%/năm.

- Có 185/190 ý kiến nhất trí: đến năm 2010, hoàn thành xóa 100% hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 6.000.000 đồng/người/năm và 5 ý kiến không đồng ý.  

- Có 184/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: hoàn thành phổ cập bậc Trung học vào năm 2008 và có 6 ý kiến không đồng ý.

- Có 188/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: 03/10 Phường đạt Phường văn hóa, 60% Khu phố văn hóa và 2 ý kiến không đồng ý.

- Có 187/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: đến năm 2010 xây dựng xong Trung tâm VH-TDTT với đủ trang thiết bị và xây dựng 10 Nhà văn hóa phường, cũng có 3 ý kiến không đồng ý, trong đó có đề nghị nên hoàn thành sớm hơn.

- Có 189/190 ý kiến thống nhất với chỉ tiêu: đến năm 2006, hoàn thành xây dựng Trung tâm y tế Quận và 3 trạm y tế phường còn lại, phấn đấu đến 2010 có 10 trạm y tế phường đạt chuẩn Quốc gia; có 1 ý kiến đề nghị chỉ đưa ra chỉ tiêu khởi công xây dựng trung tâm y tế vào năm 2006 thay vì phải hoàn thành vào năm 2006 do thời gian thi công mất khoảng 18 tháng, đồng thời năm 2006 chỉ hoàn thành được 2 trạm y tế vì Phường An Lạc chưa tìm được đất để xây dựng trạm y tế Phường.

4. An ninh - Quốc phòng:               

- Có 188/190 ý kiến thống nhất với chỉ tiêu: phấn đấu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 10%/năm và có 2 ý kiến không đồng ý.

- Có 186/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu tăng tỷ lệ khám phá án hàng năm từ 60% trở lên, trong đó án nghiêm trọng đạt 95% trở lên và có 4 ý kiến không đồng ý, trong đó có ý kiến đề nghị phá án nghiêm trọng đạt 100%.

- Có 190 ý kiến thống nhất với chỉ tiêu: phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm với chất lượng chính trị ngày càng cao.

5. Xây dựng Đảng – Đoàn thể:                 

- Có 183/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: 10/10 Đảng bộ Phường đạt danh hiệu “Trong sạch Vững mạnh” và có 7 ý kiến không đồng ý, trong đó có ý kiến đề nghị thêm cụm từ phấn đấu 10/10 Đảng bộ Phường đạt danh hiệu “Trong sạch Vững mạnh    

- Có 188/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu có trên 80% cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch Vững mạnh” và 2 ý kiến không đồng ý.

- Có 188/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: trên 95% đảng viên đủ tư cách trong đó có trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và 2 ý kiến không đồng ý.

- Có 181/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu kết nạp 800 đảng viên mới, bình quân kết nạp 160 đảng viên/năm (trên 50% là đoàn viên thanh niên Cộng sản) và 9 ý kiến không đồng ý, trong đó có 2 ý kiến đề nghị chỉ kết nạp 600 đảng viên mới để đảm bảo chất lượng.

- Có 188/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu 100% đảng viên là cán bộ chủ chốt ở cơ sở đạt trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên, trình độ A Tin học và  Ngoại ngữ; có 2 ý kiến không đồng ý.

- Có 188/190 ý kiến đồng ý với chỉ tiêu: phấn đấu Mặt trận và các Đoàn thể hàng năm đều được Thành phố xếp hạng “xuất sắc” và có 3 ý kiến không đồng ý.

Thông báo