Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023

Thay đổi tên gọi Tổng cục Du lịch Việt Nam thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

(Thanhuytphcm.vn)- Theo Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ tháng 2/2023, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ được đổi tên thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Tổng cục Thể dục thể thao đổi tên thành Cục Thể dục thể thao.

Theo Nghị định, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VHTT-DL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ VHTT-DL sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Cũng theo nghị định này, Bộ VHTT-DL bao gồm 20 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước như Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Gia đình, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Thể dục thể thao...

Bộ VHTT-DL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cụ thể, về Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT-DL có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ; quy định về tổ chức thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp… Về Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, Bộ VHTT-DL quản lý nhà nước về biểu tượng văn hóa quốc gia theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ. Về Văn hóa dân tộc, Bộ VHTT-DL có trách nhiệm xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam…

Ngoài ra, Bộ VHTT-DL còn có 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2023, thay thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTT-DL.

Trúc Anh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo