Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Rà soát tổng thể các dự án nhà ở

TPHCM rà soát tổng thể các dự án nhà ở

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về rà soát tổng thể các dự án nhà ở trên địa bàn TP.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở thương mại và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP, UBND TP giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tập trung rà soát, thống kê, phân loại tất cả các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn qua các thời kỳ từ trước tới nay. Trong đó, cần tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương đối với việc quản lý các khu nhà ở, các dự án nhà ở trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cung cấp số liệu, danh sách các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở đã và đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp số liệu, danh sách các khu nhà ở, các dự án nhà ở trong giai đoạn thực hiện theo các văn bản của sở ngành, quận huyện và Kiến trúc sư Trưởng TP.

Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND TP để báo cáo HĐND TP theo yêu cầu. Trong đó, lưu ý thể hiện rõ được các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo