Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023

Quận 1: Thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích tốt trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/7, UBND Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 4/10/2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Tiên, Giám đốc NHCSXH TPHCM; Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận 1;...

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn Quận 1 còn 907 hộ với 3.089 nhân khẩu, tỷ lệ 2,17% tổng hộ dân; hộ cận nghèo 195 hộ với 639 nhân khẩu, tỷ lệ 0,45%; hộ mới thoát cận nghèo 3 năm (2019-2021) là 666 hộ. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã  hội là 123.384 triệu đồng với 2.728 khách hàng đang vay vốn, tăng 122.313 triệu đồng so với khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân 34,54%/năm; doanh số cho vay 20 năm đạt hơn 397.981 triệu đồng, với hơn 58.611 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH.

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai đến với 100% các khu phố, tổ dân phố giúp cho hơn 58.000 lượt người và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giúp cho hơn 3.500 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, hỗ trợ và việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 10.000 lao động, giúp cho hơn 8.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; nguồn vốn ngân sách UBND Quận 1 ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 1 là 33.200 triệu đồng, tăng 100%...

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã truyền tài nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp nhiều người dân nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quận 1.

Giám đốc NHCSXH TPHCM Trần Văn Tiên ghi nhận những kết quả đạt được của Quận 1 trong việc triển khai thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH Quận 1 quản lý tốt chất lượng; đề nghị rà soát bổ sung các đối tượng khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo được tiếp cận vay vốn; quan tâm chăm lo để người nghèo có nhu cầu và điều kiện phải được vay vốn NHCSXH, không để một ai vay tín dụng đen;…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Thành ủy và các chương trình, kế hoạch UBND TP về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong triển khai thực hiện trên địa bàn Quận 1; tập trung nguồn lực tổ chức tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội, gắn với các chương trình mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương trong từng giai đoạn; củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, truyền tài kịp thời có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội;...

Dịp này, UBND Quận 1 đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích tốt trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 4/10/2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Quận 1.

Kim Loan

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo