Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Thận trọng, khách quan trước những thông tin phản ánh

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM Trần Quang Lâm trao Giấy khen cho các chi bộ đạt thành tích kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Đảng bộ Sở Giao thông vận tải TPHCM là đảng bộ cấp trên cơ sở với 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm: 8 đảng bộ và 5 chi bộ cơ sở (tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hơn 900 đồng chí). Thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, việc lắng nghe, tiếp nhận các nguồn thông tin phản ánh đã được Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Sở thực hiện từ nhiều năm và tập trung giải quyết triệt để, quyết liệt các nguồn thông tin, phản ánh một cách khách quan; làm rõ những vấn đề từ các nguồn thông tin đã nêu; thường xuyên theo dõi các phản ánh, tiến hành thẩm tra, xác minh từng nội dung nguồn thông tin, phản ánh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm nghiêm minh (nếu có).

Kịp thời giải quyết thông tin phản ánh

Thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Tổ công tác và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở theo dõi, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở giải quyết 5 trường hợp do báo chí phản ánh, điển hình như: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày thứ hai, 2 tháng 4 năm 2018, phản ánh nội dung “Đoạn trường” xây cầu, kè Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Báo Pháp luật số ra ngày 23 tháng 4 năm 2018 phản ánh nội dung: Xe quá tải tung hoành “trước mũi” trạm cân, trong đó có nội dung “Thanh tra giao thông có người chung vốn với các vựa vật liệu xây dựng”. Báo Thanh niên số ra ngày thứ năm, 7 tháng 6 năm 2018 phản ánh nội dung cán bộ Cảng vụ thu “Hụi chết” trên sông. Báo Người Lao động và Thanh niên từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 đăng một số bài báo phản ánh tình hình buông lỏng quản lý việc thu phí đỗ ô tô dẫn đến thất thoát ngân sách diễn ra tại 23 tuyến đường tại Quận 1, 5, 10 thuộc Đề án thí điểm thu phí đỗ ô tô qua ứng dụng My Parking do Sở Giao thông vận tải chủ trì...

Cùng với đó, căn cứ vào đơn thư phản ánh, khiếu nại và tố cáo đối với cán bộ, công chức của Phòng Quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe của Sở, Giám đốc Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiến hành thanh tra các hoạt động của Phòng Quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở đã ban hành các Quyết định thi hành kỷ luật 5 công chức và nhân viên, trong đó có 3 đảng viên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Tổ công tác và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở phối hợp tham mưu giải quyết thông tin phản ánh do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chuyển xuống.

Kết quả xem xét, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua giải quyết các vụ việc: Tổng số đảng viên bị xem xét, xử lý: 7 đảng viên; trong đó có 1 đồng chí là Đảng ủy viên Sở. Hình thức xử lý: Khiển trách: 3 đồng chí; cảnh cáo: 3 đồng chí (có 1 đồng chí là Đảng ủy viên Sở); cách chức: 1 đồng chí.

Thông tin, phản hồi ngay sau khi có kết quả giải quyết

Qua quá trình thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TPHCM đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay. Trước hết, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kiện toàn và duy trì nền nếp sinh hoạt của Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Quy định 120-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, duy trì sinh hoạt của Tổ công tác chỉ đạo thực hiện; triển khai nội dung báo cáo sơ kết công tác thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn  của Văn phòng Thành ủy tổ chức; cung cấp thông tin về Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và gửi báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cấp ủy các cấp phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt có hiệu quả các Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định Quy định 120-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở đến cán bộ chủ chốt lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị mà đến các đảng viên của các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Ngay khi có thông tin phản ánh, trực tiếp Thường trực cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan tham mưu giải quyết ngay; sau khi có kết quả giải quyết đều có thông tin, phản hồi cho cơ quan và báo, đài đã phản ánh.

Khi được giao nhiệm vụ, Ủy ban kiểm tra, Tổ công tác của Ban Thường vụ ưu tiên tập trung tìm hiểu, xác minh và tham mưu các giải pháp giải quyết trong thời gian sớm nhất và báo cáo cho Thường trực cấp ủy các giải pháp để xử lý các thông tin phản ánh.

Trong quá trình tìm hiểu, xác minh và tham mưu xử lý phải hết sức khách quan, thận trọng và tìm hiểu kỹ để vừa phải tham mưu xử lý công minh, chính xác, kịp thời; không dung túng, bao che cho cán bộ, đảng viên vi phạm; nhưng bên cạnh đó, cũng phải thận trọng, khách quan nhằm bảo vệ uy tín của cán bộ, đảng viên trước những thông tin thiếu chính xác, không khách quan và có ý đồ không trong sáng.

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo