Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Quận 4 triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 400 đoàn viên, hội viên

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Quận 4 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Trung tâm Chính trị Quận 4 cho hơn 400 ủy viên Ủy ban MTTQ quận, phường, đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các ủy viên Ủy ban MTTQ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, làm cho các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết sớm đi vào đời sống xã hội. Đồng thời, hội nghị góp phần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện nghị quyết, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo