Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu của người dân

Nhà ở xã hội thuộc Khu lưu trú Linh Trung 2, Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo Sở Xây dựng TP, trong giai đoạn 2016 đến tháng 6/2019, TP đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 14 dự án NƠXH, với tổng diện tích đất 15,8ha, quy mô 10.255 căn hộ, 891.951,5m2 sàn xây dựng. Trong 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành 6 dự án với quy mô 3.810 căn hộ, 442.259,42m2 sàn xây dựng. Trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành 3 dự án với tổng diện tích đất 1,896ha, quy mô 3.879 căn hộ, 281.371,04m2 sàn xây dựng. Lũy kế giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành 17.944 căn hộ.

Về kết quả thực hiện và hiệu quả của việc dành quỹ đất hoặc quỹ nhà để phát triển NƠXH trên địa bàn TP, Sở Xây dựng TP cho biết: Đối với các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất trên 10ha, tuy đã xác định quỹ đất 20% xây dựng NƠXH, nhưng một số chủ đầu tư chậm triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên chưa triển khai đầu tư xây NƠXH.

Đối với các dự án có quy mô sử dụng dưới 10ha, hầu hết chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ NƠXH theo hình thức nộp bằng tiền (20% tiền sử dụng đất), số tiền này được chủ đầu tư nộp để thực hiện nghĩa vụ NƠXH vào Quỹ Phát triển nhà ở TP để đầu tư phát triển NƠXH trên địa bàn TP.

Về nguồn vốn dài hạn để hỗ trợ các chủ đầu tư vay để thực hiện dự án, các đối tượng được hưởng chính sách vay mua nhà chưa ổn định; nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng chưa được bố trí. Vì vậy, kết quả thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn về NƠXH trên địa bàn TP.

Để việc phát triển NƠXH đáp ứng nhu cầu của người dân, Sở Xây dựng TP kiến nghị ưu tiên sử dụng các quỹ đất nhà nước trực tiếp quản lý do các doanh nghiệp đang sử dụng làm nhà xưởng sản xuất tại các quận, huyện thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp; quỹ đất do các cơ quan nhà nước hiện đang quản lý thuộc diện sắp xếp lại để đầu tư xây dựng NƠXH thuộc sở hữu nhà nước, đảm bảo đúng quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Về nguồn vốn đầu tư xây dựng NƠXH, TP đề xuất phân bổ nguồn vốn ngân sách thu được của chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới thực hiện nghĩa vụ NƠXH theo hình thức nộp bằng tiền (20% tiền sử dụng đất), để đầu tư xây dựng các dự án NƠXH sử dụng vốn ngân sách, bổ sung cho Quỹ phát triển nhà ở TP để đầu tư phát triển NƠXH trên địa bàn TP và giải quyết cho các hộ gia đình chính sách vay mua NƠXH.

Đồng thời, xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước có căn cứ triển khai việc cấp bù lãi suất nhằm thực hiện sớm chính sách NƠXH theo Luật Nhà ở và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện cho vay ưu đãi và chính sách tiết kiệm NƠXH theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình NƠXH và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng   NƠXH.

Ngoài ra, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án NƠXH sử dụng quỹ đất công; cải cách hành chính các thủ tục đầu tư NƠXH.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo