Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Quận Tân Phú: Tuyên dương 79 tập thể, 63 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng tặng giấy khen cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 22/5, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/QU ngày 25/10/2022 về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025; tuyên dương 79 tập thể, 63 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024 và năm 2023 - 2024. Tham dự có Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phạm Minh Mẫn…

Theo báo cáo của Quận ủy quận Tân Phú, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp của quận Tân Phú được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, Kết luận số 21, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98 của Quốc hội và nhiệm vụ chính trị, cũng như điều kiện thực tế của quận và cơ sở.

Về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận, trong thời gian qua đã tác động, lan tỏa mạnh mẽ; phát hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt và nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh thực hiện, gắn với trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị; qua đó, mang lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng đánh giá cao việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại quận Tân Phú, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cần tăng cường việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên; phát huy tính tự giác, thực hiện chương trình, hành động theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm, gắn với chương trình đột phá theo Nghị quyết đại hội và kế hoạch của của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, đồng chí Lê Thị Kim Hồng cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị của quận tiếp tục triển khai xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh trên không gian mạng, số hoá tư liệu xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh, để chất lượng để công tác tuyên truyền ngày càng lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; tiếp tục lan tỏa những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, các hoạt động góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận; tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ…

Tại hội nghị, Quận ủy quận Tân Phú đã tuyên dương, khen thưởng 79 tập thể, 63 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024, năm 2024 và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận.

Quốc Cường 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo