Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Báo cáo của Quận ủy khóa VI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII

(Do đồng chí Phạm Ngọc Bi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đọc)

Từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (tháng 12 – 1991) đến nay, Quận 3 đã có nhiều biến đổi có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc:

Thời gian đầu nhiệm kỳ, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã tác động mạnh vào tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, trong khi đất nước ta đang trong cơn khủng hoảng kinh tế xã hội, thì các thế lực thù địch liên tục đẩy mạnh các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tạo sự bất ổn định về an ninh, chính trị, tiến tới bạo loạn, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mặc dù hoàn cảnh phức tạp như vậy, nhưng Đảng và Nhà nước ta vẫn kiên trì đường lối đổi mới, vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng và giành thêm nhiều thắng lợi mới trên nhiều lĩnh vực.

Là một quận thuộc trung tâm thành phố, cho nên quận 3 đã chia xẻ cùng với Thành phố và cả nước những khó khăn, phức tạp, cũng như những thành tựu, vinh quang. Trong 5 năm qua Đảng bộ và nhân dân quận 3 dưới sự chỉ đạo của Thành ùy đã ra sức lao động, công tác, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI đề ra, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (kể cả những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Hội nghị Đại biểu Đảng bộ giữa nhiệm kỳ điều chỉnh bổ sung) giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có bước phát triển mới, đời sống nhân dân trong Quận đựơc cải thiện từng bước.

Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ VII này, có nhiệm vụ tiếp tục khẳng định những đánh giá của Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên ở địa bàn Quận ; rút ra những kết luận mang tính chất bài học thực tiễn ; từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới ( 1996 – 2000).Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VI (1991 – 1995)

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI

I.                    TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

Trong năm năm qua, Quận đã sắp xếp lại các đơn vị kinh tế theo Nghị định 388/HĐBT và tập trung đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ trên cơ sở đầu tư có trọng điểm các đơn vị kinh tế quốc doanh, các công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn của Quận làm ăn có hiệu quả ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển trên cơ sở luật pháp quy định.

 1. Sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng cao theo từng năm.

a)       Giá trị sản lượng công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp : tăng liên tục và tương đối ổn định; mức tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua của giá trị tổng sản lượng toàn nghành là 22,3% ( chỉ tiêu do Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Quận điều chỉnh là từ 15 – 20%) ; trong đó, khu vực doanh nghiệp quốc doanh và có vốn của Quận chiếm tỉ trọng 45% trong tổng giá trị sản lượng toàn nghành. Riêng giá trị hàng xuất khẩu tăng hơn 100%, nộp ngân sách tăng bình quân 5 năm qua là 41,9 %, (chiếm 15,47% tổng doanh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận đạt 226,5 tỉ đồng (giá cố định 1989), nhịp độ tăng trưởng năm 1995 so với năm 1991 là 273,3%.

Trong giai đoạn 1991 – 1995, ngành công nghiệp – TTCN Quận đã được đầu tư 503 tỉ đồng để trang bị 4.628 máy móc, thiết bị chuyên dùng các loại, tạo điều kiện cho các đơn vị đổi mới công nghệ. Trong đầu tư, Quận đã khai thác nhiều nguồn vốn khác nhau, biết kết hợp vốn ngân sách với việc tăng vốn tự có của từng đơn vị để đầu tư, trang bị dây chuyền lắp ráp tivi màu, dàn máy thêu công nghiệp, dây chuyền cấp đông hải sản, dây chuyền sản xuất giày, dây chuyền sản xuất nước ngọt hoàn chỉnh, nhà máy sản xuất CO2 v.v…

Qua gần mười năm hoạt động trong cơ chế thị trường, đội ngũ cán bộ quản lí của Quận đã được thử thách, tích lũy được nhiều kinh nghiệm ; biết dựa vào nhu cầu thị trường để sản xuất những mặt hàng, sản phẩm phù hợp ; biết khai thác nhiều nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả hơn đồng vốn, chú trọng tiếp thị, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Mặc dù, hoạt động sản xuất TT – TTCN của Quận có bước tăng trưởng khá cao, một số đơn vị đã xác định hướng đi của mình, đã tập trung đầu tư mang lại hiệu quả. Nhưng, bên cạnh đó vẫn còn có những đơn vị chưa thực sự ổn định, thiếu năng động, nhạy bén trong sản xuất – kinh doanh, hiệu quả thấp, thậm chí có đơn vị bị thua lỗ. Trong đầu tư công nghệ, thiết bị máy móc, một vài đơn vị thiếu thông tin, trình độ am hiểu công nghệ mới, nên kết quả mang lại rất hạn chế, còn lãng phí. Phần lớn những đơn vị đầu tư đổi mới, bổ sung từng công đoạn thiết bị, thiếu đồng bộ, chỉ mới dừng lại ở mức nâng cao chứ chưa hiện đại hóa. Đại bộ phận các doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh vẫn còn thiếu vốn, thiếu đối tác tài trợ vốn, chưa huy động được nhiều nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế đối với cấp quận, trong nền kinh tế thị trường chưa được phân công phân cấp rõ ràng. Mặt khác, sự phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Quận đang đặt trước những vấn đề khá gay gắt về mặt bằng cho nhà, xưởng sản xuất, phải đưa các phân xưởng ra ngoại thành, chỉ còn lại ở Quận là các văn phòng giao dịch của các doanh nghiệp… mang tính chất là dịch vụ văn phòng.

b)      Khu vực Dịch vụ - Thương Mại :

Trong 5 năm qua, thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã đã có nhiều cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách trong nền kinh tế thị trường, năng động hơn trong việc chuyển đổi mô hình, phương thức kinh doanh, khai thác nguồn hàng, nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu thị trường. Qua đó, đã khẳng định được vị trí của mình hòa nhập vào cơ chế thị trường, giữ vững ổn định tổ chức và mạng lưới kinh doanh, cùng tồn tại và cạnh tranh với nhiều thành phần kinh tế khác đang phát triển. Riêng khu vực quốc doanh và hợp tác xã chiếm 28% tổng giá trị doanh thu thương nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.

Doanh số khu vực Thương mại quốc doanh và Thương nghiệp HTX không ngừng tăng lên hàng năm ; trong 5 năm qua, mức tăng trưởng về doanh thu bình quân hàng năm là 44,3% (chỉ tiêu điều chỉnh do Nghị quyết Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ đặt ra là 15 – 20%).

Bên cạnh mạng lưới kinh doanh cua thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp HTX, khu vực dịch vụ tư nhân và cá thể phát triển mạnh. Toàn quận hiện có 5259 hộ cá thể, 457 doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần. Một số cụm dịch vụ, thương mại đã từng bước hình thành từ những năm trước, nay tiếp tục phát triển trên một số trục đường chính như đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thông…

Tồn tại của thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp HTX là hiệu quả kinh doanh chưa cao, chưa có những phương án kinh doanh có tính đột phá để vươn lên góp phần thiết thực điều tiết, ổn định thị trường xã hội, cũng như tác động làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận, cá biệt có đơn vị phá sản gây tổn thất tài sản Nhà nước (Gesebco). Kinh tế tư nhân phát triển chưa có quy hoạch phát triển từng ngành, chưa được hướng dẫn phân cấp quản lý một cách cụ thể, các biện pháp phối hợp quản lý giữa Thành phố và Quận còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng tự phát, buôn lỏng quản lí; bọn gian thương, buôn lậu lợi dụng làm ăn phi pháp còn nhiều.

c)       Hoạt động kinh tế đối ngoại:

Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu đang được đẩy mạnh và từng bước mở rộng thị trường sang các nước Đông Nam Á và Tây Âu, khắc được việc mất thị trường đột ngột do Đông Âu, Liên Xô tan rã. Đến nay, các doanh nghiệp của Quận đã có quan hệ kinh tế với hơn 20 nước trên thế giới : trong đó, công ty EPCO đã mở văn phòng đại diện tại Úc và tại Mỹ. Các mặt hàng may xuất khẩu, cà phê, hải sản đông lạnh… đang được khách hàng ưa chuộng. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 1995 đạt 200 triệu USD, tăng hơn 10 lần so với năm 1990, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm qua là 58,7%.

Tồn tại của hoạt động xuất nhập khẩu là còn phụ thuộc, chưa định hình được ngành hàng xuất và chưa tạo nguồn hàng xuất ; phần lớn là xuất nhập ủy thác cho các đơn vị bạn. Chất lượng một số mặt hàng chưa đạt cao và khả năng cạnh tranh còn yếu.

 1. Thu – Chi ngân sách :

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng cao theo tốc độ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội. Nhờ kinh tế tăng trưởng, cho nên thu ngân sách Quận luôn đật và vượt mức kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 5 năm qua là 59,5% riêng thu ngân sách Quận tăng bình quân hàng năm là 42,55%. Năm 1995 thu đạt 176 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do mức điều tiết cho ngân sách Quận còn thấp, nên đã hạn chế sự phát triển của các hoạt động phúc lợi xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng và sự nghiệp văn hóa của Quận, ngân sách Quận không có vốn để tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho nên sự phát triển kinh tế thíêu những bước đột phá.

 1. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

Theo đà phát triển chung của thành phố, bộ mặt đô thị của Quận trong 5 năm qua đã có sự thay đổi khá rõ nét, nhiều công trình dân dụng, phúc lợi công cộng, các khu nhà ở mới được hình thành, một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội VI của Quận đã được thực hiện: Cải tạo và mở rộng đường Nguyễn Thượng Hiền, xây dựng cầu và mở rộng đường Trần Quang Diệu nối dài, xây dựng trung tâm y tế Quận, xây dựng mới trường Lương Thế Vinh… Bên cạnh đó, Quận đã thực hiện thêm những công trình khác như sửa chữa, xây dựng 87 lớp học mới tại trường Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Lương Định Của, Kỳ Đồng, xây dựng khu cư xá Lý Thái Tổ, Vườn hoa số 30 Ngô Thời Nhiệm, khu nhà số 483A Lê Văn Sỹ, khu chung cư Phường 9 và trên 500 căn hộ phục vụ chương trình cải tạo, giải tỏa kênh Nhiêu Lộc, các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh và nhân dân tự tu sửa, xây dựng đuợc trên 2000 ngôi nhà… đã làm cho bộ mặt đô thị của Quận khang trang hơn, điều kiện kinh doanh, sinh sống được cải thiện một phần.

Công tác duy tu bảo dưỡng và nâng cấp sửa chữa các hẻm được tiến hành thường xuyên, quận đã thực hiện tráng nhựa hoặc bê tông xi măng toàn bộ các hẻm lớn trong toàn Quận.

Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường. Phong trào vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xanh và sạch, không xả rác và đặc biệt là việc không đốt pháo nổ trong dịp lễ, Tết, đã được nhân dân hưởng ứng và chấp hành nghiêm chỉnh.

Tuy vậy, công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự xã hội vẫn là những vấn đề nóng bỏng. Việc triển khai các đợt lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội chỉ dừng lại ở những đợt cao điểm, chưa tạo được sự tự giác chấp hành thường xuyên trong nhân dân. Một số công trình dự kiến đầu tư xây dựng chậm được triễn khai thực hiện như Trung tâm Thương Mại – Dịch vu Chợ Đủi, khu vực Nam Quang, Vườn Ươm Phường 11 do thiếu phương án, vốn để đầu tư. Tình trạng xây cất không đúng phép, tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tíếp tục diễn biến phức tạp, việc xử lý hành chính mang lại những kết quả rất hạn chế.

Kíến trúc hạ tầng và vệ sinh đô thị xuống cấp nghiêm trọng. Chương trình giải tỏa nhà trên và ven kênh Nhiêu Lộc còn nhiều khó khăn, nhất là về vốn, đất, các thủ tục giải tỏa và xây dựng.

Nhìn chung, trên một số mặt, sự phát triển chưa vững chắc và chưa tương xứng với tiềm năng của Quận. Thiết bị công nghệ còn lạc hậu, thiếu vốn, thị trường bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp, kiến trúc hạ tầng vẫn còn trong tình trạng yếu kém. Nạn ô nhiễm môi sinh, môi trường – nhất là ven kênh Nhiêu Lộc… chưa được xử lý có hiệu quả.

II.                  CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA XÃ HỘI:

Năm năm qua, nhất là sau khi quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 – khóa VII, các Nghị quyết chuyên đề 33, 34, 35… của Quận ủy, các hoạt động văn hóa – xã hội có chuyển biến khá rõ và đã mang lại những kết quả đáng nể.

1.       Sự nghiệp giáo dục được chú trọng đầu tư khá toàn diện, hàng năm ngân sách Quận đã dành bình quân 30% để chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhiều cơ sở trường lớp được xây dựng mới hoặc mở rộng thêm trong các khu vực đông dân cư lao động như trường Phan Văn Hân ( Phường 5), Trần Văn Đang và Lương Thế Vinh ( Phường 11), Lương Định Của, Phan Đình Phùng…

Chất lượng giáo dục và đào tạo được củng cố và nâng lên, đội ngũ giáo viên dần dần được tiêu chuẩn hóa. Số học sinh phổ thông có học lực và hạnh kiểm trung bình trở lên hàng năm đạt trên 98%; cấp II là 91%; bổ túc văn hóa 92%. Quận cũng đã hoàn thành công tác xóa mù chữ (đạt 99%) và phổ cập giáo dục tiểu học được thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn Quốc gia vào năm 1994. Học sinh giỏi cấp quận, thành phố và cả nước không ngừng tăng lên và xếp thứ hạng cao. Các cháu mẫu giáo, nhà trẻ đạt bé khỏe, bé ngoan cấp quận và thành phố liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Đã hoàn thành việc tách trường cấp I ra khỏi cấp II. Thực hiện chủ trương đa dạng hóa trường, lớp tốt cho cả khối mầm non và phổ thông. Xây dựng trường phổ thông cơ sở chuyên và 3 trường tiểu học trọng điểm. Phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu đã đem lại những hiệu quả nhất định cho sự nghiệp giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong Quận.

Công tác dạy nghề được chú trọng, kết hợp vốn đầu tư từ ngân hàng và huy động sự trợ giúp của tổ chứ từ thiện nước ngoài, Quận đã mở rộng cơ sở, phát triển nhiều bộ môn, ngành nghề phù hợp với nhu cầu học tập của học viên, thực hiện tốt việc miễn giảm học phí cho con em gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ,dân nghèo.

2.       Dân số và việc làm là những vấn đề luôn được sự quan tâm của đảng bộ và chính quyền Quận. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,5% còn 1,3%. Quận khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là khu vực kinh tế hộ gia đình và dịch vụ tổng hợp, bảo đảm cho người lao động được tự do hành nghề thuê mướn lao động. Các chương trình "Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” và các chương trình: “Giới thiệu việc làm”, “Giúp nhau mưu sinh lập nghiệp”, “Giúp nhau làm kinh tế gia đình”… của các đoàn thể quần chúng triển khai có kết quả. Năm năm qua toàn Quận đã có 13.082 lao động được giải quyết việc làm bằng các hình thức khác như: Trợ vốn thực hiện các dự án nhỏ, xóa đói giảm nghèo, đưa đi các khu kinh tế mới…

Công tác chăm lo gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh và dân nghèo được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Ngoài những khoảng chi thường xuyên theo chế độ cho trên 11.000 người và gia đình thuộc diện chính sách xã hội, Quận còn dành một khoản lớn ngân sách để chăm sóc, trợ giúp trong các dịp Lễ, Tết, tặng sổ vàng tình nghĩa, phiếu tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, Quận đã xây dựng được 23 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa chống dột 162 căn nhà cho diện chính sách, mở 179 sổ tiết kiệm tình nghĩa, cấp 1085 tín phiếu cho cán bộ hưu trí có 40 – 50 tuổi trên 2,1 tỷ đồng. Đặc biệt, Quận đã đạt kết quả tốt trong vận động phong trào kết nghĩa, phụng dưỡng 17 Bà Mẹ Việt anh hùng (còn sống) cho đến cuối đời, với mức trợ cấp hàng tháng từ 300 – 500.000đ/người.

Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội được tiến hành thường xuyên và có sự phối hợp tương đối đồng bộ giữa các ngành, các cơ quan chức năng trên các mặt tuyên truyền vận động giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS, xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn xã hội, kiểm tra nhà hàng, kháck sạn, nhà trọ, truy quét các ổ tiêm chích xì ke, ma túy… tạo điều kiện giải quyết việc làm, cai chữa nghiện ma túy , giáo dục, dạy nghề cho các đối tượng xã hội.

Phong trào xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện từ tháng 11 – 1993 đến nay Quận đã trợ vốn và phủ kín 1.331 hộ với số tiền trên 1,7 tỉ đồng và cho 2489 lượt hộ vay vốn, trong đó có 35,4% hộ vượt đói, 45,2% hộ đủ ăn và 3,7% hộ trở nên khá giả. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được nâng lên, không còn hộ đói, giảm được hộ nghèo. Tuy nhiên, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rộng, một bộ phận nhân dân lao động và nhiều gia đình chính sách, đời sống cán bộ công nhân viên hành chính vẫn còn khó khăn.

3.       Hoạt động văn hóa văn nghệ của Quận tiếp tục phát triển theo hướng vừa mang tính hiện đại, vừa duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trong từng thời điểm. Các đợt hội diễn, liên hoan ca múa nhạc theo từng chủ đề được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Riêng liên hoan ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” do Quận tổ chức mỗi năm một lần đã trở thành nơi hội tụ phong trào văn nghệ quần chúng của Thành Phố và được sự tham gia đông đảo của nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Riêng trên địa bàn Quận cũng đã xây dựng được 200 đội văn nghệ quần chúng.

Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được duy trì liên tục, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng gia đình, từng tổ dân phố. Toàn Quận hiện có trên 24.000 hộ được công nhận đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình cách mạng gương mẫu.

4.       Hoạt động thể dục thể thao: Tiếp tục khởi sắc, phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể được duy trì tốt, đồng thời qua phong trào, đã đào tạo bồi dưỡng lực lượng vận động  viên có đẳng cấp không những cho riêng Quận mà còn cung cấp cho thành phố và cả nước. Các vận động viên của Quận đã thi đấu đạt nhiều thành tích cao trong nước cũng như quốc tế. Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương và câu lạc bộ bơi lặn Kỳ Đồng thu hút đông đảo quần chúng tham gia luyện tập, giải trí lành mạnh.

Khó khăn hiện nay là ngân sách dành cho thể dục thể thao còn hạn chế, sân bãi, dụng cụ luyện tập, thi đấu chưa đáp ứng tiêu chuẩn, tỉ lệ người dân tham gia  rèn luyện thân thể còn thấp.

5, Công tác Y tế cộng đồng, tập trung phòng bệnh, phòng dịch là chính. Các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh… đạt kết quả tốt. Việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường trang thiết bị tương đối hiện đại cho Trung Tâm Y tế Quận, công tác phối hợp phòng chống các tệ nạn xã hội được thực hiện với quyết tâm cao. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này còn tồn tại nhiều tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước đối với các dịch vụ y tế tư nhân, bảo hiểm y tế… cần phải được củng cố,chấn chỉnh tốt hơn.

Tồn tại trên lĩnh vực văn hóa xã hội là tình hình còn diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân lao động vẫn còn khó khăn, số hộ đói tuy đã xóa nhưng có nguy cơ tái đói và số hộ nghèo vẫn còn đông, mức sống của đa số hộ chính sách vẫn còn thấp. Giải quyết việc làm còn hạn chế do người lao động học vấn thấp, thiếu chuyên môn, tay nghề còn yếu, trong khi đó yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng ngày càng cao. Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, phạm pháp hình sự tuy có giảm về số lượng, nhưng các vụ trọng án lại gia tăng, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, các văn hóa phẩm đồi trụy, phản động tuy có được đấu tranh ngăn chặn nhưng vẫn còn lưu hành khá nhiều, có nơi có lúc công khai; tệ cờ bạc, mê tín dị đoan có chiều hướng phát triển.

III. VỀ AN NINH – QUỐC PHÒNG VÀ NỘI CHÍNH :

1.       Về an ninh chính trị trật tự - xã hội :

Để chủ động đối phó với âm mưu thủ đoạn của địch, Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết 06,  chỉ thị 04 của Thành ủy bằng việc xây dựng các đề án về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, các ngành, các phường đều có kế hoạch triển khai thực hiện. Đã phát hiện và đối phó kịp thời các hoạt động của địch như chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà”, “dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”. Kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo kịp thời ngăn chặn các hoạt động gây rối trật tự của một số phần tử cực đoan trong tôn giáo… Lực lượng Công an và Quân sự phối hợp chặt chẽ, tiến hành diễn tập phòng thủ khu vực, chống bạo loạn, giải quyết các điểm nóng và thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc không ngừng đưọc củng cố ; đã phát hiện ngăn chặn và xử lý nhiều hoạt động của địch và bọn tội phạm. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mọi mặt của Quận.

Trong lĩnh vực trật tự xã hội, Công an và các ngành, các cấp thường xuyên mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và giải quyết địa bàn phức tạp về trật tự xã hội ; phát triển hàng trăm vụ vi phạm tài sản nhà nước, hơn một ngàn vụ buôn lậu và các vi phạm kinh tế khác. Tiến hành triển khai các kế hoạch chuyên đề chống cướp giật, chống trộm đêm, chống trộm xe 2 bánh, chống các băng nhóm càn quấy, chống tệ nạn xã hội ở có khu vực công cộng. Đấu tranh chuyển hóa các địa bàn trọng điểm ở các phường 6,7,8 và các tuyến đường chính trong Quận có kết quả.

2.       Về xây dựng quốc phòng toàn dân :

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quận đã có những chuyển biến mới. Lực lượng dự bị động viên từ quận đến phường được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đúng chỉ lệnh quân sự cấp trên, hàng năm đều tổ chức huấn luyện, đảm bảo từ 95 – 100% quân sô tham gia theo yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ được thường xuyên bổ xung, số lượng và chất lượng không ngừng được nâng cao,  đạm bảo tỉ lệ 1,9% dân số trong Quận. Công tác tuyển quân hàng năm đều được chuẩn bị và tiến hành đúng quy trình luật định, đạt và vượt chỉ tiêu giao quân.

Công tác huấn luyện được thực hiện theo phương châm “thiết thực, vững chắc”. Coi trọng huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, huấn luyện phù hợp với nhiệm vụ cụ thể trong tình hình mới của đất nước và tại địa phương. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hội thao cấp quân khu và thành phố đạt được nhiều thành tích cao.

Thông qua các đợt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ cơ bản và chống biểu tình bạo loạn hằng năm, kế hoạch phòng thủ của Quận đã được bổ sung và ngày càng hoàn thiện, thể hiện rõ sự vận hành của cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự tham mưu và chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang”, thể hiện được sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, địa phương và sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị nòng cốt, bảo đảm đủ sức bảo vệ địa phương.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách hậu phương quân đội và các việc chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đã tạo được sự yên tâm trong công tác.

3.       Các ngành bảo vệ pháp luật:

Các cơ sở Viện kiểm soát,Tòa án, Thanh tra, Tư pháp đã có nhiều tiến bộ trong công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức thường xuyên hơn. Các Ban tư pháp cơ sở đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn pháp luật và hòa giải các vụ tranh chấp trong nhân dân.

Pháp lệnh Thanh tra và Pháp lệnh Khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc. Công tác thanh tra đã nâng cao hiệu quả trong việc ngăn ngừa và xử lý các sai phạm về chính sách, pháp luật và tệ tham nhũng; củng cố trật tự kỉ cương trong bộ máy Nhà nước.

Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật được tăng cường và đi vào nề nếp, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tài chánh, sai phạm về nghĩa vụ nộp thuế… thực hiện quyền kháng nghị, củng cố việc thi hành pháp luật.

Công tác xét xử đã nâng lên một bước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và góp phần tích cực trong việc giáo dục, ngăn chặn các hành vi phạm tội; đồng thời góp phần giáo dục xây dựng nếp sống gia đình văn minh và ổn định xã hội. Việc thi hành án, từ sau khi được tổ chức lại theo cơ chế mới đã có chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực phán quyết từ tòa án nhân dân.

III.                  TÌNH HÌNH  QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

Từ sau khi quán triệt Nghị quyết Trung ương 8B (Khóa VI) bằng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Quận, Đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách góp phần tạo nên những thành quả tốt trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững sự ổn định an ninh, chính trị và cải thiện một bước đời sống người dân địa bàn Quận.

Công nhân lao động phát triển về số lượng và chất lượng, trình độ tay nghề và khả năng tiếp cận các thiết bị, công nghệ mới được nâng lên, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, góp phần làm tăng trưởng kinh tế. Lực lượng thanh niên đa số thể hiện tinh thần vượt khó, ham học hỏi, trau dồi và nâng cao kiến thức văn hóa, nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động kinh tế và công tác xã hội. Phụ nữ tích cực tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội ; giúp nhau làm kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình văn hóa, hạnh phúc, chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Giới trí thức, phần lớn đã tham gia nhiều hoạt động tại địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.Giới Công thương gia an tâm, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, đầu tư mở rộng sản xuất – kinh doanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế. Đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, yên tâm sinh hoạt tôn giáo; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, công tác từ thiện. Đồng bào người Hoa đang cùng với nhân dân trong Quận yên tâm làm ăn, sinh sống và chấp hành tốt luật pháp tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách hầu hết đều có tâm huyết vì dân, vì nước, tham gia tích cực các hoạt động ở địa phương.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thì trước tình hình đạo đức sa sút, an ninh trật tự xã hội phức tạp, tham nhũng và các tệ nạn xã hội còn nhiều, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, đã gây nhiều tâm tư, bất bình trong quần chúng. Một bộ phận thanh niên sống thực dụng đua đòi, thiếu phấn đấu và rèn luyện. Trong giới trí thức vẫn còn không ít người thờ ơ với chính trị, an phận; đồng thời cũng có một số người có quan điểm lệch lạc đáng quan tâm. Một số đồng bào người Hoa, người có đạo chưa thực sự hội nhập với cộng đồng dân tộc Việt Nam, còn dè chừng và giữ khoảng cách với xã hội ; kẻ địch đang lợi dụng tuyên truyền, kích động các tôn giáo chống phá và chia rẽ Đảng, Nhà nước với những người theo đạo.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo đổi mới quần chúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8B (Khóa VI), Quận ủy và các cấp ủy Đảng đã chú ý tăng cường chỉ đạo công tác quần chúng, hình thành Ban Dan vận Quận ủy, có chương trình làm việc định kỳ với các đoàn thể, đi cơ sở, tiếp xúc nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các giới. Các cơ sở Đảng, nhất là cấp phường đã quan tâm hơn công tác vận động quần chúng và việc chăm lo lợi ích quyền chúng làm nội dung chính trong chương trình hoạt động.

Hội đồng nhân dân các cấp, thể hiện rõ hơn vai trò trách nhiệm đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong hoạt động cụ thể, tổ chức các đợt sinh hoạt định kỳ hoặc bất thường để nhân dân góp ý xây dựng chính quyền, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp ý  xây dựng các dự luật… duy trì định kỳ các cuộc tiếp xúc cử tri. Mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và  phương thức vận động quần chúng cho phù hợp với tình hình mới, hướng vào mục tiêu chăm lo, đáp ứng những yêu cầu, lợi ích thiết thực của đồng bào các giới, đồng thời hướng dẫn nhân dân vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bằng những phong trào, hành động cụ thể. Nhiều chương trình hoạt động của đoàn thể đã phát triển thành phong trào quần chúng rộng rãi như: Xóa đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ nhân dân Cu – ba, xây dựng nhà tình nghĩa, tuổi trẻ mưu sinh lập nghiệp, bảo trợ tài năng trẻ, vận động khuyến học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, hạn chế suy dinh dưỡng ở trẻ em và trẻ em bỏ học, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, công tác xã hội, công tác từ thiện, phong trào xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa. Thông qua các chương trình đó. Mặt trận và các đoàn thể chú trọng công tác xây dựng lực lượng chính trị, đa dạng hóa các hình thức tập hợp theo nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp. Công tác xây dựng tổ chức đoàn thể trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh bước đầu có chuyển biến tích cực.

Tồn tại lớn trong công tác vận động quần chúng là, quan điểm dân vận chưa thật sự thấm nhuần, quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ. Một số nơi, cấp ủy chưa thường xuyên bám sát, vận dụng các quan điểm công tác vận động quần chúng vào công việc hàng ngày, chưa thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính trị cơ sở, Sự phối hợp hoạt động giữa Đảng,Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể Quận, Phường trên một số chủ trương cụ thể chưa chặt chẽ và chưa đi vào nề nếp. Mặt trận và các đoàn thể chưa phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng chính quyền “của dân, do dân, vì dân”. Nhân dân chưa mạnh dạn góp ý với Đảng, góp ý xây dựng chính quyền. Mặt trận và các đoàn thể tuy có đổi mới tổ chức, phương thức và nội dung hoạt động nhưng cũng còn hạn chế, chưa tập hợp được đông đảo quần chúng vào tổ chức. Các điển hình tiên tiến về công tác vận động quần chúng chậm được nhân rộng. Lực lượng nòng cốt chính trị còn mỏng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu. Phát triển đoàn viên, hội viên còn chậm.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN:

Trong nhiệm kỳ qua, sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân có bước tiến bộ đáng kể, thể hiện trên một số mặt công tác chủ yếu như lãnh đạo tốt bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp khóa VII, chọn lựa và giới thiệu ứng cử viên vào Hội đồng Nhân dân ; thành lập Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân Quận, xây dựng và từng bước thực hiện quy chế làm việc của Đảng Đoàn ; hoạt động của Thường trực hội đồng nhân dân đảm bảo theo quy chế và phát huy hiệu quả.

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận, phường có những chuyển biến đáng kể, từng bước phát huy vai trò quyền lực của mình. Thông qua Đảng Đoàn và các đảng viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân Quận đã thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Quận ủy thành những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Quận, trong đó chú trọng đề ra những chủ trương biện pháp nhằm phát huy tiềm năng của Quận, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống vật chât và tinh thần của nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân định kỳ tiếp xúc với cử tri để báo cáo tình hình và lắng nghe ý kiến phản ánh của Nhân dân. Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý những tranh chấp trong nội bộ nhân dân được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân và việc chấp hành pháp luật của từng ngành, từng cấp được tiến hành thường xuyên, có tác dụng thiết thực, hạn chế dần tính hình thức. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các kỳ họp định kỳ và nội dung làm việc các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, trong hoạt động cũng có những đại biểu chưa thật sự gắn bó với cử tri, chưa thể hiện tốt trách nhiệm là người đại diện nhân dân trong việc thảo luận và ra những nghị quyết thiết thực cho đời sống của người dân, chưa làm tốt vai trò nhịp cầu nối liền giữa nhân dân và chính quyền các cấp… mặc dù Thường trực Hội đồng Nhân dân có nhiều nỗ lực giải quyết các kiến nghị và đơn khiếu nại của công dân, nhưng có những vụ việc để kéo dài, qua nhiều tầng nấc, để nhân dân tâm tư, phàn nàn.

Hoạt động của Ủy ban Nhân dân Quận, phường được đẩy mạnh theo hướng: tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo pháp luật ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo pháp luật ; đi đôi với việc đổi mới cơ chế ; việc thể hiện các chủ trương của Đảng và của Hội đồng Nhân dân thành các kế hoạch, quyết định cụ thể, đồng thời tổ chức, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên. Mối quan hệ giữa chính quyền với các đoàn thế có nhiều tiến bộ, đã tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, đồng thời giúp cho Mặt trận và các đoàn thể cùng chính quyền thực hiện các nghị quyết của Quận ủy. Qua sắp xếp các phòng, ban, công ty, xí nghiệp và đổi mới cơ chế phường, hiệu lực quản lý nhà nước được tăng lên rõ rệt. Công tác củng cố tổ dân phố được chú trọng và đã xây dựng được nhiều tổ dân phố an toàn, làm cơ sở cho việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác cải tiến thủ tục hành chánh, tiếp dân, giải quyết những khiếu tố đã có những chuyển biến tích cực, giải quyết được phần lớn những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Mặt tồn tại của bộ máy chính quyền là trong quản lý nhà nước về kinh tế đã để một số đơn vị làm ăn thua lỗ, làm thiệt hại tài sản nhà nước; chưa hạn chế được sự gia tăng tệ nạn trên địa bàn Quận và tình hình quản lý trật tự đô thị đang tiếp tục sa sút, việc giải quyết các khiếu tố của nhân dân ở một số lĩnh vực còn chậm, thủ tục hành chánh, giấy tờ vẫn còn nặng nề, chưa giải quyết một cách căn cơ, triệt để. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức, việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm. Việc vận hành bộ máy có lúc, có nơi chưa thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa rõ nét.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

 1. Về chính trị tư tưởng :

Trong những năm qua, trước những biến đổi của tình hình thế giới và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hầu hết Đảng viên của Quận giữ vững phẩm chất chính trị, giữ gìn đạo đức, có lối sống lành mạnh. Đồng thời có những thay đổi khá rõ trong tư duy, trình độ nhận thức và khả năng công tác. Đa số  đảng viên đương chức tham gia học tập bồi dưỡng về chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi tác phong và lề lối làm việc, chấp hành luật pháp và có mối quan hệ gần gũi với nhân dân. Đảng viên là cán bộ nghỉ hưu tùy điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình cụ thể đã tham gia các mặt công tác ở nơi cư trú và trở thành lực lượng nòng cốt và là chỗ dựa của Đảng bộ và chính quyền. Quan hệ  giữa đảng viên hưu trí và đảng viên đương chức ngày càng gắn bó, thống nhất trên những nguyên tắc chung của Đảng và công tác hàng ngày ở địa phương.

So với những năm đầu nhiệm kỳ, tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay nhìn chung tốt hơn, ổn định hơn, lòng tin được nâng lên. Số đông nhất trí cao về đường lối cách mạng của Đảng trong tình hình mới, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố đầu tiên, có ý nghĩa quyết định bảo đảm ồn định chính trị đưa  sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lực lượng đảng viên trung kiên tỏ rõ phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, khẳng định rõ chủ nghĩa Mác – Lêni và tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng đúng đắn.

Công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ qua có nhiều thuận lợi, do đường lối tư tưởng đúng đắn và những thành tựu bước đầu trong công cuộc đổi mới của Đảng, đã có sức cổ vũ động viên lớn trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Về giáo dục chính trị, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận có sự phối hợp, giúp đỡ của Trung tâm giáo dục Chính trị Thành phố, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân viện tại thành phố mở nhiều lớp đào tạo trung cấp, cao cấp chính trị, trung cấp quản lý nhà nước, mở nhiều lớp tìm hiểu về Đảng dành cho quần chúng cảm tình Đảng. Trong việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng đã có sự cải tiến phương pháp truyền đạt phù hợp với từng loại đối tượng cán bộ, đảng viên, đã chú ý gắn việc quán triệt  nghị quyết với việc triển khai  chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Việc tổ chức thông tin những vấn đề chính trị, thời sự theo định kỳ đã đi vào nề nếp. Nhìn chung, công tác chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ qua tập trung vào các hướng chủ yếu là kiên trì đổi mới theo định hướng XHCN, xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đấu tranh không khoan nhượng với khuynh hướng đòi đa nguyên, đa đảng; khắc phục tư tưởng bảo thủ chần chờ, buông lỏng quản lý, đi chệch hướng… Giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định mạnh mẽ thành tựu, kiên quyết khắc phục những biểu hiện phủ nhận quá khứ tốt đẹp, bôi đen xã hội hiện tại.

Tuy nhiên, tình hình tư tưởng vẫn còn những diễn biến phức tạp. Tâm trạng một số cán bộ, đảng viên vẫn luôn xen giữa phấn khởi, tin tưởng với bi quan, hoài nghi. Phấn khởi vì nhờ sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần được thoải mái hơn. Hoài nghi, phân vân vì xuất hiện những tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường. Mặt yếu của công tác tư tưởng là chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, công tác giáo dục chính trị và thông tin chính trị chưa kịp thời giải đáp những vướng mắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên ; chưa kịp thời đập tan những luận điệu tuyên truyền phản cách mạng của các thế lực thù địch.

 1. Công tác tổ chức:                  

Tính đến nay, Đảng bộ có 4017 đảng viên ( chiếm 1,6% dân số của Quận), sinh hoạt trong 87 đảng bộ và chi bộ cơ sở, trong đó có 66,4% đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, mất sức và có 34,85% đảng viên nữ. Các đơn vị kinh tế,sự nghiệp có số lượng đảng viên ít hơn các Đảng bộ phường, lực lượng công an.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập trung thực hiện Nghị quyết trung ương 3 và chuyên đề về xây dựng Đảng của Quận ủy, có kết hợp triển khai thực hiện các quy định 49 và 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; quy định 83 của Thành ủy về chức năng nhiệm vụ của các loại hình đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ đường phố… vai trò lãnh đạo của các cơ sở đảng được nâng lên, Đảng bộ phường phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện về thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, chăm lo đời sống nhân dân, quản lý đô thị trên địa bàn, động viên tiềm lực trong nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự xã hội tại địa phương, bám sát quần chúng, phát động quần chúng xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở. Các chi bộ đường bộ ở các đảng bộ phường bước đầu có chuyển biến trong nội dung sinh hoạt, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, làm tốt hơn công tác vận động quần chúng, thúc đẩy vai trò nòng cốt của lực lượng đảng viên là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu có tâm huyết trong sinh hoạt ở từng tổ dân phố.

Trong các đơn vị kinh tế và sự nghiệp, vai trò lãnh đạo của cơ sở Đảng trước đây bị lu mờ, nay đã được xác định; củng cố một bước sinh hoạt Đảng, công tác quản lý giáo dục đảng viên có tiến bộ, nhiều cấp ủy gắn công tác Đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả phân loại của 94,85% đảng viên trong Đảng bộ năm 1994 cho thấy có 63,73% đảng viên đạt loại 1 (tăng hơn 10% so với năm 1993), 27,97% đảng viên loại 2 và 1,29% đảng viên loại 3 và 4, có 1,86% chưa tham gia phân loại đợt này. Bên cạnh gần 92% đảng viên đạt loại 1 và loại 2, còn đó khoảng 1,29% đảng viên yếu kém, đó là những đồng chí thiếu tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực còn hạn chế không hoàn thành nhiệm vụ được giao, giảm sút ý chí chiến đấu, thu vén cá nhân, sai phạm phẩm chất chính trị hoặc đạo đức.

Kết quả phân loại 84/87 cơ sở Đảng của Quận năm 1994, có 42 cơ sở Đảng vững mạnh, tăng hơn năm 1991 là 25 cơ sở, có 31 cơ sở đạt loại khá, 9 cơ sở xếp loại trung bình và yếu.

Những đơn vị xếp loại trung bình và yếu là do năng lực của bí thư chi bộ yếu, cấp ủy và đảng viên nặng về công tác chuyên môn, công tác chính quyền, xem nhẹ công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng, công tác Đảng chỉ còn là công tác Đảng vụ.

Công tác phát triển Đảng trong những năm đầu nhiệm kỳ bị giảm sút, nguyên nhân chủ yếu là do tác động của tình hình thế giới và trong phe XHCN,  các cấp ủy cơ sở có biểu hiện buông lơi công tác này. Từ sau Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Quận, nhất là sau khi quán triệt Chỉ thị 15 của Thành ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã có chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng cũng như trong hành động. Tính chung trong 5 năm qua, kết nạp được 213 đảng viên mới ; năm 1995 kết nạp được 72 đồng chí, tăng 28,5% so với năm 1994.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ được Quận ủy coi trọng và quan tâm lãnh đạo chặt chẽ hơn. Đã sắp xếp điều chỉnh một bước đội ngũ cán bộ của Quận theo hướng trẻ hóa và tăng cường cho cơ sở, chú trọng cán bộ nữ trong đào tạo, bố trí, sử dụng và đề bạt. Đa số cán bộ được bố trí vào nhiệm vụ mới đều phát huy tác dụng.

Số đông cán bộ lãnh đạo và quản lý vững vàng về chính trị, nhiệt tình, năng động, dần dần thích nghi với cơ chế mới. Nhiều cán bộ trẻ, chịu khó học tập, nâng cao kiến thức và năng lực công tác ; nhiều đồng chí trong số này được bầu vào Quận ủy, cấp ủy phường, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp hoặc được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo các ban, ngành, công ty, xí nghiệp của Quận.

Việc lựa chọn, đào tạo và bố trí cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở trong các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể bảo đảm được yêu cầu trước mắt, kiên quyết xử lý đối với những cán bộ sai phạm. Hầu hết cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở nói chung là vững vàng, năng động và thích ứng nhanh với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Về trình độ lý luận chính trị trong tổng số gần 200 cán bộ chủ chốt Quận, phường có 25,7% đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 57% lý luận trung cấp, 13% trình độ lý luận sơ cấp,  Về trình độ học lực có 52% trình độ đại học, 38% trình độ cấp III, 10% trình độ cấp II. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng là đa số cán bộ của Quận, nhất là cán bộ chủ chốt đoàn kết nhất trí, không có tình trạng chia rẽ, bè phái ;  trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn và có nhiều tác động tiêu cực của xã hội, đa số vẫn giữ được lối sống lành mạnh, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là một truyền thống vô cùng quý báu của Đảng bộ Quận và là một trong những nhân tố bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng mới.

Bên cạnh những ưu điểm và sự trưởng thành nêu trên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Quận cũng có một số nhược điểm, khuyết điểm, đó là, có một số cán bộ, đảng viên sa sút về phẩm chất chính trị, mất niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, bộc lộ bản chất cơ hội, chạy theo lối sống thực dụng, lợi dụng chức quyền làm giàu bất chính, thu vén cá nhân, tuy số này không nhiều nhưng có chiều hướng phát triển. Sự phân hóa giàu nghèo cũng diễn ra ngay trong đội ngũ cán bộ. Kiến thức và năng lực quản lý điều hành còn yếu, nhất là kiến thức về nền kinh tế thị trường. Một số cơ sở đang hụt hẫng cán bộ kế cận, nhất là trên lĩnh vực quản lý kinh tế. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuy có nhiều cố gắng đổi mới, nhưng hiệu quả còn thấp, chất lượng chưa cao, đào tạo chưa gắn với quy hoạch sử dụng. Sự phối hợp và kết hợp giữa các cơ quan làm công tác tổ chức với cơ sở về công tác cán bộ chưa tốt. Chưa phát hiện sử dụng tốt cán bộ thật sự có phẩm chất và năng lực. Công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẽo, quy trình, phương pháp đánh giá có lúc không được thực hiện nghiêm túc, do đó, trong bố trí và sử dụng các bộ có một số trường hợp theo cảm tính, chấp vá hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn.

 1. Công tác kiểm tra Đảng:

Được Quận ủy quan tâm chỉ đạo một cách thường xuyên từ Quận đến cơ sở, cho nên công tác kiểm tra đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần chống tham nhũng, chống tiêu cực trong nội bộ Đảng và trong xã hội. Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng việc thực hiện chức năng giáo dục, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tiến hành kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của tổ chức Đảng cấp dưới ; đồng thời xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Năm năm qua, đã xử lý 127 đồng chí sai phạm và xóa tên 75 đồng chí ra khỏi danh sách đảng viên ; trong số 127 đồng chí bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật có 39 đồng chí bị khai trừ, bị cách chức 9 đồng chí, cảnh cáo 33 đồng chí và khiển trách 46 đồng chí. Về nội dung sai phạm của đảng viên bao gồm : vi phạm pháp luật: 23% thiếu tinh thần trách nhiệm : 22% về phẩm chất đạo đức : 13% vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng : 37% mất đoàn kết nội bộ : và 3% về quan điểm lập trường : 2% Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai phạm là do : Ý thức tổ chức kỷ luật kém, không kềm chế được những tham vọng, ham muốn về vật chất, lối sống, buông thả, thực dụng.  Đáng chú ý là số đảng viên bị kỷ luật có 36 đồng chí, chiếm 28,34% là cán bộ chủ chốt từ cơ sở trở lên, trong số đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng bị xóa tên, có 33 đồng chí là cán bộ nghỉ hưu. Công tác quản lý đảng viên ở một số cơ sở còn yếu. Thực hiện tự phê bình và phê bình chưa tốt, thiếu kiên quyết đấu tranh và chưa có biện pháp giáo dục tích cực khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vụ việc có một số trường hợp chưa kịp thời, tác dụng giáo dục không cao.

Trong nhiệm kỳ có 122 thư tố cáo, khiếu kiện, trong đó có 69 thư tố cáo nặc danh, nội dung tố cáo thiếu cụ thể, một số trường hợp không có cơ sở để xem xét. Đối tượng bị tố cáo là những cán bộ có chức, có quyền ; nội dung tố cáo là vi phạm về kinh tế, phẩm chất, trù dập, ức hiếp, lợi dụng chức quyền tư lợi cá nhân,

Tồn tại của công tác kiểm tra hiện nay là chưa làm tốt việc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ; việc thực hiện chức năng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật chưa thường xuyên, còn thụ động. Hoạt động kiểm tra ở cơ sở, nhất là của Đảng bộ, chi bộ cơ quan cấp Quận, Thành phốv và Trung ương còn yếu, cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác này. Bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện trong khi luật pháp còn sơ hở nên đi đến tha hóa, mất phẩm chất.

 1. Các Ban của Quận ủy:

Từng bước được củng cố và nâng dần chất lượng công tác. Trong từng Ban có nhiều cố gắng làm tốt chức năng tham mưu giúp Quận ủy trong quá trình chuẩn bị ra các quyết định, nghị quyết chuyên đề. Nhưng việc kiểm tra thực hiện các quyết định, nghị quyết của Quận ủy và việc đề xuất những biện pháp có tính chiến lược trong chỉ đạo xây dựng lực lượng chính trị, trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ nghiệp vụ của một số cán bộ, chuyên viên còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển năng động của tình hình.

B. NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TIỄN :

Nhìn lại 5 năm qua, Quận ta đã trải qua những thời điểm đầy khó khăn, thử thách, nhưng chúng ta không những đứng vững mà còn đạt được những thành tựu, tạo được một số tiên đề rất quan trọng cho sự phát triển tiếp theo : Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, có tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức cao và bước đầu có tích lũy ; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện ; nhiều vấn đề xã hội được thực hiện mang lại kết quả thiết thực, góp phần cùng thành phố và cả nước thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; hệ thống chính trị được củng cố, việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 3 đem lại những kết quả bước đầu, lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố và nâng lên.

Nhưng, bên cạnh đó, cũng còn một số tồn tại, yếu kém và khó khăn; kinh tế tăng trưởng nhưng hiệu quả chưa cao, chưa vững chắc. Kiến trúc hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều mặt lạc hậu, không theo kịp yêu cầu phát triển chung, tình trạng tăng dân số cơ học còn cao, lao động thất nghiệp còn nhiều; quản lý nhà nước chưa đáp ứng tình hình; những yếu kém, tiêu cực trong quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ chậm được khắc phục; tình trạng kỷ cương thi hành luật pháp chưa nghiêm trong Đảng và trong xã hội còn kéo dài, cùng với tệ tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác đang gây tác hại đến lòng tin của nhân dân đối với chế độ… đó cũng là nhân tố bất ổn định chính trị.

Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Quận giữa nhiệm kỳ nêu ra 4 vấn đề vừa là nguyên nhân của thành tựu, tồn tại, vừa mang tính chất bài học thực tiễn; cho đến nay vẫn còn giá trị. Nay có thể bổ sung như sau:

-          Một là : Quán triệt đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, cụ thể hóa phù hợp và tổ chức thực hiện tích cực là nhân tố quyết định những thành tựu vừa qua.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Đảng bộ quận 3 luôn luôn tin tưởng, quán triệt và vận dụng đúng đắn đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp phù hợp với thực tế của Quận. Quận ủy biết kết hợp lãnh đạo toàn diện với tập trung công sức vào những công tác trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt và biết tranh thủ sự hỗ trợ tận tình của lãnh đạo và các cơ quan cấp trên cùng các địa phương, đơn vị bạn.

-          Hai là : Cán bộ là nhân tố then chốt của việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ.

Quận ủy đã cố nhiều cố gắng trong công tác cán bộ, có chuyển biến lúc đầu trong tính toán nhu cầu, dựa trên những tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn; đồng thời quan tâm hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí và sử dụng cán bộ. Vấn đề cốt lõi của tiêu chuẩn cán bộ là: “Phẩm chất và năng lực thực tế, lấy hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ làm thước đo”, chính vì vậy, mà nhiều nhiệm kỳ qua, mặc dù trong công tác cán bộ có nhiều chuyển động do việc sắp xếp và đăng ký lại các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức lại các phòng, ban cấp Quận, sắp xếp các phường theo cơ chế mới… nhưng công tác cán bộ vẫn hoạt động có hiệu quả, không bị trở ngại trong quá trình thực hiện các chủ trương nói trên.

-          Ba là : Không ngừng củng cố và nâng cao năng lực của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh là nhân tố đảm bảo việc thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Năm năm qua Đảng bộ Quận không ngừng củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, trong đó lấy công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng về các mặt chính trị tư tưởng và tổ chức làm trọng tâm. Quận ủy luôn vun đắp và củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, mà trước hết là giữa lãnh đạo đảng – chính quyền – các đoàn thể trên cơ sở xác lập mối quan hệ, lề lối làm việc và tồ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời coi trọng sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ chủ chốt và phát huy vai trò các thế hệ đảng viên trong Quận.

-          Bốn là : Trong quá trình đổi mới, có nhiều chính sách, chế độ chưa đầy đủ và hoàn chỉnh, cho nên việc lãnh đạo, quản lý cùa Quận đối với cơ sở rất quan trọng. Bởi vì, cơ sở là nơi cọ xát giữa lý luận và thực tiễn, nơi chứa đựng tiềm năng, lực lượng, nơi xuất phát các vấn đề nóng bỏng của cuộc sống ; nơi diễn ra mối liên hệ thường xuyên giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị vừa phải biết đảm bảo các nguyên tắc luật pháp, vừa phải biết phát huy vai trò năng động, sáng tạo của cơ sở, phải thường xuyên theo dõi, sơ kết rút kinh nghiệm để định hướng và điều chỉnh các hoạt động của cơ sở cho phù hợp.

-          Năm là : Nền tảng của ổn định chính trị là an toàn, là niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền.

Do đó, trong từng cán bộ, đảng viên phải quán triệt quan điểm quần chúng cùa Đảng, có biện pháp cụ thể khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác vận động quần chúng, trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở : chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân viên, diện chính sách xã hội và nhân dân lao động, làm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân và nhân dân lao động ngày càng gắn bó với chế độ XHCN, vì chế độ ta đã đem lại lợi ích cho mọi người dân chân chính, từ đó nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác đối với âm mưu “Diễn bíến hòa bình” của địch, góp phần bảo vệ chế độ XHCN và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Những bài học kinh nghiệm này cần được tiếp tục vận dụng tốt trong thời gian tới.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM

(1996 – 2000)

Quận 3 là một trong những quận trung tâm thành phố, mang tính chất hành chính cư trú, có sản xuất kinh doanh phát triển, là trung tâm giao dịch văn hóa, góp phần biểu hiện văn minh đô thị; về chính trị xã hội, Quận còn mang các tính chất địa bàn trọng điểm bảo vệ, trung tâm vận hành quản lý.

Thế mạnh của Quận về kinh tế được xác định là quận nhiều tiềm năng về thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp ; trong đó dịch vụ ngày càng phát triển bao gồm dịch vụ công nghiệp, dịch vụ thương mại du lịch, dịch vụ đời sống, xuất nhập khẩu là mũi nhọn kinh tế của Quận có xu hướng phát triển mạnh. Quận có thế mạnh về cơ sở giáo dục và cũng là nơi có ưu thế để tổ chức đời sống nhân dân theo hướng văn minh hiện đại.

Căn cứ Cương lĩnh Đại hội VII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng và của Đảng bộ Thành phố, sau khi kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI và căn cứ vào đặc điểm tình hình và thế mạnh cụ thể của Quận, nhiệm vụ, mục tiêu tồng quát của 5 năm tới là: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhằm giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm tăng trưởng kinh tế liên tục và vững chắc, gắn chặt với giả quyết và chăm lo các vấn đề về văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng và nâng cao mức sống của nhân dân, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện đạt và vượt các mục tiêu của chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, tạo tiền đề cho bước phát triển cao hơn trong những năm đầu thế kỷ 21.

I.                    TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ

Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Từ nay đến năm 2000, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận là Dịch vụ, Thương mại, Công nghiệp. Dịch vụ có khả năng sẽ phát triển lớn, nhưng sản xuất vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh, nên tập trung cho loại sản xuất qui mô nhỏ có kĩ thuật và hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước, cải thiện môi sinh, môi trường, theo qui hoạch chung của Thành phố, ưu tiên cho ngành chế biến lương thực thực phẩm, điện, điện tử, may da, hóa mỹ phẩm, thủ công mĩ nghệ.

Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi khai thác các tiềm năng thế mạnh của tất cả các thành phần kinh tế vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Quận, gắn sản xuất với thị trường, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh để xác định vị trí và vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Phát huy thế mạnh, tập trung phát triển và đa dạng hóa hoạt động kinh tế đối ngoại, mở rộng thị trường xuất khẩu (khai thác nguồn hàng xuất khẩu, sản xuất hàng xuất khẩu…). Đẩy mạnh quan hệ xuất nhập khẩu, tận dụng mọi cơ hội để thu hút vốn đầu tư nước ngoài gắn với qui hoạch phát triển của Quận.

Khuyến khích, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng và phát triển theo định hướng, đúng qui hoạch. Khuyến khích phát triển các ngành hình thức kinh tế trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi; đa dạng hóa các hình thức hợp tác… Bảo đảm phát triển đúng định hướng, đúng luật pháp.

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát ngăn chặn việc tư thương lợi dụng bảng hiệu, cơ sở vật chất và phương tiện cùa nhà nước để kinh doanh trái phép, trốn thuế. Cải tiến phương thức kinh doanh, đảm bảo kinh doanh có lãi, góp phần ổn định thị trường.

Trong giai đoạn 1996 – 2000 hình thành Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Quận, những cụm Dịch vụ - Thương mại ở các tuyến đường trọng điểm của Quận, trước mắt là các trục đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hai Bà Trưng.

Tiếp tục chấn chỉnh và đẩy mạnh các hoạt động về du lịch, dịch vụ, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời hạn chế các hoạt động kinh doanh trái phép.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế hằng năm đối với khu vực dịch vụ - Thương mại từ 25 – 30%, khu vực sản xuất công nghiệp – TTCN từ 18 – 20%. Phấn đấu đến năm 2000, doanh thu của Dịch vụ - Thương mại chiếm 45% tổng doanh thu toàn Quận. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân hằng năm là 10 - 12%.

Qua phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác quản lý và thu thuế, phấn đấu khai thác tất cả các nguồn vốn, tạo nguồn thu và phát triển nguồn thu. Chi tập trung cho yêu cầu phát triển của Quận theo kế hoạch đã định. Kiểm soát chặt chẽ các khoảng chi thực hiện các biện pháp triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, song song với đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng, giải quyết tốt các chế độ chính sách. Dự kiến thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 12 – 13%.

II.                  VỀ QUẢN LÍ ĐÔ THỊ :

1.       Tăng nhanh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng và qui hoạch lại khu vực dân cư ven kênh Nhiêu Lộc, thực hiện tốt chủ trương giản dân và chỉnh trang đô thị của Thành phố.

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục chương trình Nhiêu Lộc, công trình phúc lợi công cộng. Các công trình đáp ứng nhu cầu phát triển giao dịch thương mại quốc tế (cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại giao dịch, khách sạn, nhà hàng cao cấp…). Dự kiến từ 1996 – 2000 tiến hành thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm sau:

-          Chương trình giải tỏa kênh Nhiêu Lộc: gồm giải tỏa 3.500 căn, xây mới 5.500 căn (tại quận là 1.500 căn) xây dựng các công trình phụ trợ…

-          Xây dựng nhà ờ phục vụ nhu cầu của nhân dân: 2.200 căn với kinh phí từ nguồn quỹ phát triển nhà và ngân sách Thành phố.

-          Xây dựng trường dạy nghề Nhân đạo.

-          Mở rộng đường và cầu Trần Quang Diệu.

-          Xây dựng Trung tâm văn hóa và câu lạc bộ Hồ Xuân Hương.

-          Xây dựng các khu văn phòng, Trung tâm Thương mại Dịch vụ; khu vực Ga Sài Gòn, 03 Võ Văn Tần, 101 Trần Quốc Thảo khu Nam Quang – Chợ Đũi; tiến tới hình thành khu Trung tâm Thương mại Dịch vụ trục đường Cách Mạng Tháng Tám và một số khu vực.

-          Qui hoạch xây dựng cụm công nghiệp nhẹ, cụm văn hóa thể dục thể thao tại khu vực giải tỏa kênh Nhiêu Lộc.

-          Tiếp tục qui hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp các trường học đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đảm bảo các trường đều nâng lên về cơ sở vật chất.

Vận động nhân dân tự sửa chữa, xây dựng nhà ở để cải thiện cơ bản bộ mặt đô thị và điều kiện sống của nhân dân.

2.       Tạo sự chuyển bíến rõ nét về bộ mặt đô thị, cảnh quan văn hóa môi trường

Thường xuyên kiểm tra thực hiện các quy định, chỉ thị của Chính phủ về trật tự, an toàn giao thông đô thị trên địa bàn Quận, trước mắt là ổn định trật tự ở các tuyến đường lớn, chợ, ở các cổng trường học…

Đẩy mạnh các biện pháp quản lý đô thị. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, chấn chỉnh trật tự các khu vực công cộng, đường hẻm. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác, kiểm tra vệ sinh phòng dịch…

Thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự đường phố, xây dựng cơ bản, quảng cáo, vệ sinh công cộng, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm môi trường.

III.                CHĂM LO TỐT CÁC VẤN ĐỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

Tăng trưởng kinh tế phải gắn với giải quyết tốt vấn đề xã hội, bảo đảm việc làm, ổn định và từng bước nâng cao mức sống nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa VII) và các nghị quyết của Quận ủy khóa VI nhằm tạo chuyển biến mới về văn hóa – xã hội. Chú trọng các vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết việc làm, chống tái đói và tiếp tục giảm nghèo, chống các tệ nạn xã hội.

1.       Về dân số: Phấn đấu giữ vững mức tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm đến năm 2000 dưới 1,3%. Tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến từng người, từ gia đình, kể cả những người có đạo và người Hoa. Dự kiến đến năm 2000 dân số Quận dừng ờ mức 270.000 người.

2.       Về giải quyết việc làm : Khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế, các doanh nhân trong và ngoài nước đầu tư mở rộng sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm đê thu hút lao động. Khuyến khích các hội, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện tích cực đào tạo dạy nghề, tạo việc làm cho nhân dân lao động qua các hình thức như dư án nhỏ, xóa đói giảm nghèo, mưu sinh lập nghiệp, vận động xây dựng kinh tế mới, giúp nhau làm kinh tế gia đình…, phấn đấu giải quyết việc làm bình quân hàng năm từ 5000 – 6000 lao động; vận động đi xây dựng kinh tế mới từ 100 - 120 hộ mỗi năm. Đẩy mạnh chương trinh giản dân từ chương trình giải tỏa kênh Nhiêu Lộc, hình thành các khu dân cư mới do Thành phố quy hoạch.

3.       Về thực hiện các chính sách xã hội : Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, triển khai thực hiện người có công với Nước, nâng cao chất lượng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các đối tượng chính sách. Tiếp tục vận động bảo trở chính sách. Phấn đấu không để tái sinh trường hợp hộ đói, giảm 70% hộ nghèo hiện nay.

Trong giải quyết tệ nạn xã hội cần kết hợp biện pháp : Kinh tế, giáo dục, hành chính, xử nghiêm minh theo pháp luật những vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

4. Về Giáo dục – Đào tạo : Tíếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào dạy và học. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các trường chuyên, lớp chuyên…, ổn định và nâng cao chất lượng giảng dạy về cả văn hóa lẫn đạo đức. Đặc biệt coi trọng việc giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng vươn lên lập thân, lập nghiệp của học sinh. Tiếp tục xóa mù chữ và đến năm 2000 có 10/14 phường đạt phổ cập hết cấp II. Tỉ lệ huy động học sinh đối với tiểu học là 99%, đối với cấp II là 75 – 80%, đồng thời huy động từ 90% trở lên số trẻ em 5 tuổi vào học mẫu giáo. Tổ chức học tập và nhân rộng các điển hình quản lý trường, lớp trong toàn ngành, phấn đấu thu hẹp dần tình trạng chênh lệch về chất lượng dạy và học giữa các trường trong Quận. Duy trì và củng cố hệ thống giáo dục bổ túc văn hóa. Nâng cao chất lượng dạy nghề, đưa trường dạy nghề Nhân Đạo vào hoạt động với các chương trình dạy nghề hoàn chỉnh và nâng cao, bảo đảm việc đào tạo nghề cho người lao động (đặc biệt là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con em diện chính sách), đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Dự kiến năm 1996 tuyển 6000 học viên, đến năm 2000 tuyển 8000 học viên, kết hợp tốt việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ngành về số lượng và chất lượng ; phấn đấu đến năm 2000 không còn trường trung bình (về chất lượng dạy và học). Triển khai xã hội hóa chương trình giáo dục quốc gia như chương trình giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, nâng cấp cơ sở vật chất trường học… Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các trường dạy nghề tư nhân ; tập trung quy hoạch và đầu tư cơ sở vật chất cho trường, lớp.

5. Về y tế : Tăng cường sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện phương châm “phòng bệnh là chính”, chú ý đầu tư một số chương trình y tế trọng điểm như : tiêm chủng mở rộng (đạt từ 90 – 95%), dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe trẻ em, nha khoa học đường…, lồng ghép các chương trình khi triển khai tại y tế cơ sở. Phối hợp cùng với các ban, ngành, phường, các đoàn thể đẩy mạnh phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống AIDS. Đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, nhất là ở tuyến phường. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ y tế. Thực hiện các loại hình bảo hiểm y tế, Trung tâm y tế Quận tiếp tục thực hiện miễn giảm viện phí cho các gia đình chính sách nghèo, nhân dân đặc biệt khó khăn.

Củng cố và tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động y dược trên địa bàn theo đúng luật pháp, huy động sự tham gia của lực lượng thầy thuốc trên địa bàn vào các hoạt động từ thiện, xã hội, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

6. Về hoạt động văn hóa thông tin – thể dục thể thao

Trong hoạt động văn hóa văn nghệ cần chú trọng bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người, nâng cao dân trí, lành mạnh hóa xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục phát huy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, đặc biệt duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng hội diễn liên hoan ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương”, sáng tác và biểu diễn cùa các đội văn nghệ quần chúng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ thơ văn, sáng tác… đang có. Chú ý xây dựng các chương trình, chủ đề thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa, phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị.

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các hoạt động Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác văn hóa văn nghệ cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Khắc phục các hoạt động không lành mạnh về văn hóa, thông tin, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động Karaoke … Chú trọng xây dựng văn hóa ở cơ sở, phát động quần chúng có ý thức trách nhiệm là sạch môi trường văn hóa; hướng dẫn thị hiếu thẩm mỹ cho quần chúng, nhất là thanh niên. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, giáo dục và chủ động ngăn ngừa tiêu cực trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là quản lý các dịch vụ văn hóa.

Hoạt động Thể dục – thể thao theo hướng đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thân thể; tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục thể chất trong trường học và trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Thông qua hoạt động phong trào, phát hiện tuyển chọn và đào tạo, cung cấp các vận động viên ưu tú đóng góp cho Thành phố và toàn quốc trong các giải trong nước và quốc tế, đồng thời làm nòng cốt cho phong trào rèn luyện sức khỏe, nhân dân trong Quận. Chú ý đề cao giá trị nhân văn, đạo đức truyền thống dân tộc. Củng cố và nâng cấp các câu lạc bộ bơi lặn Kỳ Đồng, câu lạc bộ Hồ Xuân Hương; hình thành các câu lạc bộ khu vực ở cụm phường 1,5,8,13 và 14. Xây dựng cụm thể dục thể thao mới ở khu vực ven kênh Nhiêu Lộc .

IV.                VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG – NỘI CHÍNH

Nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong những năm trước mắt là tiếp tục giữa vững ổn định chính trị; tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ và trật tự an toàn xã hội, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu làm diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tiếp tục củng cố vững chắc khu vực phòng thủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang và các lực lượng chính trị; đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và quốc phòng toàn dân; tăng cường hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa; giữ gìn trật tự xã hội; thực hiện có kết quả các chủ trương của Đảng và nhà nước về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí, và thực hành tiết kiệm.

1.       Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Củng cố vững chắc thế trận an ninh cơ sở, xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp các cấp, các ngành trong nắm tình hình, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hoạt động phá hoại của địch và các loại tội phạm. Tham gia giải quyết tích cực các vấn đề về an ninh, về xã hội của nhân dân mà kẻ địch có thể lợi dụng. Đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa địch phá hoại nội bộ, phá hoại văn hóa, tư tưởng, ngăn chặn địch lợi dụng con đường công khai, hợp pháp chống phá ta.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm kinh tế, hình sự, văn hóa. Kiên quyết trừng trị bọn tội phạm hình sự chuyên nghiệp, băng nhóm phá rối trật tự xã hội và ổ tệ nạn xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, phát hiện và nghiêm trị các vụ tham nhũng, buôn lậu. Phấn đấu làm giảm số vụ hình sự nghiêm trọng, đẩy lùi hoạt động của bọn tội phạm cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. làm chuyển biến rõ rệt tình hình trật tự xã hội và tệ buôn lậu ở các khu vực địa bàn trọng điểm. Giải quyết tốt trật tự giao thông trên các tuyến đường chính trong Quận.

Đẩy mạnh công tác vận động và tổ chức phong trào bảo vệ quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào xây dựng nếp sống mới trong cộng đồng dân cư và xây dựng tổ dân phố  an toàn về an ninh trật tự, phong trào vận động giao nộp vũ khí và hung khí… Quản lý và giáo dục, cảm hóa các đối tượng hòa nhập với cộng đồng xã hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động liên tịch với các ngành, đoàn thể để đưa các phong trào phát triển về chất lượng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an, cải tiến bộ máy và phương thức hoạt động theo hướng cải cách hành chánh nhà nước. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, củng cố lập trường, quan điểm, kỹ thuật, làm giảm tiêu cực trong nội bộ ngành.

2.       Công tác quốc phòng:

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, trong sạch. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng để cán bộ chiến sĩ trung thành với Đảng, hiếu với dân, cảnh giác trước mọi luận điệu của địch, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, đánh bại mọi kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc XHCN. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng trong nhân dân.

Nắm và quản lý tốt nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, động viên, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu quân số nghĩa vụ quân sự, chất lượng tuyển quân thường trực hàng năm, kiên quyết xử lý theo luật định các trường hợp không thi hành nghĩa vụ quân sự. Nắm chắc lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, đảm bảo chế độ huyến luyện thường xuyên. Tổ chức phối hợp dân quân tự vệ với lực lượng công an, làm nòng cốt trong phong trào chống lại âm mưu phá hoại nhiều mặt của kẻ địch.

Tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quận ủy về xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thiện kế hoạch phòng thủ cơ bản và phương án chống bạo loạn phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, nâng cao chất lượng công tác diễn tập.

Thường xuyên tăng cường bổ sung, trang bị, phương tiện hoạt động quốc phòng phù hợp với tình hình mới.

Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, tích cực phối hợp cùng các ngành có liên quan giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, gia đình quân nhân.

3.       Các ngành Tư pháp, Thanh tra, Kiểm sát, Tòa án

Từng cơ quan cần tiếp tục cải tiến tổ chức và phương pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phải nắm vững chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị để kết hợp tốt giáo dục phòng ngừa với phát hiện vi phạm, xử lí nghiêm minh, góp phần củng cố kỉ cương, phép nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các chủ trương, chính sách và các luật mới ban hành một cách sâu rộng trong nhân dân, trước hết là cho Đảng viên, CBCNV để gương mẫu chấp hành. Hệ thống hóa và rà soát lại các văn bản hành chánh của UBND Quận để kịp thời sửa chữa cho phù hợp với chính sách, pháp luật hiện hành…

Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm chính sách, pháp luật. Chú trọng phát huy vai trò của Thanh tra cơ sở. Nâng cao trách nhiệm giải quyết khiếu tố, bảo đảm đúng pháp luật, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại về nhà đất. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29/ NQ – QU của Quận ủy khóa VI về đấu tranh đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

Tăng cường kiểm sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực hành chính và kinh tế xã hội. Phát huy đầy đủ quyền kiến nghị, kháng nghị và công bố kịp thời nâng cao hiệu quả giáo dục phòng chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Xét xử công minh, chính xác, kịp thời đúng luật pháp các vụ án, chú trọng phát huy tác dụng răn đe các hành vi phạm tội, giáo dục ý thức chấp hành luật pháp trong nhân dân để xây dựng nếp sống gia đình văn minh hạnh phúc, ổn định trật tự xã hội. Án đã xử phạt phải được thi hành triệt để, giải quyết dứt điểm các án cũ tồn đọng bảo đảm thi hành án đúng thời hạn luật định.

Thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng lực lượng thi hành và bảo vệ luật pháp trong sạch, vững mạnh. Cán bộ phải giỏi nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đúng tiêu chuẩn qui định của ngành.

V.                  CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B (khóa VI) để đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và nghị quyết 07 của Bộ Chính trị (Khóa VII) về xây dựng đoàn kết toàn dân, nhằm phát huy dân chủ xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Quận.

Trên cơ sở động viên tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh ; trực tiếp lấy việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp quần chúng làm động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Quận và xây dựng các tổ chức chính trị của quần chúng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cần tạo điều kiện để nhân dân hiểu rõ hiện tình đất nước, tham gia hiến kế xây dựng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Quận. Thông qua các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, xây dựng mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có chủ trương lãnh đạo thích hợp ; phân công cấp ủy viên định kỳ tiếp xúc với các giới quần chúng  trong khu vực và địa bàn phụ trách.

Đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng theo nhu cầu, sở thích và các hoạt động nghề nghiệp. Có kế hoạch nhân rộng những loại hình hoạt động tốt, uốn nắn những lệch lạc, qua đó góp phần củng cố và phát triển các đoàn thể chính trị. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt của Hội, Đoàn trong quần chúng, tín đồ các tôn giáo và khu vực ngoài quốc doanh. Quản lý tốt các tổ chức quần chúng trong hệ thống Mặt trận.

Các cấp ủy lãnh đạo tố Đại hội các đoàn thể đảm bảo yêu cầu đổi mới, dân chủ và tính quần chúng, phân công đảng viên có năng lực, có nhiệt tình và có uy tín tham gia phụ trách công tác quần chúng ở từng tổ dân phố, tổ đoàn thể. Củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của  Mặt trận – các đoàn thể từ Quận đến phường và Đoàn viên, hội viên trong các tổ chức quần chúng.

 1. Mặt trận Tổ quốc : Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục tập hợp lực lượng theo nội dung Nghị quyết 07/BCT ; coi trọng vận động những người tiêu biểu trong trí thức, phụ nữ, phụ lão, tôn giáo dân tộc, cán bộ về hưu, công thương gia tham gia vào Mặt trận ; phối hợp hành động giữa các thành viên trong mặt trận, đẩy mạnh các phong trào cách mạng của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt những chính sách của Đảng và nhà nước đối với các giới, các dân tộc, tôn giáo.

 1. Liên đoàn lao động : Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 07 (khóa VII) xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, chú trọng những việc sau :

-          Tuyên truyền giáo dục cho công nhân lao động nắm vững Luật lao động, Luật Công đoàn và các chính sách chế độ lao động, nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp và lòng tự hào dân tộc. Xây dựng kế hoạch chăm lo nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của công nhân viên chức – lao động.

-          Vận động công nhân viên chức tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của công nhân, viên chức, lao động trong các công ty, xí nghiệp, các cơ quan nhà nước.

 1. Hội liên hiệp phụ nữ : Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/BCT và Chỉ thị 37/BBT, tập trung các mặt công tác sau :

-          Kiện toàn, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững chắc, chú ý làm phong phú nội dung sinh hoạt của các nhóm và câu lạc bộ, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các chương trỉnh công tác trọng tâm của Hội là “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Hạn chế trẻ suy dinh dưỡng, trẻ bỏ học”, và đẩy mạnh phong trào tự rèn luyện trong phụ nữ.

-          Thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên tham gia việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của Hội, đặc biệt chú trọng đến vấn đề công tác giáo dục truyền thống, giáo dục vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chú ý nâng cao đời sống, tạo việc làm cho phụ nữ, đồng thời quan tâm đến việc chăm lo cho thế hệ mầm non của đất nước.

 1. Hội cựu chiến binh : Tiếp tục xây dựng Hội ngày càng kiên định về chính trị, thống nhất về tư tưởng, vững mạnh về tổ chức. Tập trung  phát triển hội viên chú ý số cựu chiến binh trẻ, đã qua chiến đấu, hoàn thành tốt nghĩa vụ, phẩm chất đạo đức tốt, năng nổ hoạt động. Thưởng xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt ở cơ sở và chi hội. Phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

 1. Hội chữ thập đỏ : Trọng tâm công tác của Hội là củng cố tổ chức, phấn đấu xây dựng mạng lưới chữ thập đỏ tận các tổ dân phố, đẩy mạnh phát triển hội viên, chú trọng công tác huấn luyện và xây dựng đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ ở Quận, phường trở thành lực lượng chính trị nòng cốt. Phát triển thêm phòng khám bệnh miễn phí cho dân nghèo, tiếp tục phát động phong trào hiến máu, công tác xã hội, công tác từ thiện trong mọi tầng lớp nhân dân.

VI.                TIẾP TỤC CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN QUẬN, PHƯỜNG :

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền quận, phường theo hướng : xác định mối quan hệ trách nhiệm, chế độ phân công và kiểm tra giám sát rõ ràng, nề nếp giữa cấp ủy với cơ quan chính quyền, vừa phát huy hiệu lực của chính quyền, vừa khẳng định vai trỏ lãnh đạo của Đảng, tránh bao biện làm thay hoặc buông lơi lãnh đạo.

Nâng cao vai trò, xác định rõ trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp quận, phường. Quận ủy lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan hành chính trên địa bàn phải thống nhất và phù hợp với các văn bản pháp luật của trên.

Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân. Hoạt động của chính quyền phải thể hiện đầy đủ quan điểm “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, lấy nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và nội dung hoạt động của mình. Tạo điều kiện để Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động có hiệu quả, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước của dân, đại biểu cho lợi ích của nhân dân ;

Xây dựng mối quan hệ quản lý đúng đắn, chặt chẽ trên cơ sở phân công trách nhiệm thực hiện công vụ cụ thể giữa cơ quan chính quyền với nhau, giữa cơ quan cấp trên đối với cấp dưới, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước được thống nhất, liên tục và có hiệu quả.

Thực hiện cải cách hành chính theo hướng dẫn và quy định của Thành phố. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng quy chế  và kiện toàn tổ chức tiếp dân từng cấp. Bố trí cán bộ lãnh đạo tiếp dân theo định kỳ. Chấn chỉnh thái độ phong cách làm việc, tiếp xúc nhân dân của cán bộ viên chức nhà nước. Thực hiện nghiêm túc chế độ viên chức nhà nước, chế độ công vụ, chế độ trách nhiệm…

Các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể, Hội đồng Nhân dân các cấp cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan chính quyền trong việc thực hiện các nghị quyết, sự tuân thủ pháp luật, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động của các cơ quan và viên chức hành chính, cũng như trong hoạt động của đối tượng quản lý.

Xây dựng quy chế và xác định trách nhiệm cụ thể của từng viên chức, công vụ của công chức. Sắp xếp lại đội ngũ, viên chức theo hướng tiêu chuẩn hóa, tăng cường cán bộ có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất  cho các cơ quan, nhất là cơ quan Ủy ban Nhân dân  Quận, Phường.

Phần thứ ba

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG,ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ

CHÍ MINH VÀ ĐỔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ.

I.                    XÂY DỰNG VỂ CHÍNH TRỊ VÀ TƯ TƯỞNG:

Công tác chính trị tư tưởng phải đạt 5 yêu cầu sau đây:

 1. Tiếp tục thấm nhuần bản chất giai cấp công nhân và nâng cao tính tiên phong của Đảng. Tin tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao cảnh giác, chống “diễn biến hòa bình” của địch, khắc phục những nhận thức , quan điểm mơ hồ , lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng ;  khắc phục chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

 1. Nâng cao ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, nhất là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ ; khắc phục những biểu hiện nặng lo suy tính cá nhân, ngại khó ,  thiếu tinh thần trách nhiệm, “trung bình chủ nghĩa”.

 1. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trên cơ sở nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị ; khắc phục tư tưởng cục bộ, chủ quan ; kiên quyết và kịp thời giả quyết những biểu hệin thiếu đoàn kết nhất trí trong nội bộ.

 1. Phát huy dân chủ đi đôi với đề cao kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chủ trương của Đảng ; khắc phục tác phong mệnh lệnh, độc đoán và tự do tùy tiện vô nguyên tắc.

 1. Nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xây dựng nếp sống trong sạch , lành mạnh trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lối sống xa hoa trụy lạc. Xây dựng nếp sống và làm việc theo phong cách công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong tất cả cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và đời sống xã hội.

Để đạt các yêu cầu trên, cần làm tốt những việc sau đây :

Tăng cường lãnh đạo, đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng nhằm tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tâm nhất trí nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ra sức khai thác thuận lợi, khắc phụ khó khăn yếu kém thực hiện thắng lơi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra .

Tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII nhằm làm cho trong đảng và ngoài nhân dân đánh giá đúng thành tựu và những mặt yếu kém của công cuộc đổi mới trong những năm qua, thấy rõ những nguy cơ và thời cơ, quán triệt tình hình nhiệm vu sắp tới, nâng cao niềm tin vào con đường XHCN dưới dự lãnh đạo của  Đảng, nhận thức rõ bước chuyển của những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ khác mả Đảng bộ đề ra.

 

Công tác chính trị tư tưởng phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ tình hình cụ thể, giải đáp những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, công tác ; đi sâu vào tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, của mỗi người lao động, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách như : đòi  sống, việc làm, chính sàch xã hội, an ninh – quốc phòng, đấu tranh chống những tiêu cực, tệ nạn xạ hội v.v…

Tăng cường liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, giữ đảng viên với quần chúng. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên sâu sát cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy dân chủ với giữ vững kỷ cương, tôn trọng pháp luật. Bảo đảm việc phổ biến cho nhân dân những thông tin cần thíêt, góp phần thực hiện: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phân công hướng dẫn và tổ chức cho đảng viên thường xuyên làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, qua đó giáo dục đảng viên tác phong gần gũi quần chúng, biểu dương và phổ biến kinh nghiệm của những cá nhân, đơn vị làm ăn giỏi, gương người tốt việc tốt. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Tăng cường thông tin nội bộ và công tác tuyên truyền miệng, tiếp tục củng cố, bồi dưỡng và sử dụng tốt lực lượng báo cáo viên cơ sở. Thực hiện nề nếp thông báo đến cán bộ, đảng viên tình hình thời sự, những vấn đề mới về chủ trương, chính sách luật pháp. Tiếp tục triển khai sâu rộng trong Đảng và các tổ chức quần chúng nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhanh chóng triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thành ủy về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tập trung mở nhìêu khóa đòa tạo, nhiều loại chương trình, chuyên đề phù hợp với các loại đối tượng khác nhau. Mỗi đảng viên bất cứ ở cương vị công tác nào đều phải thường xuyên tự học, nâng cao kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học v.v… Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tạo điều kiện và kiểm tra kế hoạch học tâp của đảng viên.

Quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tiến hành mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, đấu tranh chống tham nhũng, tệ quan liêu và các tệ nạn xã hội khác một cách có hiệu quả. Đồng thời cùng với đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác phải hết sức chú ý cổ vũ những nhân tố tích cực trong công cuộc đổi mới, tuyên truyền giáo dục lôi cuốn toàn dân tham gia vào việc chăm lo những vấn đề xã hội, chính sách xã hội. Nêu cao truyên thống thương yêu, nhân ái của cộng đồng dân tộc, đạo đức và lối sống lành mạnh.

Kiện toàn tổ chức, tăng cường bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng từ quận xuống cơ sở, đáp ứng yêu câu của tình hình, nhiệm vụ mới.

II.                  XÂY DỰNG VỂ TỔ CHỨC :

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ. Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, tích cực nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Cải tiến nội dung , phương thức sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tổng kết việc thực hiện các quy định của Trung ương và Thành phố về chức năng nhiệm vụ cùa các tổ chức cơ sở đảng ; kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc ; bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới và kiên quyết thực hiện quy chế đó. Từng bước Quận ủy xây dựng quy chế hoạt động thống nhất từng loại hình cơ sở trong Quận. Tiếp tục kiện toàn và củng cố các cấp ủy cơ sở, nhất là Bí thư, có năng lực, có tâm huyết, có uy tín trong đảng viên và quần chúng. Có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chính trị, nhiệm vụ công tác Đảng cho cấp ỷ cơ sở, trước hết cho Bí thư.

Đối với Đảng bộ phường, trọng tâm là xây dựng khối đoàn kết thống nhất ; phải đánh giá đúng và biết khơi dậy thế mạnh, tiềm năng trong nhân dân, góp phần làm thay đổi tình hình kinh tế xã hội cùa Quận ; tập trung lãnh đạo, xây dựng chính quyền tăng cường hiệu lực quản lý hành chính nhà nước, tập trung xây dựng chi bộ đường phố, tổ dân phố và tổ chức đoàn thể.

Trong các doanh nghiệp nhà nước tổ chức cơ sở Đảng phải là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết và chủ trương của Đảng ; kịp thời báo cáo những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ ; lãnh đạo chấp hành tốt pháp luật nhà nước, tích cực chống tham nhũng, lãng phí.

Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trìnhh độ chuyên môn, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.

Tiếp tục sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban Đảng về tổ chức cán bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu chuyên đề về mô hình tổ chức cơ sở Đảng đơn vị ngoài quốc doanh.

Tập trung chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản thật sự là môi trường giáo dục lý tưởng cộng sản, lý tưởng XHCN của thanh niên. Chú trọng công tác ủng cố tổ chức, cán bộ đoàn, hình thành nguồn cán bộ cho Đảng.

III.                CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN :

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo nhiệm vụ mới. Trong giai đoạn hiện nay người đảng viên phải tiên phong về trí tuệ, về chính trị đạo đức, tư tưởng, phẩm chất, lối sống, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đảng viên phải thường xuyên thực hiện tự phê bình, phê bình trong  Đảng. Đề cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên, tinh thần xây dựng của mỗi đảng viên. Ngăn chặn có hiệu quả sự thoái hóa, biến chất trong cán bộ đảng viên. Xử lý kịp thời những cán bộ đảng viên vi phạm tư cách, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

Trong tình hình quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, các lực lượng thù địch tăng cường đánh phá chủ nghĩa xã hội…, từng cán bộ đảng viên phải hết sức nâng cao cảnh giác trước âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ và các âm mưu khác của chúng.

Đảng viên phải ghép mình vào kỷ luật. Cấp ủy đảng phải nắm rõ hoàn cảnh gia đình, thu nhập, mối quan hệ để tạo nhựng điểu kiện cho đảng viên phấn đấu hoản thành nhiệm vụ. Có kế hoạch bồi dưỡng phát huy đảng viên phấn đấu tốt, giúp đỡ đảng viên yếu kém vươn lên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trên cơ sở bảo đảm chất lượng và số lượng. Các cơ sở đảng cần chú ý tháo gỡ khó khăn về nguồn pháp triển Đảng, nhất là trong các ngành hành chánh sự nghiệp, kinh tế, đặc biệt là đoàn viên Đoàn thanh nhiên cộng sản. Phấn đấu trong nhiệm kỳ VII phát triển thêm từ 300 đảng viên mới trở lên.

IV.                CÔNG TÁC CÁN BỘ :

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội của Quận từ nay đến năm 2000 và yêu cầu tiêu chuẩn hóa đội ngữ cán bộ, Đảng bộ phải quan tấm đầy đủ đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn. Từ nay đến giữa nhiệm kỳ phải tạo được sự chuyển biến căn bản về công tác cán bộ. Dựa trên kế hoạch của Quận các đơn vị phải dự báo và tạo nguồn cán bộ, trên cơ sở đó đẩy mạnh việc đào tạo toàn diện, đồng bộ, theo quay hoạch để chuẩn bị một đội ngũ cán bộ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trước mắt  và lâu dài, kể cả cán bộ lãnh đạo , cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý.

Cán bộ chủ chốt của mỗi cấp có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng giúp đỡ để trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 2 đến 3 cán bộ có triển vọng kế tiếp có thể thay thế đảm nhận tốt nhiệm vụ để có kế hoạch đào tạo.

Sau Đại hội, cần bổ sung cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt của Quận để cán bộ tự rèn luyện phấn đấu vươn lên, đồng thời là cơ sở chọn lựa, quy hoạch, đào tạo một cách có hệ thống và ổn đinh.

Vấn đề tạo nguồn cán bộ, đổi mới quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ phải theo hướng thật sự dân chủ, có quy trình chặt chẽ đúng theo quy định của Đảng. Đảng bộ cần thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ, chú ý xây dựng đào tạo cán bộ trẻ. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước trung thành với chế độ, tận tụy phục vụ nhân dân, có quan điểm quần chúng, có năng lực thừa hành công vụ và có lương tâm chức nghiệp.

V.                  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG :

Tiếp tục quán triệt ‘công táckiểm tra là một trong những chúc năng lãnh đạo chủ yếu của  Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng…”, kiểm tra là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và của tất cả các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý.

Thường xuyên tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm cho các nghị quyết, quyết định đó được quán triệt đầy đủ, thự hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Từng thời gian phải có chương trình kiểm tra để nâng cao hiệu quả tổ chức chỉ đạo thực hiện. Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý phải tăng cường trực tiếp kiểm tra và giải quyết công việc tại chỗ. Khắc phục biệnh quan liêu, lỏng lẻo trong trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời phải nâng cao tính kỷ luật, chấp hành thực hiện. Phải tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng chấp hành quy chế làm việc; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất của cán bộ, đảng viên ; kết luận và xử lý đảng viên vi phạm đúng phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Các cơ sở đảng phải xây dựng nền nếp kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Công tác kiểm tra phải kết hợp với công tác tuyên huấn và công tác tổ chức để thực hiện tốt việc chủ động phòng ngừa, hạn chế vi phạm của đảng viên. Mặt khác, công tác kiểm tra phải phối hợp chặt chẽ với các quan bảo vệ luật pháp trong việc xem xét và kết luận những vụ đảng viên phạm pháp, để xử lý đúng mức, kịp thời, chống mọi biểu hiện trù dập hoặc bao che.

VI.                CHĂM LO XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH :

Để đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định được vai trò xung kích trong các phong trào hành động cách mạng và là đội hậu bị của Đảng ; các cấp ủy và chính quyền phải quan tâm tạo điều kiện để Đoàn các cấp hoạt động. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng thanh niên góp ý với Ban Chấp hành Đoàn về công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức, góp ý giúp Đoàn trong đổi mới phương thức tập hợp thanh niên theo từng loại hình cơ sở.

Thực hiện các chương trình hành động cách mạng của thanh niên Thành phố, chuyển hướng mạnh về cơ sở, xác định nội dung hoạt động cụ thể gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Trên cơ sở đó mả tập hợp rộng rãi thanh niên vào các hình thức tổ thanh niên, chi hội, đội nhóm, câu lạc bộ của Hội liên hiệp thanh niên. Đoàn thanh niên phải làm vai trò nòng cốt trong các tổ chức này, đưa lực lượng thanh niên gữ vai trò xung kích trong lao động, công tác vì ổn định chính trị, vì sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, phấn đấu cho công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 

-          Củng cố hoạt động của Đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn bằng “Chương trình rèn luyện đoàn viên” ; gắn với sự lãnh đạo của chi bộ cơ sở mà bồi dưỡng giác ngộ về Đảng cho Đoàn viên, xây dựng nhiều lớp đoàn viên ưu tú và giới thiệu phát triển Đảng.

VII.              ĐỔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG BỘ :

Cấp ủy lãnh đạo các cơ quan chính quuyền và các đoàn thể chính trị, xã hội bằng nghị quyết, quyết định; bằng việc xác định quan điểm phương hướng, nguyên tác giải quyết, xử lý những vấn đề cụ thể nhưng có ý nghĩa chính trị quan trọng, quan hệ đến nhiều tầng lớp nhân dân. Mỗi cấp ủy đều phải chấp hành đúng quy trình ra các quyết định. Khi chuẩn bị ra nghị quyết về một vấn đề hoặc lãnh đạo nào thì cấp ủy lấy ý kiến của ngành hoặc cơ quan, đoàn thể có liên quan hoặc giao cho cơ quan, đoàn thể đó trực tiếp dự thảo nghị quyết, có sự góp ý của các Ban Đảng (tùy theo vấn đề có liên quan) trước khi trình cấp ủy thảo luận và quyết định. Trong cùng lĩnh vực, một nghị quyết nào đó chưa được thực hiện xong thì không ra nghị quyết mới, mà nên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc tiếp tục thực hiện cho tốt nghị quyết đã có.

Khi có nghị quyết, quyết định hoặc phương hướng chỉ đạo của cấp ủy thì Đảng – Đoàn và các đảng viên trong các tổ chức dân cử nghiên cứu cụ thể hóa thành chương trình mục tiêu, kế hoạch cụ thể thông qua Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dân các cấp để tổ chức thực hiện.

Trong những năm tới, các cấp ủy Đảng phải coi trọng lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chánh”, coi đó là khâu quyết định để sự lãnh đạo của Đảng tác động có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy Đảng phải nghiêm túc thực hiện Quyết định 44 của Bộ chính trị về thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể.

Thông qua việc kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy Đảng phải phát huy những việc làm tốt, đúng đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước ; phê bình, uốn nắn những lệch lạc, việc làm sai trái, thúc đẩy các mặt công tác của cơ quan nhà nước và các đoàn thể phát triển đúng định hướng lãnh đạo của cấp ủy.

Tiếp tục cải tiến nội dung Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận ; tăng cường hội nghị chuyên đề; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực tham mưu của các ban, ngành chức năng đối với Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận.

Coi trọng việc sơ kết trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm của Quận ủy đối với nhiệm vụ lãnh đạo chung và kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. Phát huy hình thức công tác trưởng nhóm Quận ủy viên trong khối, có sự kiểm tra của thường trực Quận ủy và thường vụ Quận ủy theo trách nhiệm Ban chấp hành phân công.

Quận ủy, các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên phải bám sát cơ sở, hiểu đúng tình hình, để xuất chủ trương phù hợp, chỉ đạo làm thử, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới làm nền tảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

QUẬN BA KHÓA VI

 

Thông báo