Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Quận ủy Tân Bình tổ chức hội nghị báo cáo tác phẩm về công tác đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/6, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình đã tổ chức hội nghị chuyên đề báo cáo nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; và thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hoàng Long chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có 403 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; cán bộ chủ chốt quận; Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở và các đồng chí báo cáo viên cấp quận.

Tại hội nghị, báo cáo viên - Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II giới thiệu những nội dung trọng tâm, cốt lõi của tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, hệ thống hóa, khái quát hóa các chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới. Nội dung của tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII với những nội dung trọng tâm như: Tại Hội nghị Trung ương 9, Khóa XIII, Trung ương nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đề cương chi tiết báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030...

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo