Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

Quận 5: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy đến các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/1, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tham dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy tiến hành giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời đánh giá tình hình tổ chức đảng và đảng viên; có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với 39 cơ sở đảng trực thuộc, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những mặt làm được, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ quận.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên; kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với 6 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra công tác tài chính đảng đối với 3 tổ chức đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: việc quản lý và sử dụng văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đảng viên; Quy chế dân chủ cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác văn thư, lưu trữ; sử dụng phần mềm theo Quy định 1374-QĐ/TU; tài chính đảng, thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí...

Trong năm 2022, các đảng ủy, chi bộ cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy đã tổ chức kiểm tra đối với 106 tổ chức đảng và 85 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 106 tổ chức đảng và 126 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở cần tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; cấp ủy cơ sở quan tâm công tác kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 đã khen thưởng 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.

Quế Hương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo