Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, liêm chính

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: S. Hải

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ký ban hành: Quyết định số 139-QĐ/TW, về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định số 164-QĐ/TW về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Quyết định số 165-QĐ/TW về quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên.

Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/08/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai tiếp nhận, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền…

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian qua và trao đổi, đề xuất các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác này…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy viên Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2024, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành kiểm tra Đảng phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ khác là đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với công tác xây dựng tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao... Cùng với đó là giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo