Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Tăng cường quản lý đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội

Trung tâm hỗ trợ xã hội (ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TPHCM vừa ban hành công văn 9144/ SLĐTBXH-XH về việc thực hiện công tác quản lý đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc TPHCM.

Theo đó, việc điều chỉnh thông tin, mức trợ cấp nuôi dưỡng, Sở LĐTB-XH TP yêu cầu Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội quyết định trên cơ sở đối chiếu quy định pháp luật và TP với thông tin nhân thân đối tượng trên giấy tờ tùy thân.

Về việc điều chuyển đối tượng giữa các Trung tâm bảo trợ xã hội, Sở LĐTB-XH TP đề nghị Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội đang quản lý đối tượng có văn bản đề xuất và xin ý kiến của Giám đốc Sở LĐTB-XH TP. Trường hợp nhận được ý kiến chấp thuận bằng văn bản, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội đang quản lý đối tượng quyết định dùng trợ giúp xã hội và bàn giao đến đơn vị tiếp nhận; Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tiếp nhận ban hành quyết định tiếp nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát các đối tượng đang quản lý, nuôi dưỡng nhằm đề xuất điều chuyển đảm bảo quy mô và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; lưu ý một số trường hợp người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng thuộc diện trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật chưa thể giải quyết hồi gia, hội nhập cộng đồng do chưa có người thân đến đơn vị trực tiếp tiếp nhận thì đề xuất điều chỉnh diện chăm sóc, quản lý phù hợp theo quy định Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, đảm bảo thực hiện công tác tư vấn, tham vấn và tìm hiểu nguyện vọng của đối tượng xin ăn, sinh sống nơi công cộng, đặc biệt nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động đang được quản lý tại đơn vị.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh nơi cư trú và hồi gia, hội nhập cộng đồng đối với các đối tượng người xin ăn không có nơi cư trúổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định, đặc biệt đối với các đối tượng dưới 18 tuổi, cụ thể: Đối với các trường hợp trẻ em dưới 19 tuổi, sau khi hết thời gian quản lý theo quy định mà không thể giải quyết hồi gia, hội nhập cộng đồng, Trung tâm lập danh sách và chuyển về Sở LĐTBXH xem xét ra văn bản chấp thuận tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc theo quy định Nghị định 136 /2013/NĐ-CP; Đối với các trường hợp từ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi, sau khi hết thời gian quản lý theo quy định mà không thể giải quyết hồi gia, hội nhập cộng đồng, Trung tâm thực hiện tư vấn, tham vấn và tìm hiểu nguyện vọng của đối tượng, lập danh sách và chuyển về Sở LĐTBXH TP xem xét chấp thuận tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc theo quy định Nghị định 136/ 2013/NĐ-CP; Đối với các trường hợp từ 16 tuổi trở lên, sau khi hết thời gian quản lý theo quy định mà không thể giải quyết hồi gia, hội nhập cộng đồng, đối tượng không có nguyện vọng tiếp tục sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội thì Trung tâm thực hiện giải quyết hội nhập cộng đồng theo địa chỉ đối tượng cung cấp.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo