Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Quận 10: Tuyên dương 168 tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Văn Minh tuyên dương các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/5, Quận ủy Quận10 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2022 – 19/5/2023). Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho biết,  2 năm qua, Quận ủy Quận 10 tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ Quận 10; tiếp tục giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở. 

Trong triển khai thực hiện, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định việc làm cụ thể, những mặt còn tồn tại, hạn chế,  qua đó đề ra giải pháp  khắc phục triệt để không để kéo dài. 

Đồng thời, các cơ sở đảng đã có nhiều hình thức mới trong tổ chức tuyên dương các gương điển hình thực hiện thực hiện tốt đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức tại các địa điểm di tích, lịch sử, tổ chức về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với đảng viên trẻ. 

Tuy nhiên, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng có nơi chất lượng chưa cao; còn một số ít cơ sở đảng chưa kịp thời xây dựng mô hình tiêu biểu để triển khai, chưa chủ động triển khai việc xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo kế hoạch...

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh ghi nhận và biểu dương thành tích của các đơn vị trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01. Để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân nội dung Kết luận số 01 chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 và nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình xuất sắc tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục phát động trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực cho từng đối tượng, đoàn viên, hội viên. Quan tâm các biện pháp giáo dục, nêu gương cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Quận ủy Quận 10 đã tuyên dương 74 tập thể và 94 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (19/5/2022 – 19/5/2023).

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo