Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

Thực hiện tốt văn hóa công vụ

Hội nghị chuyên đề “Giải pháp xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị” tại Đảng bộ phường 15, quận Bình Thạnh.

(Thanhuytphcm.vn) - Công vụ là hoạt động được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội ngày càng hiệu quả nhằm xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính theo chủ trương, đường lối của Đảng. Để thực hiện tốt công vụ, đòi hỏi khách quan là phải xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công vụ.

Văn hóa công vụ được hiểu giản đơn là quy trình thủ tục, cách thức thực hiện, trang phục, các chuẩn mực ứng xử… của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thừa hành nhiệm vụ. Văn hóa công vụ hướng tới các giá trị cơ bản, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả quản lý, tính trách nhiệm, tính dân chủ, khách quan, chuyên nghiệp, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Giá trị phục vụ nhân dân là một trong các giá trị cơ bản cốt lõi của văn hóa công vụ, là mục tiêu cao nhất của nền hành chính hiện đại, bảo đảm mọi điều kiện để người dân thực hiện các hoạt động tạo ra của cải vật chất cũng như các hoạt động hữu ích khác cho sự phát triển của xã hội. Thực hiện tốt văn hóa công vụ đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức viên chức nhà nước, cơ quan, đơn vị phải tự giác thực hiện bổn phận, nghĩa vụ của mình đối với nhân dân, làm đúng việc phải làm và làm một cách tự giác, trung thực, am hiểu rõ ràng các quy định, các quy trình thực hiện công vụ, ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, gần gũi với nhân dân, không được có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ...

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vai trò quan trọng của văn hóa, coi đó là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Việc chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể được Đảng ta xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với nhân dân và xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ đó, việc xây dựng, thực thi và nâng cao văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Chiều ngày 17/3/2023, tôi được tham dự Hội nghị chuyên đề “Giải pháp xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị” tại Đảng bộ phường 15, quận Bình Thạnh. Tuy hội nghị tổ chức vào buổi chiều, nhưng có hơn 10 phát biểu khá sâu sắc, thiết thực và sát thực tế ở địa bàn dân cư. Những ý kiến xoay quanh các vấn đề như: xây dựng và thực hiện văn hóa công vụ ở cơ sở, ở phường chủ yếu là phục vụ cho người dân hiệu quả nhất, làm cho người dân hài lòng nhất; khi làm việc thì phải có nguyên tắc, nhưng khi xử sự trong thực tế thì phải có lý, có tình; những gì có lợi cho người dân mà đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý thì cố gắng làm; những gì có hại cho dân, dù nhỏ thì phải hết sức tránh; có những nội quy, quy định đã lỗi thời thì mạnh dạn kiến nghị lên cấp trên để bãi bỏ, không cứng nhắc, làm hại đến quyền lợi hợp pháp, hợp lý của người dân; khi thực hiện công vụ không thể tránh được thiếu sót, nhưng khi thấy được thiếu sót thì nhanh chóng sửa chữa, cải cách lại cho đúng.

Trong quá trình chuyển đổi số, làm căn cước công dân mới, thu sổ hộ khẩu… có nhiều trường hợp không giấy tờ, không thể chứng minh thân nhân, thì cán bộ, công chức, chiến sĩ công an phải tận tình hướng dẫn, xác minh… để giúp người dân yên tâm lao động, làm việc; việc xin ý kiến người dân về quá trình công tác của cảnh sát khu vực đã làm cho người dân rất phấn khởi, tin tưởng sự liêm chính, công minh của chính quyền… Quá trình xây dựng văn hóa công vụ ở phường có nhiều mô hình hay được nhân rộng như: Mô hình “Nụ cười công sở”, Mô hình “3T, 3N” (Tận tâm, Tận tụy, Tận tình - Nhanh chóng, Nhiệt tình, Năng nỗ)… rất có tác dụng, hiệu quả trong phục vụ nhân dân.

TPHCM đang thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời, phát động, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ thành phố đến cơ sở. Do đó, việc xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thể tách rời Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, xây dựng văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, trong các cơ quan, đơn vị sẽ góp phần tạo ra môi trường văn hóa để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu phục vụ nhân dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính văn minh, hiện đại.

Hoài Nguyễn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo