Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

TPHCM đẩy nhanh việc xây dựng các dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo về xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, về nhóm các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện hoàn thành đến năm 2025, đối với các dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các nhà máy hiện hữu, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý và đề xuất UBND TP nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất cơ chế đặt hàng đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt công suất theo hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt với TP.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực địa, làm việc với các chủ đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ về các nội dung như công nghệ xử lý, pháp lý quy hoạch, sử dụng đất... để xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý nhằm đẩy nhanh việc xây dựng, đưa dự án đi vào vận hành theo kế hoạch và đề xuất các giải pháp chế tài phù hợp theo quy định hoặc thu hồi dự án đối với các trường hợp không thực hiện đúng tiến độ, không đảm bảo các quy định pháp lý đầu tư hiện hành.

Đối với dự án Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP theo phương thức PPP, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương đề xuất UBND TP về kế hoạch tổ chức thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án, quy trình các bước thủ tục cần thực hiện, phân công trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc cụ thể của từng Sở ngành liên quan.

Về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn từ năm 2025 trở đi, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp cùng các sở liên quan rà soát, đánh giá tình hình xử lý chất thải rắn của TP gắn với Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường đến năm 2030, Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn TPHCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (đang được Bộ Xây dựng thẩm định) và các nội dung đang xử lý liên quan đến Khu Công nghệ Môi trường Xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để đề xuất kêu gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho TPHCM tại các khu liên hợp xử lý chất thải của TP và tại Khu Công nghệ Môi trường Xanh để xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho TPHCM và tỉnh Long An.

Đối với các phương án dự phòng đảm bảo an toàn, an ninh chất thải trên địa bàn TP, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá sự cần thiết của việc điều phối lượng chất thải rắn sinh hoạt về Bãi chôn lấp số 3 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP trong phương án dự phòng để xử lý tình huống khẩn cấp về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.

Đồng thời, rà soát hiện trạng các khu đất tại các khu liên hợp xử lý chất thải rắn và theo quy hoạch, đề xuất quy mô, vị trí đầu tư thêm bãi chôn lấp dự phòng theo hình thức đầu tư công để TP có thể chủ động trong tất cả các phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP, đồng thời là nơi tiếp nhận, xử lý các loại chất thải phát sinh sau quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các nhà máy.

Sở Công thương tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc phê duyệt bổ sung quy hoạch điện các khu xử lý chất thải rắn của TP vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia và phối hợp với Bộ Công thương theo dõi tiến độ phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) để hỗ trợ kịp thời các nhóm dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng công nghệ tiên tiến có thu hồi năng lượng.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo