Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Sử dụng nguồn thu phí lòng đường, hè phố đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định

Một đoạn vỉa hè được sử dụng giữ xe gắn máy trên đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5)

(Thanhuytphcm.vn) – Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có thông tin trao đổi về mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM.

9 trường hợp được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Theo đó, mục đích của việc này nhằm hoàn chỉnh các quy định trong quản lý Nhà nước, góp phần lập lại trật tự và mỹ quan đô thị, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố; đảm bảo giao thông an toàn, vệ sinh môi trường đô thị; có cơ sở khai thác hiệu quả lòng đường, hè phố, phù hợp với đặc thù đô thị TPHCM. Đồng thời, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Quan điểm chỉ đạo là căn cứ các quy định liên quan và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của TP, có sự đồng thuận của người dân. Việc tổ chức thu phí và sử dụng nguồn thu phí đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định.

Chia sẻ về quá trình xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, căn cứ vào các quy định hiện hành, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND TP ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP (thay thế cho Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008).

Theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND quy định, có 9 trường hợp được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Đó là tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang. Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa. Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe. Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông. Bố trí đường dành cho xe đạp. Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội), tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội). Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình. Điểm trông, giữ xe có thu phí.

Có 3 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường. Cụ thể là tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa. Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị. Bố trí điểm trông, giữ xe có thu phí.

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phải đảm bảo nguyên tắc chung: lòng đường, hè phố phải được ưu tiên cho mục đích giao thông. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho các trường hợp nêu trên phải bảo đảm các nguyên tắc: không gây mất trật tự an toàn giao thông; phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ tối thiểu từ 1,5 mét; phần lòng đường còn lại đủ bố trí tối thiểu 2 (hai) làn xe ô tô cho một chiều lưu thông; phải được phân định cụ thể với phần dành cho giao thông; phù hợp công năng và kết cấu chịu lực của lòng đường, hè phố; và phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận. Tùy theo nhu cầu sử dụng, các tổ chức, cá nhân hoặc Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, xây dựng phương án sử dụng đảm bảo nguyên tắc chung và phương án cụ thể cho từng tuyến đường, vị trí theo quy định của Quyết định 32/2023/QĐ-UBND, tổ chức thực hiện theo lộ trình phù hợp với thực tế, đặc thù đô thị của từng khu vực trên địa bàn quản lý.

Đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và kịp thời

Liên quan đến Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và dự thảo Nghị quyết, UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Triển khai lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị và nhân dân thông qua việc đăng tải toàn văn dự thảo đề án, dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và gửi công văn lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án. Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh Đề án và dự thảo Nghị quyết, gởi Hội đồng thẩm định của Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND TP.

Sau khi Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM, UBND TP đã có Tờ trình số 4537/TTr-UBND ngày 15/9/2023 trình HĐND TP về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM.

Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, UBND TP sẽ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Theo đó phân công, phân nhiệm cho các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch và kịp thời.

Việc tổ chức thu phí phải được triển khai với thủ tục thuận lợi cho tổ chức các nhân đóng phí, trong đó xem xét việc thu phí kết hợp cùng với công tác cấp phép hoặc chấp thuận phương án sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Thời gian thu phí dự kiến từ ngày 1/1/2024.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo