Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Triển khai các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/11, Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hội trường Quận ủy quận Tân Bình và các điểm cầu của các tổ chức đảng trực thuộc Quận ủy Tân Bình. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương gồm: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giúp Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên quận Tân Bình nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm; nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong các quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnthắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo