Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Tăng cường định hướng, lan tỏa thông tin tích cực trong cán bộ, đảng viên, sinh viên

PGS.TS. Lê Văn Thương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/5/2022, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TPHCM tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên các diễn đàn internet, mạng xã hội”

Báo cáo tại Đảng bộ Trường, Trung tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân khẳng định: Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Do vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội là yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, PG.S. TS Lê Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM đánh giá cao sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, viên chức của Trường đối với chuyên đề.

Để nâng cao hiệu quả công tác tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên các diễn đàn internet, mạng xã hội, đồng chí yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng, Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Đề án 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Thành ủy “tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội” tại Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng; các văn bản chỉ đạo về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; thường xuyên định hướng cho sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; kịp thời đấu tranh ngăn chặn với các đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các nội dung xấu, độc…”.

Nguyễn Ngọc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo