Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý của các dự án nhà ở

TPHCM vừa chỉ đạo về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp, rà soát có ý kiến thẩm định đối với các dự án BĐS trên địa bàn TP. Theo đó, cần có chính kiến khẳng định việc thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của cơ quan. Đồng thời, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án BĐS trên địa bàn.

Mặt khác, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc. Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, BĐS.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc theo danh sách do Hiệp hội Bất động sản TP chuyển đến hoặc dự án triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý của các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường; nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND TP.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, BĐS trên địa bàn. Đẩy mạnh việc rà soát, phân loại xử lý các dự án BĐS đang có vướng mắc về pháp lý, phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tham mưu UBND TP xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM đến năm 2030 để triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Tham mưu UBND TP danh mục các dự án (dự án nhà ở xã hội; nhà ở công nhân; dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư) đáp ứng điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP; có văn bản gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TPHCM để triển khai đến các ngân hàng thương mại, làm cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu việc lập, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường, đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất cụ thể, báo cáo UBND TP để kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy công việc để giải quyết, tháo gỡ; báo cáo kết quả cho UBND TP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ Quý III năm 2023. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND TP ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn trong việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo