Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Nhiệm kỳ VIII ( 2000 – 2005 )

BAN THƯỜNG VỤ:

1/ Nguyễn Thị Thu Hà

2/ Nguyễn Văn Quang

3/ Võ Thị Mỹ

4/ Tô Thị Kim Hoa

5/ Nguyễn Thị Kim Giác

6/ Đào Thanh Uyên

7/ Phạm Thành Quang

8/ Dương Công Khanh

9/ Trần Văn Lộc

10/ Dương Bá Lượng

11/ Triệu Hoà Hợp

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư thường trực

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Trưởng Ban Tổ chức quận uỷ

Chủ nhiệm UBKT quận uỷ

Trưởng Ban Tuyên giáo quận uỷ

Trưởng Ban Dân vận quận uỷ

Phó chủ tịch UBND quận

Trưởng Công an quận

CHT BCH Quân sự quận

Chánh VP Quận uỷ

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

12/ Thái Thị Thu Em

13/ Lê Văn Cuộc

14/ Lê Trọng Hiếu

15/ Phan Văn Hoà

16/ Nguyễn Văn Mai

17/ Huỳnh Chí Công

18/ Huỳnh Thị Mai

19/ Trần Văn Cường

20/ Nguyễn Văn Hiệp

21/ Hồ Duy Hùng

22/ Nguyễn Vũ Thân

23/ Đặng Thanh Bình

24/ Trần Thị Bích Liên

25/ Hà Văn Bầu

26/ Dương Văn Nhân

27/ Vũ Kim Anh

28/ La Phi Hùng

29/ Phạm Thị Xuyến

30/ Nguyễn Thị Ngọc Anh

31/ Phan Minh Châu

32/ Lã Thị Xuân Lan

33/ Huỳnh Tiểu Phụng

Chủ tịch LĐLĐ quận

Trưởng phòng giáo dục quận

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Viện trưởng quận

Chánh VP UBND quận

Phó Chủ tịch UBND quận

Chủ tịch Hội LH phụ nữ quận

Phó Ban Tổ chức quận uỷ

Trưởng phòng QLĐT quận

GĐ Cty du lịch Phú Thọ

Trưởng phòng TC-KH

Phó Ban Tuyên giáo quận uỷ

Chủ tịch UBND phường 3

Trưởng phòng TCCQ quận

Bí thư phường 16

UV UBND quận

Chánh Thanh tra quận

Bí thư phường 15

Trưởng phòng VHXH quận

Bí thư phường 13

Chi cục trưởng Chi cục thuế

Bí thư quận đoàn

Trong hội nghị bất thường bầu bổ sung Ban Chấp hành, BTV:

Dương Công Khanh

Dương Bá Lượng

Lê Minh Trí

Bí thư quận uỷ

Phó Bí thư thường trực

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

Các uỷ viên Ban Thường vụ:

Vũ Kim Anh

Võ Văn Phương

Ngô Văn Lếch

Phó Chủ tịch UBND quận

Trưởng Công an quận

CHT BCH Quân sự quận

Các uỷ viên Ban Chấp hành:

Nguyễn Thanh Trí

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thị Bích Lan

Nguyễn Thanh Liêm

Châu Văn Hai

Phan Thị Tầm

Ngô Văn Luận

Trưởng Phòng TCCQ quận

Bí thư quận đoàn

Chủ nhiệm UB DS GĐ & TE

GĐ Cty Dịch vụ công ích

Bí thư phường 7

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

Phó Ban Tuyên giáo

Thông báo