Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Quận Tân Bình: Giám sát công tác tiếp công dân

Đồng chí Lê Thị Thu Trà phát biểu kết luận tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/9, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình do đồng chí Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình làm trưởng đoàn, đã giám sát Ban Tiếp công dân quận, trong công tác tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn.

Theo báo cáo, từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2023, Ban Tiếp công dân quận đã tiếp 489 lượt/620 người dân; tham mưu cho lãnh đạo UBND quận tiếp 33 lượt/140 người dân; đã tiếp nhận, xử lý 1.062 đơn thư (trong đó có 26 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo, 1.020 đơn kiến nghị, phản ánh), đã xử lý đơn, giải quyết đơn, chuyển đơn theo thẩm quyền và đôn đốc việc trả lời, xử lý đơn theo quy định, đến nay còn tồn đọng 8 đơn đang giải quyết.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã tiếp cận hồ sơ, sổ sách và chỉ ra một số nội dung còn hạn chế của Ban Tiếp công dân như việc ghi sổ tiếp công dân còn thiếu sót như chưa cập nhật hết các kết quả giải quyết đơn thư, chưa ghi rõ họ tên lãnh đạo tiếp dân; quy chế tiếp công dân chưa cập nhật kịp thời so với những thay đổi về công tác tiếp công dân; lịch tiếp công dân của lãnh đạo quận chưa được công khai rộng rãi cho nhân dân nắm; lịch tiếp dân của một số phòng chuyên môn chưa được niêm yết đầy đủ tại trụ sở Tiếp công dân.

Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn về kinh phí của Ban Tiếp công dân khi mới chuyển về trụ sở mới; việc thiếu phần mềm quản lý, theo dõi công tác tiếp công dân; việc tiếp, giải quyết các đơn thư không thuộc thẩm quyền, còn vướng mắc về pháp luật nên còn tình trạng người dân gửi đơn nhiều nơi, vượt cấp.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Lê Thị Thu Trà đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp công dân như tham mưu lãnh đạo UBND quận tiếp công dân theo quy định pháp luật; tham mưu ban hành quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo quận; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và phối hợp các phòng chuyên môn trong công tác tiếp công dân…

Đồng chí Lê Thị Thu Trà đề nghị Ban Tiếp công dân quận cần xác định rõ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, tham mưu tiếp công dân, giải quyết đơn thư nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng thời gian quy định; cập nhật rõ ràng kết quả giải quyết đơn thư, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

Khải My


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo