Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với các dự án nhà ở thương mại

TPHCM đang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với các dự án nhà ở thương mại. (Ảnh: Minh Hiệp)

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định mục đích nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là “Giấy Chứng nhận”) đối với các dự án cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP yêu cầu giải pháp đề ra phải bám sát với nội dung Chủ đề năm 2023, tình hình thực tế các khó khăn, vướng mắc của TP, đảm bảo hiệu quả, khả thi. Đồng thời, việc phân công cho các phòng, đơn vị cần đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, phát huy tinh thành trách nhiệm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, bộ phận trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo thông suốt, kịp thời và có chất lượng.

Đối với 47 dự án với 8.159 căn chưa cấp Giấy Chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Nhóm 1), từ ngày 5 đến 10/5, tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Cục Thuế TP, Chi Cục Thuế các quận, huyện, TP Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để đôn đốc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp dự án, trách nhiệm ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính và văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các cơ quan Thuế. Cụ thể, báo cáo các nguyên nhân chậm trễ và đề ra biện pháp, phương hướng giải quyết trong tháng 6 năm 2023. Cấp Giấy Chứng nhận thực hiện ngay sau khi có thông báo hoàn thànhnghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế.

Đối với 30.061 căn chưa cấp Giấy Chứng nhận do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Nhóm 2). Theo đó, thời gian tổng hợp danh sách trong quý II năm 2023; thời gian tổ chức làm việc trực tiếp trong quý III năm 2023 với các doanh nghiệp nhằm đôn đốc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với dự án. Cụ thể, làm rõ được nguyên nhân, vấn đề khó khăn của doanh nghiệp trong việc chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận các dự án. Đối với các đơn vị “chây ì”, không nộp hồ sơ mà không có lý do chính đáng, kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật đồng thời công bố danh sách các đơn vị này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để người dân, doanh nghiệp được biết.

Đối với 29 dự án với 10.019 căn chưa cấp Giấy Chứng nhận do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (Nhóm 3), Sở tổ chức buổi tập huấn với sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò báo cáo viên để hướng dẫn, triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung mới được quy định tại Nghị định như cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ đối với các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ; việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp của Văn phòng đăng ký đất đai cũng như Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các nội dung có liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận...

Đồng thời, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại các dự án theo quy định sau khi Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Thời gian chức buổi tập huấn từ 20 đến 31/5/2023. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận trong quý III năm 2023. Phấn đấu đến hết quý III năm 2023 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho số lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án có công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Đối với 39 dự án với 19.958 căn chưa cấp Giấy Chứng nhận do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (Nhóm 4). Cụ thể, đối với 23/39 dự án đang được các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, khẩn trương thực hiện tổng hợp trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP xem xét, thẩm định. Riêng đối với 16/39 dự án còn vướng mắc: thực hiện nghiên cứu nhằm xác định những khó khăn, bất cập để đề ra biện pháp giải quyết phù hợp, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xem xét, thẩm định phương án giá đất các dự án. 

Thời gian thực hiện từ quý II đến quý IV năm 2023. Trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 10/2023.Theo đó, Trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP 23/39 dự án; đề ra được biện pháp, phương hướng giải quyết đối với 16/39 dự án còn lại.

Đối với 6 dự án với 4.653 căn chưa cấp Giấy Chứng nhận do các vướng mắc khác (Nhóm 5), Sở sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ những nội dung vướng mắc này, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thời gian thực hiện từ quý II đến quý III năm 2023.

Đối với 18 dự án với 8.235 căn chưa cấp Giấy Chứng nhận do đang thanh tra, kiểm tra, điều tra (Nhóm 6), Sở đã có văn bản trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đối với từng dự án cụ thể. Thời gian thực hiện từ Quý II đến hết Quý III năm 2023.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo