Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Báo cáo chính trị

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA VIII

TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (2005 – 2010)

(Do đ/c Dương Công Khanh – Bí thư Quận ủy và đ/c Dương Bá Lượng – Phó Bí thư Quận ủy đọc tại Đại hội ngày 12 tháng 10 năm 2005)

------------------

Năm năm đầu của thế kỷ XXI cũng là 5 năm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng. Hướng về Đại hội X của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, với tinh thần thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX sẽ kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII và quyết định phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới (2005 – 2010).

Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN

LẦN THỨ VIII (2000 – 2005)

1/ Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch tích cực theo cơ cấu thương mại dịch vụ-sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,6% (chỉ tiêu 8%), doanh thu thương mại-dịch vụ tăng 16,8% (chỉ tiêu 12%).

Quận uỷ tập trung lãnh đạo giữ vững nhịp độ tăng trưởng, đưa các hoạt động sản xuất-kinh doanh phát triển theo định hướng cơ cấu kinh tế thương mại-dịch vụ-sản xuất CN-TTCN. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của thương mại-dịch vụ nhanh hơn tốc độ tăng trưởng sản xuất CN-TTCN, mức đóng góp cho ngân sách của thương mại-dịch vụ ngày càng nâng cao, năm 2001 chiếm tỷ trọng 57% trong tổng số thu thuế công thương nghiệp, đến năm 2005 đã đạt tỉ trọng 69%.

Triển khai các giải pháp trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhằm phát huy nội lực phát triển kinh tế, các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hoá, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tổng giá trị đầu tư mới trong 5 năm qua hơn 580 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm được bình chọn là “hàng Việt Nam chất lượng cao”, một số doanh nghiệp tích cực xây dựng thương hiệu, thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường khả năng hợp tác kinh doanh với nước ngoài. Tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được cải thiện, có 130/194 cơ sở đã di dời, ngưng nghỉ hoặc chuyển đổi ngành nghề (đạt 67%).

Thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá mạnh và ngày càng mở rộng về phạm vi, loại hình hoạt động. Các khu vực, phố chuyên doanh như: Dược phẩm, kim khí điện máy, da và giả da, nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng-trang trí nội thất… tiếp tục phát triển với vai trò là đầu mối cung cấp hàng hoá cho thành phố và các tỉnh. Các trung tâm thương mại, siêu thị và khu chuyên doanh mới từng bước hình thành. Các loại hình dịch vụ du lịch, vận tải, tín dụng-ngân hàng tiếp tục mở rộng. Các chợ được sắp xếp và chỉnh trang, tạo sự thông thoáng sạch sẽ, giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ, tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán của tiểu thương.

Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã hoàn tất sắp xếp đổi mới 7/7 doanh nghiệp nhà nước, hầu hết các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi hoạt động ổn định và phát triển khá. Kinh tế hợp tác xã được củng cố và phát triển, đã thành lập thêm 15 hợp tác xã, đạt 100% chỉ tiêu, phần lớn các HTX hoạt động ổn định và vươn lên. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển khá mạnh cả về qui mô, phạm vi, ngành nghề hoạt động, chỉ riêng hơn 160 doanh nghiệp sản xuất và 680 doanh nghiệp thương mại-dịch vụ đã chiếm tỉ trọng ưu thế trên 52% giá trị sản xuất và trên 85% doanh thu thương mại-dịch vụ, một số doanh nghiệp qui mô lớn hình thành và phát triển trở thành những doanh nghiệp đầu đàn ở một số ngành sản xuất-kinh doanh chủ lực của quận. Các hộ cá thể với hơn 2.580 cơ sở sản xuất và 6.570 hộ kinh doanh đã tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động, đóng góp hơn 45% giá trị sản xuất và 11% doanh thu thương mại dịch vụ, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 4,95%, trong đó thuế công thương nghiệp tăng 5,95%. Công tác quản lý chống thất thu thuế và gian lận thương mại được tăng cường, cùng với việc tích cực khai thác các khoản thu khác nên kết quả thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác điều hành chi ngân sách quận được thực hiện khá tốt, đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên và phục vụ nhiệm vụ chính trị, bình quân hàng năm tăng 11,8%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng 32,3%. Quan tâm đầu tư hơn 28% ngân sách cho sự nghiệp giáo dục. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách được chú trọng, hàng năm đã tiết kiệm 5% trên tổng chi ngân sách để bổ sung cho quỹ xoá đói giảm nghèo và các hoạt động phúc lợi xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế còn những mặt yếu kém và tồn tại như sau:

Sản xuất CN-TTCN và thương mại-dịch vụ phát triển chưa ổn định, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp. Tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu công nghiệp và một số hoạt động kinh doanh dịch vụ không lành mạnh vẫn còn xảy ra. Tiến độ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm chưa đạt theo kế hoạch.

Công tác qui hoạch phát triển kinh tế chưa được xây dựng đồng bộ, nhất là qui hoạch phát triển các ngành nghề thương mại-dịch vụ trên địa bàn. Việc hình thành các trung tâm thương mại còn chậm; các khu chuyên doanh hình thành chưa nhiều; cải tạo, sắp xếp lại hoạt động các chợ gặp khó khăn.

Thực hiện tuyên truyền về chính sách, nghĩa vụ thuế chưa sâu rộng, việc hướng dẫn hỗ trợ đối tượng nộp thuế chưa được tập trung, chưa quản lý chặt chẽ và tận thu đúng mức nguồn thu thuế của các doanh nghiệp thuộc diện kê khai.

2/ Quản lý và phát triển đô thị.

Đầu tư xây dựng trong 5 năm là 777,6 tỉ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với nhiệm kỳ trước đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của Quận ngày càng khang trang, sạch đẹp; điểm nổi bật là tập trung thực hiện giải toả khu vực trường đua Phú Thọ, đầu tư xây dựng, cải tạo trường lớp và các công trình phúc lợi xã hội.

Bằng nhiều nguồn vốn đã đầu tư xây dựng mới 2 chung cư C2 Tuệ Tĩnh, Cây Mai; đang thi công chung cư 14A Lạc Long Quân, chung cư Khu A–B trường đua Phú Thọ. Tổng số căn hộ xây dựng mới và đang thi công là 1.780 căn (trong đó đã xong 450 căn), đạt 89% chỉ tiêu. Xây dựng, sửa chữa 17 trường học, đạt 188,9% chỉ tiêu; xây mới Trung tâm Văn hoá, nâng cấp Trung tâm Thể dục Thể thao, mở rộng Trung tâm Y tế; xây dựng mới và cải tạo 12 trạm y tế, 7 trụ sở công an, 8 trụ sở phường đội, 10 trụ sở Uỷ ban nhân dân ở các phường. Cải tạo mở rộng các tuyến đường Lê Đại Hành, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, Lữ Gia và các nút giao thông Âu Cơ–Lạc Long Quân, Lê Đại Hành–Nguyễn Thị Nhỏ–Âu Cơ–Bình Thới, góp phần giảm đáng kể tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn. Ngoài ra các dự án do Thành phố làm chủ đầu tư thực hiện trên địa bàn quận với tổng số vốn 190,3 tỷ đồng (gồm Nhà thi đấu Phú Thọ, thoát nước rạch Cầu Mé, nâng cấp một số tuyến đường).

Công tác đền bù giải toả, tái định cư trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa to lớn về chính trị và kinh tế-xã hội. Thực hiện di dời 2.114 căn hộ với tổng số tiền đền bù 405 tỉ đồng để phục vụ đầu tư các công trình của Quận và Thành phố. Nổi bật nhất là đã thực hiện giải toả khu trường đua Phú Thọ với gần 1.600 hộ, hầu hết là các căn nhà lụp xụp, điều kiện sống của người dân thấp kém, phức tạp về an ninh trật tự xã hội. Đây là vấn đề bức xúc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mà nhiều năm qua chưa thực hiện được. Kết quả đạt được đã cải thiện môi trường sống và bộ mặt đô thị của quận, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Trong công tác qui hoạch, giải toả đã làm tốt việc công khai rộng rãi trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết khiếu nại, hạn chế khiếu nại tập thể và khiếu kiện đông người. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, kiên trì vận động thuyết phục nên tạo được sự đồng thuận của đại đa số các hộ dân trong việc chấp hành giải toả di dời, bàn giao mặt bằng đúng thời gian, hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế.

Rà soát, điều chỉnh qui hoạch chi tiết đô thị 1/2000. Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trước thời gian quy định. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã đi vào nề nếp, ý thức của người dân trong việc chấp hành các qui định được nâng lên, hàng năm việc xây dựng không phép, sai phép giảm đáng kể; có 90% số hộ dân được lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch.

Một số tuyến đường, tuyến hẻm được đầu tư nâng cấp góp phần làm giảm ngập nước cục bộ ở một số khu vực trong mùa mưa. Đầu tư nâng cấp các công viên và trồng cây xanh trên các tuyến đường. Thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc chỉnh trang vỉa hè ở 11 tuyến đường và 76 tuyến hẻm với tổng kinh phí 27,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,7 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị còn những mặt yếu kém:

Một số dự án chậm được thực hiện (qui hoạch treo), nhất là khu vực công viên văn hoá Đầm Sen và 18 tuyến đường dự phóng. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý triệt để. Chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở, công tác quản lý các chung cư chưa chặt chẽ, còn để các hộ dân tùy tiện cơi nới mở rộng.

Tiến độ thực hiện các dự án có qui mô lớn đều hoàn thành chậm. Công tác giám sát của chủ đầu tư chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng một số công trình chưa cao, sự phối hợp thực hiện dự án của các đơn vị chưa đồng bộ.

Tình trạng ngập nước ở một số khu vực trên địa bàn còn khá trầm trọng. Vệ sinh đường phố, trật tự lòng lề đường chưa được khắc phục triệt để. Việc đào đường để thi công các công trình hạ tầng của thành phố chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, trong đó có phần trách nhiệm của chính quyền quận, phường.

3/ Lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, chương trình xoá đói giảm nghèo và chăm lo cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Công tác giáo dục: chất lượng giáo dục toàn diện ngày được nâng cao, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở khối mầm non, tiểu học là 100%, khối Trung học cơ sở là 96%. Hiệu suất đào tạo được nâng lên, khối tiểu học đạt trên 97% và trung học cơ sở đạt trên 86%, có nhiều giáo viên giỏi và học sinh tiêu biểu xuất sắc cấp quốc gia, cấp thành phố. Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào Mẫu giáo đạt từ 97,5–98,4% (chỉ tiêu 98%), trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tình trạng học sinh lưu ban, nghỉ, bỏ học đến năm học 2004–2005 được kéo giảm. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông ngày càng khang trang, sạch đẹp, đã xây dựng, sửa chữa nâng cấp 17 trường, tăng thêm 175 phòng học. Đến nay ở mỗi cấp học đều có một trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường dân lập, tư thục trên địa bàn hoạt động ổn định, 5 năm qua có thêm 22 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường cấp II–III được thành lập với 147 phòng học.

Công tác phổ cập bậc trung học được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung vận động, giúp đỡ, hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện phổ cập đến lớp. Tuy chưa đạt mục tiêu theo yêu cầu của thành phố, nhưng đã có chuyển biến về nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác phổ cập bậc trung học trong thời gian tới.

Đời sống văn hoá của nhân dân có nhiều chuyển biến, hiện nay toàn quận có 80,79% hộ gia đình văn hoá; 77,42% khu dân cư xuất sắc, trong đó 49,18% khu phố văn hoá; 37,5% chung cư văn hoá; 89,52% công sở văn minh-sạch đẹp; 1 phường văn hoá. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được kết hợp với việc thực hiện “Chương trình mục tiêu 3 giảm”, “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị” đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong quá trình xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, làm chuyển hoá các địa bàn, tụ điểm phức tạp, với nhiều cách làm hay, mô hình mới đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ngày càng trở thành nét đẹp trong đời sống văn hoá ở khu phố, tổ dân phố. Hoạt động văn hoá trong đồng bào người Hoa tiếp tục phát triển, câu lạc bộ văn nghệ tiếng Hoa thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động phục vụ đông đảo đồng bào Hoa.

Thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, xử lý và đề xuất xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội; Thành phố và Quận đã ban hành 2.300 quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hoá với tổng số tiền phạt trên 8 tỷ đồng. Đã rà soát điều chỉnh quy hoạch kinh doanh dịch vụ, qua đó điều tiết các hoạt động này theo nhu cầu trên địa bàn.

Công tác dạy nghề, giải quyết và giới thiệu việc làm: Trung tâm dạy nghề được củng cố về nhân sự, đầu tư mới trang thiết bị nhằm từng bước nâng cao chất lượng và mở rộng thêm nhiều bộ môn đào tạo-dạy nghề. Đã đào tạo nghề cho hơn 7.500 lượt người, trong đó gần 40% là quân nhân xuất ngũ và con em gia đình chính sách, gia đình diện xoá đói giảm nghèo. Thực hiện chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 53.146 lượt người đạt 106,29% chỉ tiêu.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đầu tư kinh phí trên 4,7 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế và xây dựng, sửa chữa nhiều Trạm Y tế phường. Mỗi năm khám và điều trị bệnh trên 600.000 lượt người đạt 130% chỉ tiêu đồng thời quan tâm khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng diện chính sách, người nghèo, thành viên ban điều hành khu phố, tổ dân phố. Công tác tiêm chủng mở rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động, môi trường, phòng bệnh phòng dịch được thực hiện khá tốt. Mạng lưới y tế tư nhân, phòng khám bệnh từ thiện, miễn phí của tổ chức xã hội, tôn giáo được duy trì và phát triển theo chủ trương xã hội hoá, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Công tác dân số, gia đình và trẻ em có nhiều tiến bộ, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 0,98% năm 2000 xuống còn 0,94% năm 2004; giảm tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên từ 7,35% năm 2000 còn 5,3% năm 2004. Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 9%, hạn chế trẻ em thất học, phòng chống tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có khả năng rơi vào tệ nạn xã hội.

Phong trào thể dục thể thao phát triển khá mạnh rộng khắp trong cộng đồng dân cư và các trường học, thu hút khoảng 22% dân số tham gia tập luyện thể dục. Trung tâm Thể dục thể thao phối hợp với các đơn vị trong việc tạo nguồn năng khiếu và đào tạo được nhiều vận động viên cung cấp cho đội tuyển thành phố tham gia thi đấu đạt thứ hạng cao trong các giải quốc gia và quốc tế.

Thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo và chăm lo cho gia đình chính sách đạt hiệu quả cao. Hoàn thành cơ bản việc xoá các hộ nghèo chuẩn 3 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 7,59% năm 1999 đến năm 2003 chỉ còn 0,06%, vượt trước thời hạn 2 năm. Quỹ xoá đói giảm nghèo huy động được hơn 8,5 tỷ đồng, cùng với hơn 7,4 tỷ đồng từ các nguồn quỹ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã hỗ trợ cho hơn 105.000 lượt hộ nghèo vay vốn, đào tạo nghề, trợ cấp học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho các hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo theo chuẩn mới 6 triệu đồng/người/năm, trong 2 năm 2004–2005 cơ bản xoá 837 hộ nghèo chuẩn 4 triệu đồng/người/năm. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công với nước, chăm sóc và phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được thực hiện tốt thông qua các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”. Đã xây dựng 49 căn nhà tình nghĩa; xây dựng và sửa chữa chống dột 306 căn nhà tình nghĩa-nhà tình thương. Quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách và người có công, diện xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện từng bước nâng dần cuộc sống thông qua các biện pháp trợ cấp học bổng, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội có những mặt yếu kém chất lượng giáo dục ở một số trường trung học cơ sở bán công chưa cao. Tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học, nhất là ở hệ trung học cơ sở và trung học phổ thông còn nhiều. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp so với chỉ tiêu thành phố. Công tác phổ cập giáo dục bậc trung học còn nhiều lúng túng, chất lượng hiệu quả các lớp phổ cập đạt thấp, việc điều tra khảo sát các đối tượng thuộc diện phổ cập chưa căn cơ, giải pháp thực hiện phổ cập chưa sát với thực tế. Việc bình xét gia đình văn hoá, khu phố văn hoá ở một số nơi chưa chặt chẽ. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội chuyển biến còn chậm. Tỷ lệ thanh niên của quận được đào tạo ở Trung tâm Dạy nghề còn thấp, Trung tâm chưa chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô lớn để định hướng đào tạo công nhân theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.

4/ An ninh - quốc phòng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được xây dựng và phát triển.

Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng khu phố văn hoá được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện phòng chống tội phạm. Kết quả các loại tội phạm được đẩy lùi, trong 5 năm đã xảy ra 1.446 vụ phạm pháp hình sự, bình quân kéo giảm hàng năm trên 18%, khám phá án đạt trên 60%; 65 địa bàn phức tạp về hình sự, ma túy và mại dâm cơ bản đã được chuyển hoá và cơ bản đưa hết những người nghiện vào trường trại. Quần chúng đã trực tiếp tham gia đuổi bắt 256 vụ và tích cực phát hiện, tố giác 881 vụ cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý, truy bắt đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, mua bán, hút chích ma túy, đến nay trên địa bàn không còn tụ điểm phức tạp, không có băng nhóm xã hội đen và tụ điểm sử dụng chất ma túy tổng hợp. Việc đua xe trái phép được ngăn chặn. Công tác phòng cháy-chữa cháy được tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra thường xuyên.

Lực lượng công an-quân sự thường xuyên huấn luyện và nâng cao kỹ thuật chiến đấu, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho hoạt động và đáp ứng yêu cầu phòng thủ. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Xây dựng lực lượng dân quân-tự vệ đạt tỷ lệ 3,1% dân số (chỉ tiêu 2,5–3%), đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 4,8% (chỉ tiêu 5%), đoàn viên đạt 30,46% (chỉ tiêu 35%); lực lượng dự bị động viên, dân quân-tự vệ, dân phòng đảm bảo số lượng và nâng dần chất lượng. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an-quân sự ngày càng nâng lên cả về trình độ chuyên môn, bản lĩnh chỉ huy, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm. Công tác diễn tập phòng thủ, bổ sung các phương án phòng thủ hàng năm thực hiện đạt kết quả tốt.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng còn những mặt hạn chế: Việc tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, quốc phòng toàn dân, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sự rộng khắp, ý thức cảnh giác của một bộ phận nhân dân chưa cao. Công tác xây dựng lực lượng tự vệ trong một số doanh nghiệp chưa được lãnh đạo đơn vị quan tâm. Công tác giáo dục học tập chính trị cho lực lượng dân quân chưa thường xuyên, tỷ lệ tham gia học tập chưa cao. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp.

5/ Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Tập trung thực hiện có kết quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được đổi mới và nâng cao về phương pháp, hình thức và bảo đảm tài liệu học tập. Thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác–Lênin và mục tiêu XHCN cho cán bộ, đảng viên, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái. Tập trung quán triệt học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong Đảng và ý thức cảnh giác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành uỷ được các cấp uỷ Đảng, đảng viên chấp hành nghiêm túc, đăng ký cụ thể thực hiện nội dung “3 xây, 3 chống”; nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên hưu trí luôn phát huy bản chất cách mạng, hăng hái tham gia các phong trào ở địa bàn dân cư, được quần chúng tín nhiệm.

Quan tâm xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 75–85%; qua học tập các cấp uỷ Đảng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể, tổ chức tốt các cuộc hội thảo, báo cáo chuyên đề, hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh, hội thi dân vận khéo, tìm hiểu về lịch sử Đảng. Hoàn thành biên tập lịch sử Đảng bộ Quận giai đoạn 1930–2000.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được coi trọng, đã quán triệt, học tập các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng cho các cấp uỷ Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ thành lập mới 24 chi bộ, trong đó có 2 chi bộ doanh nghiệp tư nhân; giải thể 5 chi bộ. Chi bộ Đảng trong các trường học được quan tâm xây dựng, phát triển mạnh; các trường trung học cơ sở, tiểu học đều có chi bộ; các trường mẫu giáo, nhà trẻ, trạm y tế phường đều có đảng viên. Tập trung củng cố tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và những đơn vị yếu. Các tổ chức cơ sở Đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo là hạt nhân chính trị, tập hợp được quần chúng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phong trào ở địa phương. Hầu hết các chi bộ, cấp uỷ đều giữ vững nền nếp và nâng cao được chất lượng sinh hoạt.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chánh-sự nghiệp tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng đoàn kết nội bộ, giáo dục tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước, giữ nền nếp sinh hoạt Đảng, xây dựng đoàn thể vững mạnh. Các chi bộ doanh nghiệp, công ty cổ phần lãnh đạo định hướng kinh doanh theo pháp luật, xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng đoàn thể nhân dân và phát triển Đảng trong công nhân lao động. Các đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường. Thành lập các chi bộ công an, quân sự, củng cố chi bộ khu phố, xây dựng quy chế hoạt động. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền phường, củng cố khu phố, tổ dân phố.

Hàng năm đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh mỗi năm đều tăng, trung bình hàng năm là 77,44% (chỉ tiêu là 70%); số cơ sở Đảng yếu kém chiếm tỷ lệ thấp (1,47%). Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách đạt bình quân là 98,52%, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách được Quận uỷ và cơ sở biểu dương hàng năm đều tăng, tỷ lệ đảng viên còn những mặt hạn chế và vi phạm tư cách ngày càng giảm (năm 2001 là 1,86%, năm 2004 là 0,46%). Hầu hết đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng, làm công tác xã hội.

Công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh với sự chủ động của cấp uỷ và trách nhiệm của đa số đảng viên. Bình quân hàng năm có 65% cơ sở Đảng kết nạp được đảng viên, đã kết nạp được 542 đảng viên đạt 108,4%. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, tuổi đời trẻ 57%, người Hoa 5,6% (31 đ/c), trình độ đại học 13,1% (72 đ/c). Chú trọng kết nạp đảng viên ở các đơn vị có nhiều quần chúng lao động, trường học, khu phố; có 14 công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng.

Công tác cán bộ có bước phát triển mới, được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, qua kiểm điểm, đánh giá cán bộ chủ chốt có 77,25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 22,32% hoàn thành được nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn. Cán bộ lãnh đạo, quản lý đều thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gần gũi quần chúng.

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm được các tiêu chuẩn quy định, chú ý công tác cán bộ nữ và người Hoa, đã cử 224 đ/c đi học về lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học do Thành phố tổ chức, trong đó có 5 đ/c được đào tạo trên đại học; đội ngũ cán bộ chủ chốt do Quận uỷ quản lý 59% có trình độ đại học và trên đại học, 40,6% có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh diện Thành uỷ và Quận uỷ quản lý. Thực hiện luân chuyển 41 cán bộ chủ chốt, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ vào một số chức danh chủ chốt để tạo điều kiện tiếp cận, thử thách qua thực tiễn, đa số thể hiện được năng lực và hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp uỷ coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, nâng cao cảnh giác, không để những phần tử cơ hội chính trị len lỏi vào hàng ngũ của Đảng. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Tiến hành sưu tra, xác minh 471 hồ sơ, trong đó đã kết luận 379 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ, kết nạp Đảng.

Công tác kiểm tra của các cấp uỷ được duy trì thường xuyên, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm; thực hiện theo phương châm phòng ngừa, ngăn chặn là chính, đồng thời xử lý nghiêm khi có sai phạm, đã nâng cao được ý thức của các cấp uỷ, đảng viên trong việc xây dựng Đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Quận uỷ đã chỉ đạo các tổ chức Đảng xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về công tác kiểm tra, định kỳ nghe các tổ chức Đảng báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra và sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra; quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra được nâng lên, giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Tăng cường vai trò của Uỷ ban kiểm tra và tổ kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc giữ gìn kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và quần chúng. Đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật 75 đ/c, tăng 7,14%, với các hình thức khai trừ 11 đ/c, cách chức 1 đ/c, cảnh cáo 35 đ/c, khiển trách 28 đ/c. Có 19 đ/c bị xoá tên trong danh sách đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng, kết hôn với người nước ngoài và 22 đ/c được chấp thuận cho ra khỏi Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng:

Đổi mới cách ra nghị quyết ngắn gọn, trọng tâm, phân công tổ chức thực hiện cụ thể. Công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm được chỉ đạo kịp thời. Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, của các cấp uỷ, xây dựng chương trình làm việc toàn khoá, hàng năm, hàng quý. Cải tiến lề lối làm việc, duy trì chế độ giao ban định kỳ với các ngành chức năng, các cơ sở Đảng. Hàng tuần dành một buổi tiếp, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến phản ảnh, góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành, đối với những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng có phân công các đồng chí trong Ban thường vụ trực tiếp chỉ đạo. Thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm, chức năng xử lý công việc giữa TTQU-TT.HĐND-UBND.

Trong công tác xây dựng Đảng còn những mặt hạn chế:

Một số cấp uỷ chưa làm tốt việc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đội ngũ báo cáo viên-tuyên truyền viên còn yếu và chưa phát huy hết khả năng trong công tác tuyên truyền. Một bộ phận đảng viên ngán ngại học tập chính trị, nhận thức về phòng chống “diễn biến hoà bình” còn chủ quan.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng có mặt hạn chế, chưa thể hiện hạt nhân chính trị, thiếu mạnh dạn đấu tranh với sai trái, tiêu cực, có đơn vị mất đoàn kết nội bộ. Nền nếp sinh hoạt một số chi bộ không đều, chất lượng chưa cao, việc phân công đảng viên còn chung chung. Có những chi bộ 2–3 năm liền không kết nạp được đảng viên. Quần chúng ưu tú ít có điều kiện thử thách trước khi kết nạp, nhận thức chính trị, hiểu biết về Đảng còn hạn chế.

Công tác quy hoạch cán bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm, còn bị động, hụt hẫng, thiếu bồi dưỡng tạo điều kiện cho cán bộ quy hoạch dài hạn tiếp cận và phát huy để có thể thay thế được ngay khi cần. Công tác đào tạo còn dàn đều, một số trường hợp không gắn với quy hoạch. Việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ còn chậm, tuổi đời bình quân của cán bộ ở cả cấp quận và cơ sở cao. Xây dựng, phát triển cán bộ người Hoa chưa tương xứng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tình hình.

Một số cấp uỷ, chi bộ còn chủ quan, thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý đảng viên và chỉ đạo công tác kiểm tra. Một số uỷ ban kiểm tra, tổ kiểm tra cơ sở chưa thật sự chủ động trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra. Một số cán bộ, đảng viên thiếu sự rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém.

6/ Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và công tác tư pháp.

Hội đồng nhân dân quận, phường hoạt động đúng luật và quy chế. Chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng cao. Duy trì tốt việc thực hiện quy chế phối hợp công tác Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân dân-Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo nền nếp tổ chức kỳ họp, giao ban, tiếp dân, kiểm tra, khảo sát, giám sát.

Bộ máy của Uỷ ban nhân dân Quận, 16 phường được củng cố, xác định chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền rõ ràng theo luật định. Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu”. Tổ chức thí điểm mô hình Tổ nghiệp vụ hành chính công, giảm bớt các thủ tục rườm rà, công khai rõ ràng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác góp phần giải quyết các công việc một cách chính xác, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Công tác khoán biên chế và kinh phí hành chính tại Uỷ ban nhân dân Quận và thí điểm tại Phường 15 đã nâng cao hiệu quả quản lý, tinh gọn bộ máy, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Quan tâm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ cho các thành viên ban điều hành khu phố, tổ dân phố; chất lượng hoạt động của các ban điều hành ngày càng nâng cao, góp phần củng cố, xây dựng địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tạo điều kiện để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giám sát hoạt động của chính quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Công tác tổ chức tiếp dân được duy trì nền nếp, hầu hết số đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết đúng luật định. Công tác thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng luôn được giáo dục, triển khai và kiểm tra thực hiện. Qua việc kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của một số đơn vị, cán bộ, công chức thu hồi các khoản tiền chi sai nguyên tắc về cho ngân sách (1,3 tỷ đồng).

Về công tác cải cách tư pháp, các cơ quan tư pháp đã kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị. Đổi mới nâng cao chất luợng hoạt động của các cơ quan tư pháp, không để xảy ra tình trạng oan sai trong điều tra, truy tố và xét xử, hạn chế thấp nhất việc giam giữ quá thời hạn. Trụ sở làm việc được đầu tư xây mới và sữa chữa nâng cấp, tạo điều kiện cho các hoạt động làm việc của các cơ quan tư pháp được thuận tiện hơn.

Hoạt động bộ máy nhà nước và công tác cải cách hành chính, tư pháp còn những hạn chế: Một số cán bộ công chức còn yếu về năng lực chuyên môn và kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới, nhận thức cải cách hành chính chưa đầy đủ. Người dân còn than phiền về một số thủ tục hành chính, cá biệt có cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân. Một số vụ việc khiếu nại tố cáo còn để kéo dài. Kết quả thực hiện qui chế dân chủ cơ sở chưa đạt yêu cầu đề ra, một số nội dung công khai còn mang tính hình thức; chưa thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

7/ Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung, phương pháp được đổi mới; vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; động viên nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; qui chế dân chủ cơ sở ngày càng được quần chúng quan tâm tham gia thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia rộng rãi vào cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng, giám sát và góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hướng mạnh về cơ sở; đáp ứng nhu cầu, lợi ích của quần chúng, tạo chuyển biến mới trong tập hợp, động viên và chăm lo cho đoàn viên, hội viên; gắn lợi ích với đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong các hội đoàn, tôn giáo, người Hoa; phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; từng bước xây dựng tổ chức đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân.

Mặt trận Tổ quốc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, chương trình “Vì người nghèo”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, vận động gây quỹ cứu trợ xã hội đã mang lại những kết quả thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền; mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tôn giáo, các hội đoàn, họ tộc người Hoa ngày càng gắn bó trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Liên đoàn Lao động đã chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động nâng cao tay nghề, trình độ học vấn, hiểu biết về Luật Lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Hội liên hiệp Phụ nữ tổ chức được nhiều phong trào tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tham gia tích cực chương trình xoá đói giảm nghèo, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 5 chương trình công tác trọng tâm của tổ chức Hội, tích cực đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đoàn Thanh niên và Hội liên hiệp Thanh niên đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động sôi nổi phát huy lòng nhiệt tình của tuổi trẻ tham gia các phong trào tình nguyện mùa hè xanh, tuổi trẻ giữ nước, thanh niên lập nghiệp, “năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị”, qua đó giáo dục ý thức thanh niên sống có lý tưởng, có trách nhiệm trong xã hội. Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, cán bộ hưu trí phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của thành phố, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Các Hội Chữ thập đỏ, Khuyến học, Luật gia và các tổ chức hội đoàn quần chúng, đồng bào Hoa, tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, đoàn kết, tương trợ, nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân.

Trong công tác vận động quần chúng còn những mặt tồn tại: Một số nơi cấp uỷ và đảng viên chưa thực sự đổi mới công tác vận động quần chúng; một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu làm giảm lòng tin quần chúng. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân có lúc, có vụ việc còn mang tính hành chính, thiếu chiều sâu. Xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt chưa tương xứng với qui mô phát triển phong trào; một số đoàn thể ở khu phố phát triển đoàn viên, hội viên chậm, chất lượng chưa cao; chưa tập hợp được đông đảo lực lượng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và quần chúng chậm tiến ở khu dân cư vào tổ chức của các đoàn thể. Phương thức tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đến nhân dân chưa đa dạng, chưa có nhiều hình thức tuyên truyền.

NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

Nguyên nhân của những kết quả đạt được: Trong chỉ đạo xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, sâu sát cơ sở, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời để có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, phân công cụ thể các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nghị quyết. Tăng cường được sự đoàn kết thống nhất tư tưởng và hành động, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, mở rộng dân chủ, công khai. Có sự quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ cơ sở, các ngành chức năng; sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị của quận và cơ sở.

Nguyên nhân của những yếu kém: Năng lực lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng, công tác quản lý điều hành của một số đơn vị chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình và thực tiễn đặt ra. Giải pháp triển khai một số chương trình trọng điểm chưa đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, xử lý một số vụ việc chưa kịp thời. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu đề cao trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân.

Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn:

1/ Trong chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi lên, đặc biệt tập trung xây dựng 6 chương trình trọng điểm của Ban Chấp hành để định hướng cho sự phát triển của quận; phát huy dân chủ, có sự thống nhất cao trong cấp uỷ, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, các ngành chức năng chịu trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; những vấn đề có khó khăn được tập thể cấp uỷ bàn bạc để tháo gỡ kịp thời.

2/ Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, sâu sát cơ sở, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có khả năng tập hợp quần chúng, nói đi đôi với làm, gần dân, được nhân dân tín nhiệm, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, nữ, người Hoa đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn và kinh qua thử thách vào các chức danh chủ chốt.

3/ Trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đã xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, cải thiện môi trường sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và làm thay đổi bộ mặt đô thị của quận. Công tác giải toả khu trường đua Phú Thọ đã có sự thống nhất lãnh đạo cao từ Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; sâu sát, nắm chắc tình hình, phát huy dân chủ, công khai rộng rãi trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị quận và phường kiên trì công tác tuyên truyền, giải thích chủ trương và kịp thời giải quyết những phát sinh, bức xúc, quyền lợi và khiếu nại, nhờ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 11 đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đạt được những kết quả quan trọng làm thay đổi bộ mặt của Quận. Tập trung phát huy mọi nguồn lực trong dân để phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội. Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, thực hiện công tác giải toả, tái định cư khu trường đua Phú Thọ. Chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu 3 giảm đạt được những bước tiến quan trọng, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc kiểm điểm những gì làm được và chưa làm được, những thành công và cả những tồn tại, yếu kém; đã rút ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân cơ bản đó là nghị lực, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ được hoà quyện với sự đóng góp, sự đồng thuận của nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN QUẬN 11 TRONG 5 NĂM 2005 – 2010

Trong thời gian tới quận có những thuận lợi cơ bản là thực hiện công tác quy hoạch chi tiết, trong đó triển khai thực hiện một số dự án lớn đã được thành phố phê duyệt góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các khu trung tâm thương mại kết hợp nhà ở cao tầng ở một vài khu vực sẽ thúc đẩy thương mại-dịch vụ phát triển, nguồn lực trong nhân dân sẽ được huy động cao hơn để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, một số khó khăn đặt ra với chúng ta đó là: nhu cầu đòi hỏi cao của thời kỳ phát triển mới; cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn một số mặt yếu kém, công tác chỉnh trang đô thị, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm còn nhiều bất cập; đời sống nhân dân ở một số khu vực còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó Đảng bộ chúng ta cần phải nhận thức đầy đủ những mặt thuận lợi, khó khăn, tập trung trí tuệ đề ra nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ đúng, phù hợp và có các giải pháp thực hiện sáng tạo, khả thi.

I/ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT:

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong    đầu tư hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển đô thị, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và chuyển dịch theo cơ cấu thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục; huy động mọi nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

– Doanh thu thương mại-dịch vụ tăng từ 18% trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 7% trở lên.

– Xây dựng mới 2.000 căn hộ để phục vụ công tác di dời tái định cư, trong đó Quận đầu tư 750 căn hộ, xã hội hoá 1.250 căn hộ; xây dựng mới 4 trường học.

Huy động trên 99% trẻ em 5 tuổi đến trường, 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt trên 98%, bậc trung học cơ sở đạt trên 92%. Phấn đấu hoàn thành cơ bản phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010.

– Xây dựng 80% hộ gia đình văn hoá, 70% khu phố văn hoá, phấn đấu xây dựng 5–6 phường văn hoá.

– Giữ vững tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

– Giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân 10.000 lượt người/năm.

– Phấn đấu đến năm 2008 cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn dưới 6 triệu đồng/người/năm.

– Giữ vững địa bàn cơ bản không còn mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý, không có tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Phấn đấu hàng năm kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án đạt 65% trở lên.

II/ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1/ Lĩnh vực kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế hiểu rõ và tin tưởng ở chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy nội lực trong nhân dân trên địa bàn gắn với tận dụng mọi nguồn lực bên ngoài để phát triển, trước hết đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Triển khai thực hiện qui hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các tụ điểm chuyên doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng khu thương mại-dịch vụ tại Trường đua Phú Thọ. Đầu tư xây dựng tại khu vực 280–284 đường Lãnh Binh Thăng trở thành một khu thương mại dịch vụ–nhà ở liên hoàn; đấu thầu quản lý, khai thác một số chợ.

 Chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ mang tính chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân (dịch vụ công cộng ở các khu chung cư, dịch vụ du lịch, dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ giải quyết việc làm…). Rà soát, hiệu chỉnh qui hoạch phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của quận theo hướng ưu tiên khuyến khích đầu tư phát triển các ngành sản xuất sạch, các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm xuất khẩu như: Cơ khí chế tạo, hoá nhựa chính phẩm, các sản phẩm từ da và giả da.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó quan tâm vận dụng chính sách miễn, giảm thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp đầu tư mở rộng qui mô, đầu tư mới công nghệ, thiết bị… Tiếp tục thu hồi các mặt bằng do quận quản lý (do sản xuất gây ô nhiễm sẽ phải di dời ra các khu công nghiệp trong thời gian tới, hoặc chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả, không đúng công năng) ưu tiên bố trí cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong các ngành qui hoạch phát triển của Quận, đáp ứng nhu cầu thành lập văn phòng giao dịch, trưng bày sản phẩm của một số doanh nghiệp lớn đã di dời sản xuất ra ngoại thành.

Đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm theo kế hoạch của Thành phố. Hướng dẫn các chính sách hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất đầu tư xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại chỗ.

Đẩy mạnh việc vận động thành lập hợp tác xã trong các ngành kinh tế, nhất là trong ngành dịch vụ vận tải. Khuyến khích các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục cải tiến thủ tục thu nộp thuế; nâng cao vai trò quản lý và kiểm tra, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng, công khai trong công tác thu thuế, hoàn thành dự toán thu hàng năm. Ngành thuế phải tham gia khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn quận, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi ưu đãi theo qui định.

Chi ngân sách phải triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sử dụng tài sản công và chi tiêu các hội nghị. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành nghiêm túc các chính sách, chế độ tài chính hiện hành; thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm theo đúng qui định.

2/ Phát triển và quản lý đô thị.

Hoàn chỉnh công tác quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005–2010 và đến năm 2015, ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng trường học, nhà ở, phát triển thương mại-dịch vụ và các công trình phúc lợi xã hội theo cơ cấu hợp lý. Tiếp tục kiến nghị thành phố chuyển nhượng lại các mặt bằng của các doanh nghiệp phải di dời và các mặt bằng sử dụng không phù hợp quy hoạch, để đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Rà soát các khu vực, các tuyến đường đã quy hoạch những năm trước để xoá các trường hợp quy hoạch không phù hợp; thực hiện dự án quy hoạch tại khu vực 5,8ha đất ở Đầm Sen.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, ngăn chặn triệt để và xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác của các đơn vị và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển hệ thống cây xanh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường giám sát chất lượng công trình, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng chung cư 14A Lạc Long Quân, chung cư khu A–B trường đua Phú Thọ. Xây dựng mới khu nhà ở cao tầng-thương mại dịch vụ tại khu vực 280–284 đường Lãnh Binh Thăng với 700 căn hộ và một vài mặt bằng của các đơn vị di dời để tạo quỹ nhà thực hiện tái định cư nhằm phục vụ các dự án trọng điểm của quận, kết hợp việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước và huy động vốn của các cá nhân, tổ chức xã hội.

Thực hiện các dự án mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng–Tôn Thất Hiệp, Bình Thới–Lãnh Binh Thăng–Ông Ích Khiêm. Thông tuyến đường vành đai Đầm Sen, đường Xóm Đất, đường Hàn Hải Nguyên và đường Nguyễn Văn Phú (nối dài), mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn Bình Thới–Tân Hoá). Phối hợp thực hiện giải toả phần lấn chiếm khuôn viên di tích kiến trúc-nghệ thuật chùa Phụng Sơn. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm” đối với các công trình chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường, cải tạo mở rộng các tuyến hẻm. Tiếp tục xây mới và nâng cấp trụ sở làm việc ở cấp phường và của các cơ quan, xây dựng một số nhà văn hoá cụm phường. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng. Phối hợp với thành phố thực hiện chống ngập nước trên địa bàn quận.

3/ Văn hoá - xã hội.

Về giáo dục: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới, phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề. Tổ chức một số lớp tăng cường dạy tiếng Hoa cho các em học sinh có nhu cầu ở những trường có điều kiện.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội khuyến học quận và phường, kết hợp 3 môi trường giáo dục “Nhà trường-Gia đình-Xã hội”. Đầu tư xây dựng mới 4 trường học, cải tạo nâng cấp 3 trường, tăng thêm 104 phòng học; tiếp tục đầu tư trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc Trung học vào năm 2010. Các cấp uỷ Đảng và chính quyền cơ sở phải kết hợp chặt chẽ với nhà trường có các giải pháp cụ thể để chống tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học ở cấp tiểu học là 0,2%, trung học cơ sở là 1,2%. Uỷ ban nhân dân Quận và phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể đề ra mục tiêu, tiến độ và các giải pháp thực hiện đồng bộ, chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

Về xây dựng môi trường văn hoá: Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở gia đình, khu phố, tổ dân phố, tạo bước chuyển biến mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng văn minh tiết kiệm, nhân rộng các điểm sáng văn hoá, mô hình văn hoá trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về truyền thống yêu nước, bản sắc văn hoá dân tộc, giá trị đạo đức, lối sống nghĩa tình, nhân ái. Xây dựng con người vì cộng đồng; xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước theo Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hoá, phát triển các loại hình hoạt động văn hoá trong đồng bào người Hoa. Đầu tư cho hoạt động của một số Nhà văn hoá cụm phường; kết hợp với Sở Văn hoá-Thông tin trùng tu, quản lý các di dích kiến trúc-nghệ thuật chùa Phụng Sơn, chùa Giác Viên.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra và kịp thời có biện pháp xử lý chế tài nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực hoạt động văn hoá.

Về hoạt động thể dục thể thao: Phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng, phấn đấu có từ 23–25% dân số tham gia tập luyện thường xuyên. Chú trọng phong trào thể thao học đường, giáo dục thể chất trong thanh thiếu niên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật để phát triển các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của quận.

Về y tế-chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế học đường, phòng chống các bệnh xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế phường trong việc khám và điều trị bệnh. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, diện chính sách, bà mẹ, trẻ em và các đối tượng thuộc diện bảo hiểm y tế. Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

Về công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em: Đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, truyền thông dân số. Lồng ghép mục tiêu dân số, kế hoạch hoá gia đình vào các chương trình phát triển kinh tế và nội dung thi đua hàng năm. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về kế hoạch hoá gia đình, không sinh con thứ ba. Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,2%.

Về chính sách xã hội: Tiếp tục thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo theo chuẩn 6 triệu đồng/người/năm cho 3.729 hộ (7,9%), đến cuối năm 2007 giảm còn 4,48%, không còn hộ nghèo ở chuẩn dưới 5 triệu đồng/người/năm; đến năm 2008 còn lại 450 hộ (0,95%) có thu nhập trên 5 triệu/người/năm, cơ bản xoá nghèo ở chuẩn 6 triệu. Khai thác các nguồn lực và tăng cường quản lý các nguồn vốn đóng góp để thực hiện các mục tiêu của chương trình đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học; chăm lo trẻ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn và các chương trình xã hội khác.

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho trung tâm dạy nghề, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng đến các đối tượng diện chính sách, quân nhân xuất ngũ, diện xoá đói giảm nghèo.

Tổ chức thực hiện hiện tốt chương trình hậu cai nghiện, quan tâm dạy nghề và giới thiệu giải quyết việc làm cho số người sau cai nghiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng.

4/ An ninh - quốc phòng:

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Trên cơ sở xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng thế trận lòng dân để xây dựng nền an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân.

Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng tổ dân phố tự quản, khu phố an toàn nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống, tấn công đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, không để mua bán, sử dụng ma túy phát sinh mới trên địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị và an toàn xã hội.

Xây dựng lực lượng dân quân–tự vệ đạt tỷ lệ 2% dân số, trong đó đảng viên đạt 13%, đoàn viên đạt 50% (riêng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1,8% dân số; trong đó 10% là đảng viên và 35% là đoàn viên), tổ chức đơn vị dự bị động viên đủ số lượng, có chất lượng tốt, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Gắn diễn tập hàng năm với xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thiện phương án phòng chống biểu tình bạo loạn, bảo vệ mục tiêu. Bảo đảm dân chủ và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Xây dựng lực lượng quân sự và lực lượng công an vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng quân sự-công an, làm tốt công tác xây dựng Đảng và đoàn thể chính trị trong lực lượng vũ trang.

Phần thứ ba

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ


Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Củng cố mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

1/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Công tác chính trị tư tưởng: Tiếp tục thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về “đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy, học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ, quán triệt các văn kiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kịp thời uốn nắn những biểu hiện dao động về tư tưởng, sự suy giảm niềm tin vào CNXH, chủ nghĩa Mác–Lênin, sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt Đảng mọi đảng viên được quyền tranh luận dân chủ nhưng phải nói và làm đúng đường lối, nghị quyết của Đảng, không được truyền bá những văn bản và những ý kiến trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống yêu nước, tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn. Củng cố mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, quan tâm đến lực lượng báo cáo viên tiếng Hoa; nâng cao chất lượng thông tin nhiều chiều, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia công tác tuyên truyền.

Công tác tổ chức, cán bộ: Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng cơ sở Đảng, hàng năm phấn đấu có 80% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, giao nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện nghị quyết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng sự đoàn kết thống nhất ý chí, hành động trong Đảng.

Giáo dục quan điểm lập trường giai cấp công nhân, tính chiến đấu, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức cho đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, lãnh đạo đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa bàn dân cư. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng đảng viên; phấn đấu hàng năm đảng viên đủ tư cách đạt 99%, trong đó có từ 20%–30% được biểu dương. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong hoạt động của Đảng và nơi cư trú.

Phấn đấu mỗi năm kết nạp 100 đảng viên, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định, tập trung vào lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, cán bộ, viên chức ngành giáo dục, y tế, công nhân lao động và trong người Hoa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, năng động sáng tạo, hết lòng hết sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh chủ chốt quận và cơ sở. Quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ người Hoa, chú ý đến nguồn quy hoạch lâu dài từ con em cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên trưởng thành từ các phong trào ở cơ sở. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung thực hiện việc chuẩn hoá cán bộ chủ chốt về trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó 100% có trình độ trung cấp chính trị và 90% có trình độ đại học; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công tác tại phường theo từng chức danh; mạnh dạn bố trí, tạo điều kiện cán bộ trẻ quy hoạch dài hạn tiếp cận các chức danh cán bộ chủ chốt. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ và quy trình đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng nể nang, cục bộ, khép kín. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đi đôi thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ.

Nâng cao vai trò và ý thức của tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ, chuyên môn của công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phục vụ công tác phát triển đảng viên và công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra: Tăng cường chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc chấp hành và thực hiện nghị quyết, kiểm tra nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Uỷ ban kiểm tra, tổ kiểm tra các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, tích cực xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân; ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời những vi phạm nhằm giáo dục và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường vai trò chủ động của các cấp uỷ Đảng và các tổ chức kiểm tra trong việc phát hiện, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Xây dựng quy chế làm việc của các cấp uỷ Đảng, đề cao lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân phụ trách. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ Đảng. Cải tiến cách ra nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, có tính khả thi. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện, kịp thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để uốn nắn, khắc phục. Thực hiện sơ kết, tổng kết nhân rộng những điển hình tốt, động viên, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên làm tốt, phê bình tổ chức Đảng và đảng viên làm chưa tốt. Xây dựng tác phong làm việc trách nhiệm, kỷ luật, gương mẫu, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến chính đáng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng hội nghị, giảm bớt hội họp, tăng cường đi cơ sở.

2/ Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và công tác tư pháp:

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân dân-Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc.

Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền quận, phường. Tiếp tục mở rộng khoán biên chế và mô hình “một cửa” tại 16 phường. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, giảm phiền hà cho dân. Bố trí, sắp xếp và đào tạo đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất tốt, đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân. Quan tâm củng cố, bồi dưỡng kỷ năng hoạt động cho cán bộ ban điều hành khu phố, tổ dân phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ nghiệp vụ hành chính công trên các lĩnh vực có liên quan đến nhu cầu hành chính của nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả quy trình quản lý, giải quyết công việc liên thông từ phường, quận đến thành phố, tiến tới xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong việc giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ công chức và nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, chú trọng một số nội dung: dân bàn, dân quyết định, dân giám sát; thực hiện công khai những nội dung theo qui định một cách đầy đủ, rộng rãi trên các phương tiện thông tin của phường.

Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân. Kết hợp công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra nhà nước và việc giám sát của nhân dân để đẩy mạnh thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng chức quyền, cố ý làm sai chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Về công tác tư pháp: tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để lọt tội phạm và oan sai. Tổ chức tốt công tác thi hành án, giảm tỷ lệ tồn đọng.

3/ Đổi mới công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, trước hết trong các tổ chức Đảng, đảng viên và các cấp chính quyền về công tác vận động quần chúng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo. Phát động nhiều phong trào hành động cách mạng trong nhân dân; thắt chặt mối quan hệ Đảng, Nhà nước với nhân dân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, nhất là các đối tượng chậm tiến. Khắc phục “hành chính hoá” trong công tác vận động quần chúng. Hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở để xây dựng, phát triển tổ chức và lực lượng, chú trọng nâng dần chất lượng đoàn viên, hội viên cơ sở, nhất là trong các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, tập trung phát triển đoàn viên, hội viên theo chỉ tiêu của trên giao; quan tâm giới thiệu quần chúng ưu tú cho các cấp uỷ bồi dưỡng, phát triển Đảng.

Mặt trận Tổ quốc, làm nòng cốt trong mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân,  tăng cường mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cùng cấp; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, chương trình “Vì người nghèo”; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò giám sát  cán bộ, công chức trong công tác và nơi cư trú.

Liên đoàn Lao động thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp người lao động. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng giai cấp công nhân của Thành uỷ và Quận uỷ; đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp và cơ sở tư nhân. Thường xuyên phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Chăm lo bồi dưỡng, tạo điều kiện để thanh niên phấn đấu, tự khẳng định mình. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên, thiếu nhi vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Quan tâm bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ sống có lý tưởng, hoài bão, tự tin, luôn sáng tạo, yêu lao động. Phê phán lối sống thực dụng, thiếu trách nhiệm trong thanh niên.

Hội liên hiệp Phụ nữ: Động viên tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau làm kinh tế, giáo dục con cái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Thực hiện các chính sách về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em; thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Xây dựng nhiều loại hình hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm thu hút tập hợp đông đảo chị em vào tổ chức Hội.

Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, cán bộ hưu trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia các phong trào ở địa phương, đơn vị; quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đối với giới công thương gia, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để giới công thương gia yên tâm sản xuất-kinh doanh, tích cực đầu tư cải tiến công nghệ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của quận, tạo việc làm cho người lao động; tham gia các chương trình an sinh xã hội ở địa phương.

Đối với đội ngũ trí thức, các tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng, tôn giáo, đồng bào Hoa: Tăng cường tuyên truyền, động viên mọi người, mọi giới chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, tương trợ góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Kiên quyết đấu tranh với những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Phần thứ tư

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

1/ Chương trình phát triển và quản lý đô thị: Xây dựng mới 2.000 căn hộ, trong đó Quận đầu tư 750 căn hộ, xã hội hoá 1.250 căn hộ. Thực hiện xoá qui hoạch treo một số khu vực tại công viên Đầm Sen, điều chỉnh qui hoạch 18 tuyến đường dự phóng; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và trụ sở làm việc; cùng với thành phố giải quyết tình trạng ngập nước trong mùa mưa. Đầu tư mở rộng 6 tuyến đường, 2 vòng xoay; tiếp tục chỉnh trang một số tuyến hẻm.

2/ Chương trình phổ cập giáo dục bậc Trung học: Phấn đấu hoàn thành cơ bản phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010. Bình quân mỗi năm tăng thêm 10–12% số đối tượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học. Đến giữa nhiệm kỳ có ít nhất 10/16 phường cơ bản hoàn tất công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

3/ Chương trình xoá đói giảm nghèo: Vận động xây dựng nguồn quỹ xoá đói giảm nghèo đạt 10 tỷ đồng. Thực hiện các biện pháp đồng bộ, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng. Phấn đấu đến năm 2007 giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn 6 triệu đồng/năm/người từ 7,9% (3.729 hộ) xuống còn 4,48%; đến năm 2008 chỉ còn 450 hộ (0,95%) có thu nhập trên 5 triệu đồng/người/năm, cơ bản xoá nghèo ở chuẩn 6 triệu.

4/ Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ (chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc): Tập trung làm chuyển biến, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị. Chỉ tiêu phấn đấu có ít nhất 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém (đối với chi bộ khu phố: 90% các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải đạt vững mạnh; khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn, không có tệ nạn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân và khẳng định sự trung thành đối với chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Với truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng, ra sức khắc phục những yếu kém, bám sát thực tiễn, gắn bó với quần chúng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực trong Đảng bộ, nhân dân, phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thông báo