Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

TPHCM gia hạn thời gian hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có chỉ đạo về tiến độ xây dựng các nhà máy giết mổ công nghiệp và gia hạn thời gian hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận gia hạn thời gian hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc thủ công trên địa bàn TP đến ngày 31/3/2023. Gia hạn thời gian hoạt động của Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (cơ sở giết mổ bằng dây chuyền công nghiệp) đến ngày 31/12/2023 để hoàn tất công tác di dời về nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện chấm dứt hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc thủ công theo đúng tiến độ, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình UBND TP ban hành Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND TP về điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp và thời gian hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm hiện hữu trên địa bàn TP.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các địa phương làm việc với các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn TP báo cáo, đề xuất UBND TP có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, nhằm nâng dần công suất giết mổ công nghiệp, đảm bảo trong năm 2023 các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp phải hoạt động đạt từ 80 - 100% công suất theo thiết kế.

Về thực hiện dự án các nhà máy giết mổ công nghiệp: Đối với dự án nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, rà soát việc cấp giấy phép môi trường cho nhà máy giết mổ gia súc để Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đưa nhà máy giết mổ gia súc đi vào hoạt động. UBND huyện Củ Chi khẩn trương phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm theo quy định.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV xây dựng kế hoạch chi tiết, thời gian cụ thể thực hiện di dời Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có ý kiến, báo cáo UBND TP. Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất tại Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn phù hợp với định hướng sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV sau khi di dời.

Đối với dự án nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm An Hạ tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi của Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết cho Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ được đóng tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo