Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết những nội dung và mục tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ VIII

(Do đồng chí Triệu Hòa Hợp, thay mặt Đoàn Thư ký

Đại hội đọc tại Đại hội ngày 3 tháng 11 năm 2000)

------

            - Tổng số phiếu phát ra              : 180 phiếu       

            - Tổng số phiếu thu vào              : 178 phiếu       

            - Tổng số phiếu hợp lệ               : 178 phiếu       

            - Tổng số phiếu không hợp lệ     : 0

Nội dung, mục tiêu

Nhất trí

(1)

Không

Nhất trí

(2)

Ý kiến

Khác

(3)

1

CƠ CẤU KINH TẾ  CHUYỂN DỊCH THEO HƯỚNG TMDV – SXCN – TTCN

171

96%

5

2,8

2

1,1%

2

5 MỤC TIÊU, 6 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

175

98,3%

3

1,7%

3

Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng từ 8%/năm trở lên

170

95,5%

1

0,6%

7

3,9%

4

Doanh số TM-DV tăng 12%/năm

170

95,5%

2

1,1%

6

3,4%

5

Tổng mức đầu tư SXKD tăng 50% so với thời kỳ 1996 - 2000

176

98,8%

1

0,6%

1

0,6%

6

Hoàn thành sắp xếp DNNN vào năm 2002 (CPH và giao, bán, khoán, cho thuê theo NĐ103/CP)

174

97,7%

3

1,7%

1

0,6%

7

Xây dựng 15 – 20 HTX

146

82%

22

12,4%

10

5,6%

8

Xây dựng 2000 căn hộ

166

93,3%

7

3,9%

5

2,8%

9

Xây dựng mới 9 trường và cải tạo nâng cấp mở rộng 2 trường (gồm xây mới 4 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường PTTH và cải tạo mở rộng 2 trường PTTH).

174

97,7%

2

1,1%

2

1,1%

10

Cải tạo nâng cấp TTVH Quận

173

97,2%

5

2,8%

11

2 – 3 phường hoàn thành cơ bản phổ cập PTTH.

165

92,7%

11

6,2%

2

1,1%

12

6 trường đạt chuẩn quốc gia ( 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS )

175

98,3%

2

1,1%

1

0,6%

13

1-2 Phường văn hóa

163

91,57%

13

7,30%

2

1,1%

14

40% khu phố văn hóa

161

90,4%

9

5,1%

8

4,5%

15

60% khu phố xuất sắc

160

89,9%

10

5,6%

8

4,5%

16

30% Chung cư văn hóa

168

94,4%

6

3,4%

4

2,2%

17

70% Công sở Văn minh – Sạch đẹp – An toàn

163

91,6%

4

2,2%

11

6,2%

18

70% Gia đình đạt chuẩn văn hóa

161

96,4%

9

5,1%

8

4,5%

19

Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,1%/năm

173

97,2%

2

1,1%

3

1,7%

20

Tỉ lệ sinh con thứ ba dưới 6%

174

97,7%

3

1,7%

1

0,6%

21

Giải quyết việc làm bình quân 10 ngàn người/năm

167

93,8%

8

4,5%

3

1,7%

22

Xây dựng nguồn quỹ XĐGN từ 8 tỉ đồng trở lên

178

100%

0

0

23

Giảm số hộ nghèo xuống còn từ  3 – 4% tổng số hộ trong Quận

168

94,4%

4

2,2%

6

3,4%

24

Đảm bảo mức sống gia đình chính sách tối thiểu bằng mức sống trung bình của người dân ở địa phương.

173

97,2%

3

1,7%

2

1,1%

25

Cùng với TP phấn đấu giải quyết cho 90% số hộ được dùng nước sạch.

162

91%

5

2,8%

11

6,2%

26

Số vụ phạm pháp hình sự hàng năm giảm 20%, trong đó tỉ lệ khám phá đạt 55%

164

92,1%

5

2,8%

9

5,1%

27

Số vụ ma túy bình quân trong 5 năm giảm 10 – 15% (so với thời điểm cuối năm 2000)

156

87,6%

13

7,3%

9

5,1%

28

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm

178

100%

0

0

29

70% số cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

173

97,2%

2

1,1%

3

1,7%

30

Đảng viên đủ tư cách từ 98% trở lên

177

99,4%

1

0,6%

31

Mỗi năm kết nạp 100 đảng viên mới

163

91,6%

8

4,5%

7

3,9%

32

Các trường THCS và Tiểu học có Chi bộ cơ sở; các trường Mầm non, Mẫu giáo, Nhà trẻ, trạm y tế Phường đều có đảng viên

178

100%

0

0

            TỔNG HỢP CHUNG

+ Cơ bản nhất trí như dự thảo Báo cáo chính trị ( Có

178/178

điều chỉnh một số mục tiêu theo nội dung phiếu biểu quyết )

+ Không nhất trí

Không

            Như vậy Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Chính trị với tất cả những mục tiêu, trên đây chỉ tiêu. /.

Thông báo