Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội 9; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, các biện pháp thực hiện 6 chương trình trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ gắn chặt với việc thực hiện các chủ trương của Thành ủy trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tập trung vào một số nội dung chính sau đây :

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

I. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG :

1. Về lĩnh vực kinh te :

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế .

 - Giá trị sản xuất CN-TTCN trong hơn hai năm qua tiếp tục tăng trưởng nhưng chậm dần: năm 2001 tăng 15,5%, năm 2002 tăng 7,9 %  và 6 tháng đầu năm 2003  tăng 5 % so cùng kỳ. Tổng giá trị đầu tư mới  trong hơn hai năm qua là: 292,85 tỷ đồng đạt 33% ( 292,85/875tỷ đồng ) so chỉ tiêu Đại hội đề ra (năm 2001: 124,52 tỷ đồng, năm 2002: 133,22 tỷ đồng , 6 tháng 2003 : 35,11 tỷ đồng ). Những ngành kinh tế kỹ thuật vốn là thế mạnh của Quận như : cơ khí, nhựa, sản phẩm da và giả da, dệt may , chế biến thực phẩm … tiếp tục phát triển; nhiều doanh nghiệp cơ sở đã mạnh dạn đầu tư  về chiều sâu đảm bảo sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, một số sản phẩm không những đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước mà còn được tín nhiệm ở thị trường nước ngoài. 

- Thương mại dịch vụ trong hơn hai năm qua có tốc độ tăng trưởng khá : năm 2001 tăng 16,3%, năm 2002 tăng 15,7 %  và 6 tháng đầu năm 2003  tăng 15,7% so cùng kỳ 2002. Các khu phố chuyên doanh như : Khu dược phẩm đường 3/2 , kim khí điện máy đường Nhật Tảo , da và giả da đường Hòa Hảo, nguyên liệu sản xuất  đường Hùng Vương … tiếp tục được duy trì và phát triển, mô hình trung tâm thương mại từng bước được hình thành; các loại hình dịch vụ : du lịch, vận tải, ngân hàng, tư vấn phục vụ nhân dân tiếp tục tăng khá ; bên cạnh đó một số loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa không lành mạnh gây ảnh hưởng đến trật tự - an toàn xã hội cũng được tiếp tục chấn chỉnh và quản lý khá chặt .

- Với số liệu tăng trưởng trên đã biểu thị xu hướng : cơ cấu kinh tế của Quận đang tiếp tục được chuyển dịch theo cơ cấu : Thương mại dịch vụ – sản xuất CN-TTCN

Trong hơn hai năm qua, đã có hơn 50 doanh nghiệp, cơ sở có qui mô vừa và nhỏ, do mặt bằng chật hẹp hoặc sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tự di dời ra các khu công nghiệp tập trung và ngoại thành; hiện nay Quận đang tiếp tục vận động các cơ sở gây ô nhiễm thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo 04 hình thức : xử lý khắc phục tại chổ, đổi mới máy móc thiết bị  công nghệ, chuyển đổi ngành nghề phù hợp và di dời ra các khu công nghiệp và vùng phụ cận theo kế hoạch chung của thành phố.  (  theo Quyết định của UBND Thành phố sẽ thực hiện di dời hơn 190 cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước trong năm 2003 và tiếp tục di dời các cơ sở gây ô nhiễm khác còn lại trong các năm tiếp theo). Đây là nguyên nhân chính làm cho qui mô sản xuất CN-TTCN ngày càng sụt giảm, do đó khó có khả năng đảm bảo thực hiện được tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8% theo chỉ tiêu mà Đại hội đã đặt. Đồng thời đó cũng là yếu tố tác động mạnh đến việc điều chỉnh lại các ngành nghề sản xuất kinh doanh và xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Quận.

- Cơ cấu về thành phần kinh tế tiếp tục có sự thay đổi rõ nét:   Các DNNN sau khi được sắp xếp cổ phần hóa tiếp tục phát triển ổn định, một số doanh nghiệp đang khẩn trương thực hiện sắp xếp đổi mới : dự kiến đến cuối năm 2003 sẽ hoàn tất việc chuyển đổi theo hình thức giao xí nghiệp cho người lao động đối với xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong, cổ phần hoá Xí nghiệp Nhựa Phú Thọ, cổ phần hoá  Công ty Thương nghiệp Tổng hợp , giải thể Công ty Dịch vụ , sáp nhập Công ty Kinh doanh Vàng Bạc – Mỹ nghệ vào Tổng công ty kinh doanh vàng bạc Thành phố…, riêng Công ty XNK Phú Thọ đang tiếp tục thực hiện thủ tục tuyên bố phá.  Khu vực kinh tế hợp tác xã được củng cố và phát triển, trong hơn hai năm qua đã thành lập thêm 9 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động đến nay là 23 đơn vị, nhìn chung các hợp tác xã sau khi chuyển đổi, hoặc mới thành lập đều cố gắng vượt qua khó khăn , tích cực nghiên cứu và điều chỉnh phương thức kinh doanh thích nghi với thị trường, nên phần lớn đều hoạt động ổn định và từng bước có hiệu quả, thu nhập của xã viên và người lao động được cải thiện khá hơn, nhất là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải.  Các công ty TNHH và Doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển,  chiếm tỷ trọng ngày càng cao so với các thành phần kinh tế khác ( tính đến nay, trong lĩnh vực  sản xuất CN-TTCN  có 158 doanh nghiệp  chiếm tỷ trọng  trên 46 %  giá trị sản xuất CN-TTCN; trong lĩnh vực  TM-DV có 595 doanh nghiệp  chiếm tỷ trọng  trên 80% doanh số toàn ngành ) . Khu vực kinh tế cá thể tiếp tục hoạt động, đóng góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của Quận trong thời gian qua (tính đến nay trong lĩnh vực  sản xuất CN-TTCN có hơn 2.620 cơ sở chiếm tỷ trọng  trên 50 %  giá trị sản xuất CN-TTCN; trong lĩnh vực  TM-DV có hơn 5.900 cơ sở chiếm tỷ trọng  khoảng 13% doanh số toàn ngành ).

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở ô nhiễm di dời kết hợp với nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, Quận cũng đã tích cực xúc tiến việc chuẩn bị đầu tư khu công nghiệp Cầu Tràm (Long An), đến nay đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng số I, đang cùng với các ban ngành của tỉnh Long An tiến hành lập các thủ tục lập dự án, kê biên đền bù thu hồi đất để thực hiện dự án; ngoài ra Quận cũng đã tích cực liên hệ với các cơ quan hữu quan để tìm kiếm địa điểm đầu tư cụm công nghiệp phục vụ cho việc di dời của các cơ sở sản xuất và đã được Chủ tịch UBND thành phố xem xét chấp thuận địa điểm đầu tư cụm công nghiệp tại nông trường Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh với qui mô 100 ha và hỗ trợ lãi suất vốn vay100 tỷ đồng trong vòng 5 năm.

- Trong điều kiện nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh giảm sút ( do một số cơ sở lớn di dời ra ngoại thành ), ngành thuế đã có nhiều nổ lực trong công tác thu thuế, nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu thuế hàng năm của thành phố giao, góp phần đảm bảo cân đối nguồn thu cho ngân sách Quận , đáp ứng chi khá đầy đủ cho các nhu cầu hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận

2. Về lĩnh vực quản lý đô thị :

a.Về công tác quy hoạch :

Trên cở sở quy hoạch tổng thể mặt bằng đến năm 2010 đã được UBND Thành phố phê duyệt, Quận đã triển khai quy hoạch chi tiết các phường tỷ lệ 1/2000. Tính đến nay 14/16 phường đã hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết được Sở Quy hoạch-Kiến trúc phê duyệt pháp lý, còn lại 2 phường 9 và 11 đang trình thành phố phê duyệt dự kiến đến cuối năm 2003 sẽ hoàn tất.

            Công tác lập quy hoạch lộ-hẽm giới được thực hiện khá tốt, tính đến nay đã công bố 70 tuyến đường có lộ giới trên 12m (bao gồm đường hiện hữu và đường dự mở) và hơn 1.400 tuyến hẽm có lộ giới từ 12m trở xuống,đạt tỉ lệ 100%. Việc công khai các quy hoạch đã đuợc duyệt cũng được Quận chú trọng thực hiện, các tuyến hẽm đã công bố hẽm giới đều được gắn biển quy định kích thước hẽm giới tại các đầu hẽm, nhằm thông tin công khai cho nhân dân biết để cùng phối hợp với Nhà nước thực hiện và quản lý xây dựng tại địa bàn theo đúng quy hoạch.

- Qua hơn hai năm tập trung thực hiện với quyết tâm cao, đến nay Quận 11 cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở , tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà đất ngày càng chặt chẽ , nề nếp hơn.

b. Về thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, chương trình nhà  ở và công tác di dời giải tỏa phục vụ các dự án chuẩn bị cho SEA Games:

- Về nhà ở : tính đến nay Quận đã xây dựng xong 2 công trình  với 450 căn hộ , đạt 22,5% chỉ tiêu Đại hội đề ra.

 - Về xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới trường lớp,  đến nay được thực hiện với kết quả khá tích cực như sau :  Khối Mầm non: đã xây dựng mới 3 trường, đạt 75% chỉ tiêu Đại hội đề ra  và cải tạo mở rộng trường Mầm Non 10. Khối tiểu học: đã cải tạo mở rộng 2 trường, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Khối trung học cơ sở : đã xây dựng mới  01 trường, đạt 50%  chỉ tiêu Đại hội đề ra và cải tạo mở rộng  2 trường. Khối trung học phổ thông: đã thực hiện cải tạo mở rộng  2 trường , đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra.

    + Về giao thông : Đã cải tạo mở rộng 2 tuyến đường đạt 75%chỉ tiệu và 2 nút giao thông đạt 50% chỉ tiêu Đại hội đề ra.

+ Về cấp nước : Đến nay đã giải quyết được 57% hộ gia đình có nước sạch sử dụng ( chỉ tiêu Đại hội đề ra đến năm 2005 là 90% ) .

+ Về thoát nước : Đã xoá và  giảm được 4 điểm ngập cục bộ, đạt 57,14% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra đến năm 2005 .

- Công tác đền bù giải tỏa : Cũng đã được Quận  tập trung tổ chức thực hiện tốt,  đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ SEA Games 22, vừa qua Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đến nay đã hoàn thành cơ bản , kịp thời bàn giao mặt bằng để đầu tư các công trình: nút giao thông Lê Đại Hành – Bình Thới – Nguyễn Thị Nhỏ; mở rộng đường Lê Đại Hành; Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Hiện nay Quận đang tập trung thực hiện đền bù giải tỏa  của dự án khu Thương mại – dịch vụ trường đua Phú Thọ.

c. Về quản lý xây dựng:

            Thực hiện chủ trương của Thành phố  về lập lại trật tự kỹ cương trong lĩnh vực quản lý đô thị , UBND Quận đã thống nhất chỉ đạo và phân công cụ thể trách nhiệm quản lý về trật tự xây dựng của cấp Phường và các cơ quan có liên quan , đồng thời để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước từ cơ sở trong lĩnh vực nhà đất, môi trường, trật tự an toàn giao thông  Quận cũng đã thành lập và ban hành  Quy chế tổ chức và hoạt động Tổ trật tự đô thị các phường.  Qua đó mối quan hệ phối hợp  từ Quận đến Phường đã có bước chuyển biến, ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đô thị đã được các phường chú trọng và thực hiện nghiêm túc, do đó tình trạng vi phạm xây dựng đã giảm đáng kể , trong năm 2002 giảm hơn 65% so năm 2001 , 6 tháng đầu năm 2003 tiếp tục giảm 41% so năm 2002.

3. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội :

a. Về giáo dục đào tạo :

Qua hơn hai năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển giáo dục,  nhìn chung công tác giáo dục đào tạo có bước chuyển biến tích cực,  tỷ lệ huy động trẻ em vào lớp 1 hàng năm đạt 100% , số cháu 5 tuổi vàp lớp mẫu giáo hàng năm  đạt trên 98% , số  học sinh nghỉ bỏ học giảm đáng kể. Trình độ đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng, có nhiều giáo viên giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia, đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiệu suất đào tạo và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học và số học sinh giỏi hàng năm đều tăng , đáng kể là ở cấp trung học cơ sở. Hệ thống mạng lưới trường lớp được củng cố và phát triển , nhiều trường học  được xây dựng mới khang trang sạch đẹp, phương tiện  và thiết bị phục vụ giảng dạy được tăng cường, đảm bảo môi trường sư phạm, một số trường được đầu tư đúng mức đã tác động tốt đến chất lượng đào tạo nên đã tạo được uy tín  trong phụ huynh học sinh,đến nay đã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia ( trường tiểu học Lạc Long Quân và trường phổ thông Trung học Nguyễn Hiền .

            - Trên cơ sở củng cố và giữ vững kết quả phổ cập tiểu học và trung học cơ sở,  Quận đang tập trung đẩy mạnh công tác phổ cập bậc trung học nhằm phấn đấu đến năm 2005 có từ 50% số phường trở lên hoàn thành phổ cập bậc trung học và đến năm 2006 phải hoàn thành cơ bản công tác này theo yêu cầu chỉ đạo của thành phố.

            - Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục chuyển biến  thông qua việc vận động các tổ chức đoàn thể , hội từ thiện và các nhà hảo tâm tham gia đóng góp quỹ bảo trợ giáo dục , trợ cấp học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học ; đồng thời Quận cũng đã quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ cho các trường dân lập , tư thục hoạt động ổn định, đi dần vào nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục. 

            - Bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn chương trình tài trợ của Thụy Sĩ (SVTC) Trung tâm dạy nghề tiếp tục được củng cố về cơ sở vật chất, đồng thời Trung tâm cũng đã chú trọng củng cố công tác quản lý, đổi mới phương thức loại hình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động, hạn chế các loại hình dạy nghề ngắn hạn, nên số lượng học viên tuy có giảm,  nhưng phần lớn số học viên theo học đều có việc  làm sau khi tốt nghiệp. 

b. Về Văn hóa -Thể dục thể thao :

              Trên cơ sở bám sát các nội dung , mục tiêu của Chương trình phát triển  văn hóa, trong hơn hai năm qua Quận đã tập trung chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể , các Phường và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “ và “xây dựng công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn“, phong trào ngày càng phát triển rộng khắp được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp  nhân dân, đến nay đạt được kết quả khá tích cực và toàn diện : có 31.837/47.461 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa  đạt tỷ lệ 82,31% (vượt 12,31% so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra), có 21/62  khu phố  đạt chuẩn văn hóa  đạt tỷ lệ 33,87% (đạt 87,5% so chỉ tiêu nghị quyết đề ra);  có 137/152 đơn vị  đạt chuẩn công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn ; đã có 02 chung cư đạt chuẩn văn hóa, Quận  đang triển khai xây dựng thí điểm 03 Phường văn hóa : Phường 07, Phường 15, Phường 16 (  đã ra mắt Ban chủ nhiệm Phường văn hóa 15), xây dựng 3 tuyến đường văn minh – sạch đẹp ( Minh Phụng , Lê Đại Hành và Lạc Long Quân ) và mỗi Phường xây dựng 01 tuyến hẻm văn minh – sạch đẹp.

- Các hoạt động văn hóa lễ hội , phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở đã từng bước được nâng cao chất lượng , có ý nghĩa sát hợp  với thực tế, chuyển theo hướng phục vụ tại cơ sở , đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị,  các chương trình công tác ở từng thời điểm của địa phương, cổ vũ các nhân tố tích cực và phát huy bản sắc dân tộc và truyền thống cách mạng. Phong trào hoạt động thể dục thể thao phát triển khá đều trong các cơ quan đơn vị,trường học,lực lượng vũ trang ;  phong trào rèn luyện thân thể thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Bên cạnh đó, Quận đã chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tệ nạn xã hội,  thực hiện chuyển hóa một số địa bàn trọng điểm, tổ chức nhiều đợt thu gom các đối tượng tệ nạn xã hội và kiểm tra , truy quét các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, nên các tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận đã được ngăn chặn  . Đặc biệt trong thời gian qua đã tập trung đấu tranh quyết liệt , kéo giảm số vụ vi phạm về ma tuý đạt tỉ lệ bình quân hàng năm là 33%, đồng thời Quận đã tích cực lập hồ sơ để đưa hơn 1.000 đối tượng nghiện ma tuý vào các trường trại, phấn đấu  đến cuối tháng 9/2003 cơ bản không còn đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn quận . 

            c. Về Xã hội :

Việc chăm lo cho gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo tiếp tục được chú trọng thực hiện, qua đó đã giúp cho các đối tượng ổn định và từng bước nâng dần cuộc sống.Trong hơn hai năm qua Quận đã xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa , xây dựng và sửa chữa hơn 130 căn nhà tình thương  với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng để trợ giúp cho các đối tượng chính sách và dân nghèo trong Quận và các địa phương bạn .

            - Chương trình xóa đói giảm nghèo đã được các ngành, các cấp và các cơ sở đảng tập trung thực hiện bằng hàng loạt các biện pháp hỗ trợ đồng bộ như : cho vay vốn thông qua quỹ xóa đói giảm nghèo, miễn giảm học phí cho học sinh, miễn đóng góp nghĩa vụ lao động công ích, đào tạo dạy nghề miễn phí, cấp thẻ bảo hiểm  y tế …,  đến nay đạt được kết quả khả quan ( năm 2001 tỷ lệ hộ nghèo là 6,10% , đến nay giảm còn 0.21%, có 782/877 tổ dân phố không còn hộ nghèo ( tỉ 89.17% ) và có.8/16  phường không còn hộ  nghèo (hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra ). Hiện nay Quận đang tiến hành rà soát lại danh sách các hộ có mức thu nhập bình quân theo tiêu chuẩn mới là dưới 4 triệu đồng /người/năm để đưa vào danh sách thực hiện giảm các hộ nghèo theo chỉ đạo của thành phố .

         4. Về an ninh – quân sự địa phương :

            a. Về An ninh chính trị và trật tự xã hội :

Tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận được  giữ vững, không để xảy ra các vụ việc , điểm nóng về chính trị  phức tạp nghiêm trọng. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình , thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa và liên tục mở các đợt tấn công truy quét tội phạm nên số vụ phạm pháp hình sự bình quân hàng năm giảm 21% , điều tra khám phá án đạt tỷ lệ trên 60% , trong đó khám phá các vụ trọng án đạt tỷ lệ bình quân hàng năm 85% , đã cơ bản loại trừ được án giết người cướp tài sản. Triệt phá 48 băng, nhóm, trong đó có 03 băng nhóm tội phạm hình sự  hoạt động có tổ chức, theo kiểu xã hội đen, Đấu tranh làm chuyển hóa tốt 11 tuyến, địa bàn , tụ điểm phức tạp, về hình sự , ma túy , mại dâm . Trật tự an toàn giao thông đô thị có bước chuyển biến, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng lên , số tai nạn giao thông và số người chết giảm đáng kể.

            b. Công tác quân sự địa phương.

            Phát huy thành tích trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang Quận luôn chủ động đề ra kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, cùng với lực lượng công an Quận giữ vững an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội trên địa bàn Quận, tăng cường mối đoàn kết quân dân, phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, góp phần nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quận, tập trung tổ chức xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao chất lượng huấn luyện các đơn vị từ Quận đến Phường. Hàng năm đều hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân và các nhiệm vụ huấn luyện trên giao; đạt thành tích xuất sắc trong các hội thao quốc phòng , 3 năm liền đạt hạng nhất toàn đoàn.

5. Về bộ máy nhà nước :

            Hội đồng nhân dân Quận và Phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ đại biểu được phát huy, chất lượng các kỳ họp được cải tiến , tổ chức đều đặn các buổi sinh hoạt tiếp xúc cử tri theo luật định, các ban của HĐND Quận tổ chức các đợt khảo sát , đi sâu phân tích thẩm định tình hình và đề xuất biện pháp nhằm xử lý uốn nắn những mặt còn tồn tại yếu kém trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và việc chấp hành pháp luật trên địa bàn.  Sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận được thực hiện đúng theo quy chế đề ra, bước đầu đã có tác động đến các phong trào chung của Quận, nhân dân đã mạnh dạn thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động của địa phương, góp phần làm hạn chế các biểu hiện tiêu cực và cùng với địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

- Công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp theo đúng quy trình, chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Quận đảm bảo tương đối chính xác, đúng thẩm quyền, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp , chính đáng của nhân dân. Quận cũng đã tích cực tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của trung ương, thành phố. Nhờ vậy, trong trong thời gian qua không phát sinh điểm nóng, mặc dù trên địa bàn Quận phải triển khai công tác đền bù giải tỏa phục vụ các dự án đầu tư chuẩn bị cho SEA Games 22.

            - UBND Quận tiếp tục thực hiện công tác khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính đối với các phòng ban trực thuộc Quận . Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa – một dấu  tiếp tục được đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được công khai hóa. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính đạt được một số kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng và  rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt phiền hà cho nhân dân.

            - Công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức cũng được Quận thường xuyên quan tâm  thực hiện để nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ … Qua đó , ý thức trách nhiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ công chức có chuyển biến, thái độ tiếp xúc với dân ân cần, lịch sự hơn, hiệu quả trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên.

            -  Công tác cải cách tư pháp bước đầu đã có những chuyển biến tích cực , các cơ quan tư pháp đã tiến hành rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức, chú trọng củng cố và đào tạo đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, tinh thần trách nhiệm,  qua đó từng bước nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc đối với công dân.  Quy chế phối hợp giữa 3 ngành Công an, Viện kiểm sát và Toà án trong đấu tranh phòng chống, xử lý tội phạm được tiếp tục củng cố ngày càng chặt chẽ, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ngày càng được nâng cao, không để xảy ra tình trạng oan sai trong bắt và xét xử, hạn chế thấp nhất việc giam giữ quá thời hạn .

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

1. Công tác xây dựng Đảng :   

a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :

             Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận đến nay , công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được tăng cường từ Quận đến cơ sở góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra . Đã tiến hành tổ chức cho cán bộ, đảng viên và  quần chúng học tập , quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, các Nghị quyết TW3,TW5, kết luận của Hội nghị TW6, TW7, Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị,về quán triệt Cương lĩnh , Điều lệ Đảng , học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho tất cả đảng viên nhận thức rõ hơn những vấn đề lớn của cách mạng nước ta, những quan điểm lý luận cơ bản của Đảng, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động của đảng viên, nói và làm theo Nghị quyết Đảng, thực hiện đúng Cương lĩnh , Điều lệ Đảng ; Nghị quyết TW5 về công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới . Triển khai các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và các hoạt động tán phát tài liệu chống Việt … nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống đối của các thế lực thù địch .

Song song đó, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng , Nhà nước. Tuyên truyền vận động và tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XI. Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ, truyền thống của Đảng, dân tộc và của các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội . Đồng thời , để nâng cao vai trò lãnh đạo , đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ  đổi mới của Đảng , Quận ủy luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Qui định 54 của Bộ Chính trị (khóa VIII), đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận,  đại đa số cán bộ đảng viên đã được học tập chương trình lý luận chính trị cơ bản theo qui định cho các chức danh cán bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có sự đổi mới phương pháp học tập ( viết bài kiểm tra, thu hoạch, trắc nghiệm tìm hiểu dư luận ), đấu tranh với các biểu hiện thiếu nghiêm túc trong học tập, chất lượng học tập chính trị nâng cao và tỷ lệ cán bộ đảng viên đến dự các đợt học tập cao hơn ( trên 90% ).

 Dù chịu sự tác động  của cơ chế thị trường, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng số đông đảng viên đều giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, đa số có ý thức học tập để nâng cao kiến thức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí phấn đấu rèn luyện tốt, có uy tín cao trong tập thể và nhân dân nơi cư trú . Trong các tầng lớp nhân dân thấy phấn khởi, tự hào trước những thay đổi lớn lao của đất nước, Thành phố. Cùng với đời sống vật chất được nâng lên, có sự yên tâm, hưởng ứng nhiều chủ trương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với các tầng lớp nhân dân có nhiều tiến bộ, qua việc triển khai thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, đảng viên tham gia sinh hoạt ở khu phố, tổ dân phố,  tỉ lệ đảng viên tham gia công tác vận động quần chúng tăng lên.

            Cấp ủy Đảng cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, công nhân lao động, đoàn viên, hội viên và các giới, dân tộc, tôn giáo. Các Nghị quyết  của TW, Thành ủy, Quận ủy; các chủ trương chính sách lớn đã được phố biến rộng rãi , với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác giáo dục tư tưởng với những vấn đề bức xúc của xã hội, đấu tranh với những luận điệu sai trái, tiêu cực trong xã hội, bảo vệ cái đúng, cái tốt, góp phần giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước , tạo sự đoàn kết thống nhất tư tưởng trong Đảng và nhân dân.

            Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ trong thời gian qua, mặc dù có ảnh hưởng, tác động do những biến động của tình hình trong nước, thế giới và khu vực , nhưng với những kết quả đã thực hiện, góp phần quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và  trật tự an toàn ở địa phương.

            b. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng :

Trong 2 năm 2001 và 2002, số đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh bình quân là 71,32% tỷ lệ tăng so với chỉ tiêu đề ra ( chỉ tiêu từ 56 đến 70%); có 127/150 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh ( tỷ lệ 84,66%). Hơn hai năm qua Quận uỷ tăng cường công tác xây dựng cơ sở Đảng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, xây dựng các loại hình chi bộ trường học, công an, quân sự. Đến nay toàn Quận có 2 chi bộ ngoài quốc doanh ; thành lập chi bộ ở 100% trường trung học cơ sở, 73,68% trường tiểu học , 29,41% trường mầm non , 16 chi bộ công an, 15 chi bộ quân sự ở các phường .

 Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Đảng bộ 16 phường thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, quan tâm xây dựng chi bộ khu phố, chi bộ côngan vững mạnh, tập trung chăm lo đời sống  nhân dân trên địa bàn dân cư, giải quyết xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, thực hiện ba giảm, xây dựng đời sống văn hoá ở khu phố, quan tâm củng cố chính quyền, các đoàn thể nhân dân, ban điều hành tổ dân phố… Các Đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chánh sự nghiệp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng đoàn kết nội bộ, giáo dục tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, chăm lo đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, tin học,… để nâng cao trình độ của cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ các doanh nghiệp lãnh đạo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, quy chế làm việc giữa bí thư chi bộ và giám đốc doanh nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kinh doanh có hiệu quả. Chi bộ ở các Công ty cổ phần duy trì tốt nề nếp sinh hoạt và luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua có nhiều đổi mới, tiến bộ, nội dung sinh hoạt được nâng cao, phù hợp với từng loại hình của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nhiều vấn đề được bàn bạc thảo luận, phê bình, tự phê bình nghiêm túc; việc phân công đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Những năm qua, Quận ủy tăng cường chỉ đạocủng cố tổ chức đảng đoàn thể, xây dựng phong trào quần chúng , lực lượng nồng cốt chính trị ở cơ sở; tổ chức các cuộc gặp gỡ với đảng viên trẻ, đảng viên người Hoa, đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú (theo Quy định 76-QĐ/TW), gặp gỡ cấp ủy chi bộ khu phố, chi bộ Công an, chi bộ trường học … qua đó thúc đẩy hướng mạnh về cơ sở, nắm tình hình cơ sở chắc hơn. Bên cạnh đó, Quận uỷ luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên thông qua việc tăng cường giáo dục ý thức chấp hành Điều lệ và các quy định của Đảng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức và năng lực công tác, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình, duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ, nhờ đó hầu hết đảng viên đều vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn thể hiện ý chí phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Số đông đảng viên là cán bộ nghỉ hưu đã thể hiện vai trò gương mẫu cho lớp cán bộ trẻ noi gương. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt diện Thành ủy quản lý đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao ,một số đồng chí có chiều hướng phát triển ; được quần chúng và cấp uỷ nơi cư trú nhận xét tốt , tích cực sinh hoạt tổ dân phố, có uy tín, có đóng góp vật chất , tinh thần cho các phong trào ở địa phương, quan hệ tốt với nhân dân khu phố, giữ được nếp sống giản dị., lành mạnh . Đội ngũ cán bộ chủ chốt diện Quận uỷ quản lý , đa số có thức rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục khó khăn, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức , xác định trách nhiệm và cố gắng học tập . Qua kiểm điểm đánh giá phân loại 272 cán bộ chủ chốt , có 58,45%  hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm , 37.86% hoàn thành chức trách nhiệm vụ 3,69% hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp. Qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên từ sau Đại hội đến nay bình quân có 98,33% đảng viên đủ tư cách ( vượt 0,33% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII đề ra ) trong đó 50,70% được quận và cơ sở biểu dương. Số đảng viên vi phạm tư cách chiếm tỷ lệ 1,67% (77đ/c ) trong đó số đảng viên vi phạm đã xử lý đạt tỷ lệ là 71,42% (55/77đ/c). Đảng bộ quận tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo NQTW6 (lần 2), có 50/68 tập thể, tỷ lệ 73,52%    269/323 cá nhân (số cán bộ chủ chốt diện Quận uỷ quản lý ), tỷ lệ 83,26% đã tiến hành kiểm điểm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII về công tác kết nạp đảng viên mới; Quận ủy tiến hành khảo sát, giao chỉ tiêu và đặt trọng tâm kết nạp Đảng viên mới ở các khu vực ban điều hành khu phố, tổ dân phố, trường học… Trong hơn hai năm qua toàn đảng bộ đã kết nạp được 229 đảng viên mới đạt 91,60% so với ½ nhiệm kỳ. Số đảng viên mới kết nạp là nữ có 126 đ/c (tỷ lệ 55,02%), 15 đảng viên là người Việt gốc Hoa ( tỷ lệ 6,55% ), 15 đảng viên là thành viên Ban điều hành tổ dân pho, 3 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ …

Sau Đại hội, quận đã sắp xếp, bố trí bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt là 42 đ/c diện Quận uỷ quản lý, trong đó có trên 57% là nữ, đề nghị thành phố bổ nhiệm 5 đ/c, bổ nhiệm lại 155 đ/c, nữ là 63,87%, diện thành phố bổ nhiệm là 7 đ/c. Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, Ban thường vụ Quận uỷ đã luân chuyển 40 cán bộ ( có 13 nữ ). Trên cơ sở công tác qui hoạch cán bộ dự bị của Quận và cơ sở, công tác luân chuyển cán bộ được tăng cường cho cơ sở, mạnh dạn bố trí một số cán bộ trẻ vào các chức vụ chủ chốt để tạo điều kiện rèn luyện thử thách qua thực tiễn, đa số phát huy tốt năng lực và hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, hơn 2 năm qua, Quận uỷ cử đi học ở các trường và mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước cho 1.114 cán bộ là  đ/c là cấp uỷ viên, đảng viên của quận theo các chương trình cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp chính trị, cử nhân, trung cấp và bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, kiến thức quốc phòng; Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận mở 43 lớp, với 7877 học viên. Trong đào tạo Quận ủy chú trọng trang bị lý luận chính trị cho cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đã tiến hành quy hoạch cán bộ dài hạn diện Quận uỷ quản lý cho 272 cán bộ , 18 chức danh chủ chốt diện Thành uỷ quản lý và giới thiệu 32 cán bộ trẻ cho nguồn cán bộ của thành phố, giới thiệu 31 cán bộ trẻ đang công tác ở cơ sở vào diện dự bị dài hạn của quận và 104 cán bộ dự bị cho các chức danh chủ chốt cấp phường.Đã đưa đi đào tạo số cán bộ trong diện quy hoach theo học các chương trình lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học … Ngoài ra còn tổng kết 3 nghị quyết của TW về công tác tổ chức và cán bộ,  5 năm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 2 năm thực hiện Quy định 75, triển khai thực hiện Quy định 384 của Ban Thường vụ Thành uỷ, lập 500 thẻ quản lý hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ của cán bộ, đảng viên.

c. Công tác kiểm tra Đảng :

Quận ủy chỉ đạo tất cả các cơ sở Đảng tiến hành tự kiểm tra, đồng thời phân công các tổ công tác trực tiếp kiểm tra một số đơn vị trọng điểm theo nội dung các chuyên đề về : giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, quy định về những điều đảng viên không được làm, xây dựng đoàn kết nội bộ, lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật v.v… Nhìn chung, công tác kiểm tra ngày càng nề nếp, có chiều sâu; trình độ năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra được nâng lên, góp phần làm hạn chế phát sinh tiêu cực, hạn chế các sai phạm, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong các cơ quan đơn vị.

Hai năm qua đã tiến hành kiểm tra 20 đảng viên, cấp uỷ viên khi có dấu hiệu vi phạm; Xử lý kỷ luật cảnh cáo : 05 đ/c (1: QUV; 04: đảng viên). Kiểm tra 4 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công khai tài chính, tổ chức cán bộ và quy chế dân chủ ở cơ sở. Xem xét, kết luận, quyết định  thi hành kỷ luật 53  đ/c có vi phạm.

Đại đa số đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện được tinh thần rèn luyện đạo đức người cách mạng, người đảng viên, đồng thời có chấp hành tốt những kỷ cương của pháp luật qui định. Do đó số lượng đảng viên vi phạm kỷ luật  nhìn chung giảm: (năm 2001 so năm 2000: giảm 39,13%; năm 2002 so với năm 2001 tăng 28,57% (lý do tăng là do năm 2002 số đảng viên vi phạm sử dụng bằng cấp 3 không hợp lệ) và 6 tháng đầu năm 2003 so với 6 tháng đầu năm 2002 giảm 46,15%.

d.Về phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận: trên cơ sở rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đã kiên quyết khắc phục những biểu hiện lỏng lẻo lâu nay trong thực hiện quy chế làm việc nhằm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy. Căn cứ chương trình làm việc toàn khóa và từng thời  gian, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy bảo đảm lãnh đạo toàn diện, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, tháo gỡ kịp thời những khó khăn ách tắc. Giảm hội họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở, gặp gỡ cán bộ-đảng viên công chức; tập trung kiểm tra thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực của tổ chức và cán bộ.

2.  Công tác vận động quần chúng :

Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở nắm bắt giải quyết những nhu cầu bức xúc của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác dân vận. Trong những năm qua, Quận ủy tập trung tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương của Trung ương, Thành ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; tăng cường công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác người Hoa v.v… Bên cạnh đó còn tổ chức các cuộc gặp gỡ đảng viên người Hoa, gặp gỡ chức sắc các tôn giáo; tổ chức nhiều đợt học tập quán triệt NQTW7 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các hội đoàn quần chúng.

            Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở luôn đổi mới phương thức tập hợp quần chúng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để nhân dân hiểu rõ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân hăng hái thực hiện 6 chương trình trọng điểm mà BCH Đảng bộ Quận đề ra.

            Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, nâng cao về chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng các hình thức tập hợp nhằm đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Từ đó những năm qua đã củng cố và phát triển số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể được nâng lên, ý thức chăm lo công tác vận động quần chúng của các chi bộ, Đảng bộ, chính quyền ngày càng được nâng lên tạo được lòng tin của nhân dân. Qua thực hiện quy chế dân chủ theo Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, bước đầu nâng cao ý thức làm chủ của nhân dân tham gia giám sát các công việc của địa phương, góp phần đấu tranh chống tham nhũng, ngăn ngừa các vụ việc tiêu cực xảy ra và từng bước góp phần tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng. Công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo và người Hoa nhìn chung, giới chức sắc và đồng bào có đạo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt tinh thần nghị định 26 của Chính phủ. Người Hoa trong Quận tiếp tục an tâm kinh doanh sản xuất, hòa nhập cộng đồng tham gia tốt các phong trào tại địa phương nhất là công tác xã hội từ thiện, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

B. NHỮNG MẶT YẾU, TỒN TẠI :

1. Về kinh tế, một số chỉ tiêu đạt thấp, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giảm dần, khả năng năm 2003 không đạt chỉ tiêu bình quân của nghị quyết Đại hội đề ra và sẽ tiếp tục có khó khăn trong những năm tới .

- Trong lĩnh vực sản xuất CN-TTCN sức cạnh tranh của phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở còn yếu, giá trị xuất khẩu còn thấp và tiếp tục giảm sút :  tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất vẫn chưa được cải thiện đáng kể,  các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp mới chỉ dừng ở bước phổ biến thông tin về chủ trương chính sách khuyến khích phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước, chưa hình thành bộ phận tư vấn làm đầu mối để thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiết thực cho các nhu cầu của các doanh nghiệp, việc đầu tư đổi mới để tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, cơ sở còn chậm; tổng giá trị đầu tư mới của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất TTCN chưa cao. Việc qui họach định hướng phát triển các ngành mũi nhọn ở các lĩnh vực, ngành chưa được tập trung đúng mức . Việc sắp xếp chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước còn chậm .

- Trong lĩnh vực TM-DV tuy có tốc độ tăng trưởng khá cao, nhưng các cơ sở đa số qui mô vừa và nhỏ, vốn liếng ít,  mặt bằng kinh doanh hạn hẹp , phần lớn là tận dụng nhà ở dọc theo các tuyến đường, việc tổ chức quản lý điều hành kinh doanh còn mang nặng tính kinh nghiệm của gia đình, sử dụng lao động giản đơn, thiếu khả năng liên kết, phối hợp   để phát triển;  việc hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị lớn còn hạn chế; việc cải tạo nâng cấp sắp xếp lại hoạt động các chợ còn chậm.

2. Về quản lý đô thị , còn một số mặt yếu kém về năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ ; một số Phường chưa thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn nên việc   vi phạm xây dựng không phép và sai phép vẫn còn xãy ra, một số vụ việc do chưa được ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử lý tháo dỡ ngay từ đầu tại cơ sở, dẫn đến giải quyết hậu quả về sau hết sức khó khăn . Tình hình tranh chấp khiếu nại trong xây dựng có chiều hướng tăng lên, có những thời điểm diễn biến khá phức tạp.

            - Hệ thống thoát nước  tuy được Thành phố và Quận quan tâm đầu tư, nhưng  tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm, tình trạng  ngập nước tại các khu vực trọng điểm đến nay vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

            - Tiến độ đầu tư  xây dựng gặp một số khó khăn vướng mắc, trong đó triển khai chính sách đền bù giải tỏa, công tác quản lý, giám sát của chủ đầu tư còn hạn chế nên một số công trình xây dựng chất lượng kém. Quá trình thực hiện công trình chưa có sự phối hợp đồng bộ với các ngành liên quan như : điện, điện thoại, cấp thoát nước … nên đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công , gây khó khăn cho họat động về giao thông.

3.  Về văn hóa -  xã hội,  chất lượng giáo dục đào tạo chưa đồng đều ở các trường,  hiện tượng học sinh nghĩ bỏ học có chiều hướng tăng lên ở khối trung học cơ sở hệ bán công. Chỉ đạo thực hiện chủ trương xã hội hóa về Giáo dục, Y tế, thể dục thể thao … chưa đạt kết quả cao, chưa động viên khai thác hết các nguồn lực trong dân tham gia phát triển sự nghiệp văn hóa của Quận . Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa thường xuyên để trở thành ý thức, thói quen của mọi người.

- Công tác phổ cập bậc trung học có nhiều khó khăn, do phần lớn thanh niên trong độ tuổi  phải lao động trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nên không thuận lợi về thời gian , việc cập nhật hoá, quản lý di biến động thanh thiếu niên trong độ tuổitừ 14 - 21 ở các phường chưa chặt chẽ, chưa có sự phối hợp đồng bộ và thống nhất trong vận động, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tự giác theo học các lớp phổ cập.

            - Công tác quản lý trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa tuy có được tăng cường  về kiểm tra chấn chỉnh, xử lý nhưng các tệ nạn xã hội và một số hoạt động không lành mạnh (nhà hàng, karaoke hoạt động biến tướng, băng đĩa lậu…) vẫn còn diễn ra với thủ đoạn tinh vi phức tạp hơn.

4. Về trật tự an tòan xã hội , tình hình tội phạm tuy có giảm nhưng chưa nhiều, nạn trộm cắp có chiều hướng gia tăng. Trật tự an toàn giao thông, lòng lề đường tuy đã chuyển biến nhưng chưa bền vững . Phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc có lúc, có nơi chưa được sâu rộng,  một số bộ phận nhân dân còn thờ ơ hoặc e sợ chưa dám tố giác tội phạm.

5. Công tác giáo dục quốc phòng trong các tầng lớp nhân dân còn hạn chế ; nhận thức công tác quốc phòng – an ninh của một số  cấp ủy, một bộ phận đảng viên chưa sâu, chưa theo kịp với diễn biến tình hình mới, nhất là ở khu vực các doanh nghiệp còn bộc lộ tư tưởng chủ quan xem nhẹ công tác bảo vệ an ninh, còn sở hở mất cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn  phá hoại của kẻ địch.

6. Về thực hiện cải cách hành chánh và Công tác quản lý nhà nước ở cơ sở chưa đáp ứng với đòi hỏi thực tế . Còn nhiều hạn chế trong quản lý đối với các lĩnh vực ngành nghề nhạy cảm , chưa làm hết chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định.  Trình độ, năng lực chuyên môn của một số cán bộ công chức còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính.

7. Về công tác xây dựng Đảng,  công tác giáo dục chính trị tư tưởng về hình thức, phương pháp còn đơn điệu, chưa sát hợp với thực tiễn . Một số ít cán bộ đảng viên biểu hiện ngán ngại học tập chính trị, Nghị quyết của Đảng . Nội dung tuyên truyền cổ động còn khô khan, không gắn được những vấn đề từng đối tượng quan tâm, còn mang tính hình thức, ít hiệu quả, chưa có sự phối hợp đồng bộ để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền từ Quận đến cơ sở chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Về tư tưởng của đảng viên, một số còn băn khoăn, thờ ơ với thời cuộc, chỉ phê phán mặt tiêu cực, hạn chế, không đánh giá, nhận thức hết những kết quả, thành tựu  từ đổi mới do Đảng lãnh đạo, trong đó có cả sự phấn đấu của bản thân mình, để từ đó khắc phục, vươn lên. Bệnh nể nang, không dám đấu tranh, sợ đụng chạm đến lợi ích của bản thân và gia đình, đến nay tuy có được đẩy lùi, nhưng chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết  chuyên đề của BCH Đảng bộ đã đề ra.

- Năng lực lãnh đạo, điều hành , quản lý đảng viên của một số cấp uỷ phường  chưa thật toàn diện, phê bình, tự phê bình còn biểu hiện nể nang, chưa thẳng thắn phê phán những yếu kém của đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ chủ chốt, cá biệt có đảng bộ có biểu hiện mất đoàn kết. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chánh sự nghiệp và doanh nghiệp chưa thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo, trình độ nghiệp vụ của một số đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện phê bình, tự phê bình còn hạn chế.

- Công tác kết nạp Đảng viên ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa quan tâm đúng mức , trung bình hằng năm có trên 20,8% cơ sở Đảng có nguồn nhưng không kết nạp đảng viên mới .

- Công tác giáo dục, phát hiện ngăn ngừa dấu hiện vi phạm của đảng viên chưa kịp thời, các tổ kiểm tra và UBKT cơ sở có nơi chưa thật sự chủ động. Nghiệp vụ của các thành viên kiểm tra chưa đáp ứng với yêu cầu nhất là về lĩnh vực kinh tế, xây dựng cơ bản. Một số cấp uỷ đảng còn chủ quan trong công tác quản lý đảng viên, còn khoán công tác kiểm tra cho tổ kiểm tra và UBKT, chưa quan tâm chỉ đạo chặt chẽ theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng.

 8. Công tác vận động quần chúng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, việc tổ chức, xây dựng lực lượng nồng cốt chính trị chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác dân vận cơ sở chưa đồng đều, còn yếu về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, một số đảng viên chưa tích cực trong công tác vận động quần chúng, chưa thật hướng mạnh về cơ sở. Công tác sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng thiếu thường xuyên.

C. NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM :

1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được :

- Là sự nỗ lực của tòan Đảng bộ và nhân dân trong quận, sự phấn đấu vượt qua khó khăn của tòan thể cán bộ, đảng viên, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, là sự đòan kết nhất trí, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng trong việc vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp tình hình, đặc điểm của Quận và cơ sở.

-  Lãnh đạo Quận  luôn chủ động tranh thủ xin ý kiến  chỉ đạo của Thành ủy - UBND thành phố, tranh thủ sự giúp đỡ các Ban của Thành ủy, các sở ban ngành thành phố để tháo gỡ khó khăn , thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra.

- Việc cụ thể hóa các Nghị quyết của trên, trong chương trình công tác hàng năm của BCH đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để  Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  đạt hiệu quả như chương trình mục tiêu 3 giảm, xóa đói giảm nghèo,   thực hiện giải tỏa, đền bù v.v…

- Trong công tác xây dựng Đảng chú trọng làm trong sạch và nâng cao một bước chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, việc bố trí đề bạt, điều chỉnh luân chuyển cán bộ, trẻ hóa một phần đội ngũ cán bộ đã thúc đẩy sự chuyển biến tính năng động  và năng lực công tác ở cơ sở.

            2. Nguyên nhân của những yếu kém, tồn tại  có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do :

- Công tác điều hành ,quản lý , năng lực lãnh đạo của cấp ủy chưa theo kịp sự phát triển của tình hình và thực tiễn đặt ra. Vai trò các cấp ủy cơ sở; đòan thể chính trị trong việc tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương, chính sách, ngăn chặn tệ nạn xã hội, chấp hành kỷ cương chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả.

- Về lĩnh vực kinh tế, công tác dự báo chưa thực hiện tốt , chậm đưa ra chủ trương phải thực hiện các phương án xây dựng khu công nghiệp tập trung của Quận ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội, đã ảnh hưởng tác động thực hiện chỉ tiêu  giá trị sản lượng đề ra. Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư mở rộng sản xuất chưa cụ thể (thủ tục có mặt rườm rà), không đến với các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất . Bên cạnh đó, trình độ  năng lực quản lý  của các chủ doanh nghiệp, cơ sở quy mô vừa và nhỏ đã và đang bộc lộ những yếu kém, không đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện cạnh tranh hội nhập . Công tác qui hoạch định hướng phát triển các lĩnh vực, ngành nghề vốn là thế mạnh của Quận, và công tác hỗ trợ để  di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường chưa cụ thể, giải pháp chưa đồng bộ, từ đó việc định hướng và tác động các doanh nghiệp tiến hành đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh chưa đạt hiệu quả cao.

            3. Một số kinh nghiệm:

            Năm bài học kinh nghiệm đã được đút kết từ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII vẫn còn giữ nguyên giá trị;  đó là các bài học về sự đoàn kết ,bài học về thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt và tính chiến đấu của cấp uỷ cơ sở ; bài học về tăng cường hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước ; bài học về lấy việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làm mục tiêu cho việc đổi mới nội dung , phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị ; bài học về công tác quản lý cán bộ đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội ; Ban Chấp hành Đảng bộ Quận bổ sung một số kinh nghiệm sau đây :

- Phải không ngừng nâng cao nhận thức lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và đảng viên, nắm vững các quan điểm của Nghị quyết, có sự năng động nhạy bén sáng tạo trong định hướng phát triển, đây là cơ sở để tạo sự thống nhất về quan điểm tư  tưởng, khắc phục sự chủ quan.

- Trong việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị cần phải coi trọng việc nâng cao năng lực quản lý điều hành, kiểm tra của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, đổi mới phong cách lề lối làm việc sâu sát thực tế cơ sở kịp thời giải quyết những khó khăn cho cơ sở.

- Cần phải thực hiện tốt cuộc vận động đổi mới và chỉnh đốn Đảng gắn liền với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác vận động quần chúng.

- Trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức , tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ , đảng viên là điều kiện quan trọng thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đòan thể, lãnh đạo và quản lý kinh tế, quản lý xã hội . Quan tâm đào tạo , bố trí đúng cán bộ để tạo động lực mới, những cán bộ, đảng viên sai phạm phải xứ lý kiên quyết, nghiêm minh .

            - Trong công tác lãnh đạo phải tập trung vào trọng tâm, trọng điểm , tranh thủ sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố , các ban ngành, Sở thành phố để tháo gỡ khó khăn thì mới đạt kết quả cao .

­­­­­­

                                            Phần thứ hai

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ

TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ

           Cùng với những tác động chung của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội toàn thành phố, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình về  cơ sở hạ tầng của Quận  ; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch mạnh theo cơ cấu  Thương mại dịch vụ- sản xuất CN-TTCN và sẽ phát triển tốt hơn khi hình thành khu thương mại dịch vụ tại trường đua Phú Thọ; Cơ sở sản xuất CN- TTCN đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới với khuynh hướng ngày càng tăng, từ đó có nhiều sản phẩm có chất lượng cao, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ Quận giữ được truyền thống đoàn kết, luôn có ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện và thực hiện những nhiệm vụ chính trị.

           Tuy nhiên cũng có những khó khăn như đa số cơ sở sản xuất ở dạng quy mô nhỏ, khó khăn về mặt bằng, vốn, công nghệ… nên khả năng cạnh tranh hạn chế; bên cạnh đó sẽ tiếp tục thực hiện di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Do đó khả năng tăng giá trị sản xuất CN-TTCN hàng năm đạt tỷ lệ 8% sẽ gặp khó khăn. Tiến độ xây dựng các khu công nghiệp còn chậm. Các dự án về nhà ở để phục vụ cho tái định cư trong giải toả có khả năng kéo dài. Những vấn đề về tội phạm, ma tuý, trật tự đô thị… vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

           Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra, từ nay đến hết nhiệm kỳ cần tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu như sau :

1. Về kinh tế :

- Tiến hành rà soát hiệu chỉnh qui hoạch phát triển CN- TTCN của Quận theo hướng ưu tiên khuyến khích đầu tư phát triển các ngành sản xuất sạch, các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm xuất khẩu như : cơ khí chế tạo, hóa nhựa chính phẩm, chế biến thực phẩm, điện – điện tử, các sản phẩm từ da và giả da, dệt, may. Lập qui hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ  phù hợp với tình hình đặc điểm về giao thông, trật tự, môi trường văn hóa của Quận.  Công khai các qui hoạch trên để hướng dẫn các thành phần kinh tế đầu tư  phát  triển và đảm bảo chức năng quản lý nhà nước của cơ quan quản lý và UBND các Phường.

-  Triển khai thực hiện qui hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các tụ điểm chuyên doanh, trong đó tập trung đầu tư khu thương mại dịch vụ tại Trường đua Phú Thọ. Thực hiện thí điểm việc giao khoán cho tư nhân đầu tư khai thác và quản lý một chợ, thực hiện sắp xếp lại kinh doanh Chợ Thiếc, nghiên cứu phương án thích hợp để lập dự án di dời chợ Bình Thới.

-Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp hỗ trợ thiết thực và phù hợp với nhu cầu  nguyện vọng của các cơ sở doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp cơ sơ đầu tư nâng cao tính cạnh tranh, đủ sức tham gia AFTA, thương mại quốc tế.  Bằng mọi biện pháp để cải thiện cơ bản  tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư hình thành khu công nghiệp Cầu Tràm - Long An và Cụm Công nghiệp  - Bình Chánh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất gây ô nhiểm trong việc di dời và các cơ sở có nhu cầu đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Cung cấp phổ biến các chính sách hỗ trợ tài chính, làm cầu nối tư vấn hướng dẫn các cho đối tượng thuộc diện di dời liên hệ với các cơ quan có liên quan để được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất thực hiện di dời theo đúng kế hoạch đã đề ra được.

- Tiếp tục củng cố các hợp tác xã hiện có và đẩy mạnh việc vận động thành lập các hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác, nhất là trong ngành dịch vụ vận tải, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2005 vận động thành lập thêm từ 6 hợp tác xã trở lên.

            2. Về quản lý và phát triển  đô thị :

- Hoàn tất việc điều chỉnh qui hoạch chi tiết 1/2000 toàn Quận và phổ biến niêm yết công khai, tuyên truyền giải thích hướng dẫn nhân dân biết để chấp hành nghiêm chỉnh trong việc xây dựng chỉnh trang nhà ở,  qua đó làm tốt công tác quản lý theo qui hoạch được duyệt.

- Triển khai và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 04 quyết định qui định về xử phạt vi phạm hành chính của thành phố, tăng cường trách nhiệm quản lý của UBND phường; đồng thời tiếp tục  củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ trật tự đô thị nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý kịp thời và kiên quyết. Phấn đấu cơ bản không còn tình trạng xây dựng không phép và sai phép nghiêm trọng, giải quyết tích cực tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, không để phát sinh các tụ điểm kinh doanh tự phát và kinh doanh lấn chiếm xung quanh khu vực các chợ.

- Về đầu tư nhà ở :

Từ nay đến năm 2005, quận tập trung đầu tư chung cư 14A Lạc Long Quân, chung cư khu A – B trường đua Phú Thọ; lập dự án đầu tư khu dân cư phường 3; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới 2.000 căn hộ.

- Về đầu tư  hệ thống mạng lưới trường lớp : xây dựng mới trường tiểu học Phùng Hưng; trường Lê Đình Chinh; trường Đề Thám; trường Âu Cơ  và cải tạo mở rộng trường Nguyễn Minh Hoàng.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án đầu tư mở rộng các nút giao thông : Âu Cơ -Lạc Long Quân; Nguyễn Thị Nhỏ – Bình Thới – Lê  Đại Hành  – Âu Cơ; Tôn Thất Hiệp – Lãnh Binh Thăng; Lãnh Binh Thăng – Bình Thới;  mở rộng đường chung quanh khu vực trường đua Phú Thọ : Lê Đại Hành, Lữ Gia, Lý Thường Kiệt và đường 3/2,  tạo điều kiện thuận lợi nhằm từng bước khắc phục tình trạng ùn tắt giao thông thường xuyên diễn ra tại các giao lộ trên địa bàn Quận, phấn đấu đến cuối năm 2005  đảm bảo giải quyết giảm 70-80% số vụ kẹt xe trên địa bàn Quận.

- Tập trung về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện giải tỏa di dời trên 1.300 hộ ở khu vực trường đua Phú Thọ, bảo đảm đúng pháp luật và quyền lợi của dân, không để phát sinh điểm nóng trong giải tỏa. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, kết hợp với cưỡng chế khi cần thiết, bảo đảm đúng tiến độ quy định

- Tranh thủ tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố để đầu tư cải tạo mở rộng và nâng cấp một số tuyến đường trọng tâm mang ý nghĩa quan trọng  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận như mở rộng đường Nguyễn Văn Phú (đoạn Hòa Bình – hẻm 341 Lạc Long Quân ), đường vành đai Đầm Sen … . Đồng thời tích cực đeo bám các ngành có liên quan của Thành phố sớm thực hiện các dự án do thành phố làm chủ đầu tư  như: các tuyến đường  Au Cơ, chuẩn bị cải tạo chung cư Lý Thường Kiệt phường 7, xây dựng mạng lưới cấp nước cấp 2,3 tuyến Tây Thạnh- Cầu Tre – Tân Hòa Đông, dự án thoát nước  tiểu dự án rạch Hàng Bàng, dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm  nhằm giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước mùa mưa tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn Quận.

3. Về văn hóa – xã hội :

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển giáo dục, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo cả về văn hoá và đạo đức; chú trọng các biện pháp đồng bộ nhằm đầu tư phát triển ngành giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá; kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục : nhà trường, gia đình và xã hội. Huy động các trường cấp 1, 2 và phối hợp chặt chẽ các trường cấp 3 trên địa bàn quận tham gia công tác phổ cập, tạo điều kiện tốt và có chính chính sách khuyến khích cho giáo viên và học sinh để đạt được mục tiêu kế hoạch phổ cập bậc trung học.

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí cụ thể phù hợp theo từng mô hình tổ chức đời sống văn hoá ở cơ sở như : phường văn hoá, khu phố văn hoá, chợ văn hoá, điểm sáng văn hoá, tuyến đường văn minh sạch đẹp, tuyến hẻm văn minh sạch đẹp. Trên cơ sở đó đẩy mạnh hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về giá trị đạo đức, lối sống nghĩa tình, nhân ái, nếp sống văn minh đô thị,  tạo mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng, luôn xây dựng nếp sống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách bằng các chương trình vận động xã hội từ thiện, đẩy mạnh hoạt động các quỹ tín dụng, tiết kiệm trong từng giới, ngành để giúp nhau vượt nghèo khó trong các bộ phận nhân dân.  Cán bộ – công chức,  đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện xây dựng gia đình văn hóa và đưa tiêu chuẩn này làm cơ sở bình xét đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức hàng năm.

- Tập trung đầu tư xây dựng một số công trình phát triển văn hóa -xã hội, trong đó chỉnh trang các tuyến đường, tuyến hẻm trong Quận, xây dựng những công trình phúc lợi công cộng như: nhà tang lễ, tụ điểm vui chơi sinh hoạt văn hóa ( nhà truyền thống, phòng đọc sách …) giải trí cho nhân dân theo từng cụm khu dân cư; xây dựng một số nhà văn hóa cấp Phường, trong đó ưu tiên cho 3 phường văn hóa. Đầu tư nâng cấp Trung tâm văn hóa Quận, sửa chữa Nhà văn hóa Thanh thiếu niên đảm bảo điều kiện khai thác hết công năng của mặt bằng.

- Gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội  với công tác quản lý, quy hoạch để định hướng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, quản lý nhà nước chặt chẽ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, kịp thời chấn chỉnh không để phát sinh các hoạt động văn hóa không lành mạnh.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm trên địa bàn Quận, kiên quyết đấu tranh, giải quyết các tệ nạn ma túy, mại dâm, tội phạm… không để phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư;  thực hiện chuyển hóa các địa bàn, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, có biện pháp xử lý chế tài nghiêm minh, cưỡng chế thu phạt vi phạm hành chánh lĩnh vực văn hóa - xã hội dùng làm nguồn kinh phí đầu tư cho các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa và các điểm sáng văn hóa, các mô hình hoạt động văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

            - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Điều tra, khảo sát xác định hộ nghèo theo chuẩn 4 triệu đồng / 1 người / 1 năm, phấn đấu đến năm 2005 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,25%.

 - Dành phần lớn nguồn vận động Bảo trợ xã hội nhằm góp phần cùng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thường xuyên chăm lo ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách có công với đất nước và dân nghèo trong Quận. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đối tượng chính sách và chính sách bảo trợ xã hội đối với dân nghèo. Có kế hoạch chăm lo những đối tượng cơ nhỡ, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ cấp học bổng cho các cháu chăm ngoan, học giỏi bằng mọi nguồn kinh phí.  Chăm lo cho người cao tuổi của Quận. Thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách và dân nghèo.

4. Về an ninh – quân sự địa phương :

            - Tăng cường tuần tra, nắm chắc diễn biến tình hình, thường xuyên tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của SEA-games 22, các ngày lễ lớn hàng năm. Duy trì và phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đấu tranh kiên quyết kéo giảm các loại tội phạm.

            - Củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức cảnh giác, sẵn sàng làm nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự, công an, xây dựng chi bộ quân sự, công an vững mạnh, quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ. Tổ chức huấn luyện, tập luyện các phương án chiến đấu theo yêu cầu, bảo đảm phương tiện, vật chất cho hoạt động và chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng vũ trang.

5. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước :

- Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2005 đã đề ra.Thành lập " Tổ nghiệp vụ hành chánh công" để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chánh công , đảm bảo nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, thống nhất, một cửa, nhanh chóng và thuận tiện.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức để bố trí đúng người, đúng việc. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức theo hướng chuẩn hoá, nâng cao kỹ năng tác nghiệp. Tăng cường giáo dục nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trước công việc và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, lãng phí, xoá bỏ triệt để tệ quan liêu, cửa quyền, các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, chuẩn bị đầy đủ điều kiện sẳn sàng tiếp nhận và vận hành tốt các chương trình phần mềm ứng dụng do Ban chỉ đạo đề án 112 thành phố thống nhất xây dựng và cài đặt, song song đó tiếp tục củng cố, duy trì hệ thống mạng cục bộ đảm bảo việc vận hành truyền - nhận thông tin  giữa Thành phố - Quận - Phường và các đơn vị được thông suốt; hoàn thiện để đưa nối trang WEB - thông tin điều hành tác nghiệp nội bộ của Quận kết nối vào mạng thông tin CITI - WEB Thành phố.  Phấn đấu đến năm 2005 các cơ quan hành chính từ Quận đến Phường  đều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và 100% cán bộ - công chức biết sử dụng máy tính.

- Làm tốt vai trò đại diện và quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ quan Hội đồng nhân dân quận và phường. Tổ chức tốt bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, qua đó  củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân quận và phường.

6. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên :

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :

+ Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới cách phổ biến, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cách phổ biến, quán triệt phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, gắn phổ biến NQ với xây dựng chương trình hành động.

            + Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình trọng điểm của Quận và Thành phố, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội của các năm. Tổ chức các ngày lễ, truyền thống, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; xây dựng ý thức công dân thực hiện “trật tự kỷ cương – nếp sống văn minh đô thị”.

+ Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội, phát động quần chúng đấu tranh chống lại các quan điểm và hành động sai trái ngay từ đơn vị cơ sở. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không lơ là mất cảnh giác, đẩy mạnh tuyên truyền về bản chất và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu diễn biến hòa bình.

            + Đẩy mạnh tuyên truyền về đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, xây dựng con nguời mới, khơi dậy những giá trị truyền thống tốt đẹp chủ nghĩa yêu nước  kết hợp với những giá trị đạo đức  tư tưởng Hồ Chí Minh.

-  Công tác tổ chức, cán bộ :

+ Có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo cấp Quận và cơ sở theo từng chuyên đề, qua đó để nắm bắt được những quan điểm, tư tưởng, lý luận nhận thức mới.

+ Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, về cơ bản đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo từng chức danh cán bộ, theo đó đội ngũ cán bộ phải có trình độ chuyên môn nghiệp vu, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, tin học và ngoại ngữ theo quy định. Đặc biệt đối với cán bộ dự bị phải được đào tạo bảo đảm các tiêu chuẩn quy định, ngoài các chế độ được đài thọ, quận hỗ trợ  kinh phí thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

+ Tổ chức thực hiện tốt đánh giá phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, tăng cường khối đoàn kết thông nhất trong nội bộ Đảng, khắc phục những mặt yếu kém, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong một bộ phận đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

+ Đẩy mạnh kết nạp đảng viên mới, tập trung vào lực lượng trẻ, đoàn viên thanh niên, khu vực trường học, y tế, trong công nhân trực tiếp sản xuất nhất là khu vực ngoài quốc doanh, lực lượng dân quân tự vệ, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, người Việt gốc Hoa, người có đạo, số cán bộ, công chức trong ngành y tế, giáo dục … Có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho các Đảng bộ, chi bộ, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc nhắc nhỡ, tổ chức sơ kết biểu dương cơ sở làm tốt, phê phán những nơi thiếu tích cực.

+ Rà soát lại quy hoạch để có bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt của cấp quận và ở từng đơn vị cơ sở. Cần chú ý tạo nguồn cán bộ từ con em của cán bộ, gia đình chính sách, công nhân, học sinh sinh viên ưu tú, cán bộ, công chức trẻ phấn đấu tốt, chú ý cán  bộ nữ. Từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, bảo đảm cân đối giữa các độ tuổi.

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 11-KH/TU của Thành uỷ về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý trên cơ sở nhận xét đánh giá đúng năng lực và sở trường cán bộ, thực hiện tốt công tác luân chuyển nhằm thử thách rèn luyện đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực công tác của cán bộ, luân chuyển cán bộ phải lấy quy hoạch làm căn cứ và qua đó thực hiện việc bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu và trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Quận có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, có trách nhiệm nhiệt tình cách mạng, quan tâm trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu đơn vị.

+ Đổi mới phương thức lãnh đạo và làm việc của các cấp ủy, sâu  sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Làm việc có chương trình kế hoạch, định kỳ có chế độ kiểm tra, phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ.

- Công tác kiểm tra đảng  :

            + Tập trung công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời xem xét, xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật theo thẩm quyền. Giải quyết khiếu nại kỷ luật và giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên thực hiện đúng như qui định của Điều lệ.

            + Tổ chức tốt việc kiểm tra thực hiện kế hoạch 01, 02 của Trung ương, kế hoạch 16 của Thành ủy về giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và thực hiện 19 điều đảng viên không được làm.

            + Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU và Qui định 428-QĐ/TU; thực hiện một số chuyên đề theo chỉ đạo của UBKT Thành ủy " Xây dựng đoàn kết nội bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến dấu của các cấp ủy Đảng ".

            7. Công tác vận động quần chúng :

            -  Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trước hết trong các tổ chức Đảng, đảng viên và các cấp chính quyền về công tác vận động quần chúng. Quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân tinh thần NQTW7 và chương trình hành động của quận ủy thực hiện NQTW7 về đại đoàn dân tộc , về công tác tôn giáo và dân tộc , phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận.

            - MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để hiệu quả cao hơn, hình thức tập hợp phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực phù hợp với từng đối tượng và từng giới quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị nồng cốt trong các tổ chức của công nhân lao động , trong lực lượng đoàn thể  đồng bào người Hoa , đồng bào có đạo, nâng chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đã ổn định, phát triển mạnh các loại hình tập hợp rộng rãi theo nghề nghiệp, sở thích, chuyên đề, các đội, nhóm tình nguyện, các câu lạc bộ.

- Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư và từng gia đình, tăng cường đi cơ sở tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.Đẩy mạnh việc đào tạo và quy hoạch cán bộ lám công tác vận động quần chúng. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác vận động quần chúng cho đoàn viên, hội viên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, nhân điển hình các mô hình tiên tiến, cách làm tốt, hiệu quả.

            -  Đảm bảo vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể đối với hoạt động của chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng.  Tăng cường thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện phát huy các hình thức tự quản của nhân dân ở cơ sở; tham gia và có ý kiến ngay từ đầu đối với các chương trình kinh tế xã hội của quận có liên quan đến đời sống người dân.

Thông báo