Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quận 11: Khai giảng Lớp sơ cấp Lý luận Chính trị khóa II năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa II năm 2023, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/5, Trung tâm Chính trị Quận 11 tổ chức Lễ khai giảng lớp “Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa II năm 2023” nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Tham gia Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa II năm 2023 có 95 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Chương trình học bao gồm 3 học phần: Phần 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phần 3: Về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình đào tạo nhằm trang bị những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị quận và cơ sở.

Thông qua đào tạo lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên làm cho toàn Đảng thống nhất mục tiêu lý tưởng, Cương lĩnh, đường lối, khắc phục mọi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khắc phục chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực thực tiễn và tư duy đổi mới cho đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh yêu cầu đội ngũ giảng viên cần nghiên cứu sâu các tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Đảng, kết hợp với vận dụng thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở địa phương để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho học viên. Các học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu; mạnh dạn phát biểu, thảo luận khi lên lớp, cùng với giảng viên làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh: “Kiến thức là vô tận và thực tiễn thì hết sức phong phú, việc học tập sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức, mở rộng kiến thức, từ đó vận dụng vào thực tiễn, giải quyết công việc đạt hiệu quả, góp phần phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.”

Đức Phạm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo