Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

TPHCM giải quyết hồ sơ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý tách thửa, chuyển quyền bằng giấy tay

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai TP; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, TP Thủ Đức về giải quyết hồ sơ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý tách thửa, chuyển quyền bằng giấy tay.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng đăng ký đất đai TP chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, TP Thủ Đức căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã xác định điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay; chủ động lập kế hoạch rà soát, phân loại hồ sơ, thời gian và các bước thực hiện.

Đồng thời đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức căn cứ tình hình địa phương để xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) trong việc rà soát hồ sơ, xử lý vi phạm liên quan, có ý kiến về quy hoạch, hạn mức, điều kiện về hạ tầng khi xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận; chỉ đạo UBND cấp xã có kế hoạch công khai thông tin rộng rãi và tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện kê khai, đăng ký theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất giải quyết hoặc tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Được biết, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai TP và các quận, huyện triển khai thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân và đã giải quyết cấp được 1.579.274 Giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 99,19 %). Tuy nhiên, công tác này hiện nay còn gặp khó khăn vướng mắc đối với trường hợp người dân tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay, dẫn đến còn một số lượng hồ sơ chưa được giải quyết cấp Giấy chứng nhận do pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ có các quy định khác nhau và cần phải có sự phối hợp xử lý nhiều vấn đề của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo