Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Phát huy sức mạnh trong Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển vì TPHCM

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 31/5, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã chủ trì buổi khảo sát, làm việc của đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến nghiên cứu tại TPHCM với Thành ủy TPHCM.

Mong muốn TPHCM tiếp tục là đầu tàu của cả nước trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm cho biết, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là KX.02/21-25): “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm chia sẻ những nội dung lớn thuộc Chương trình KX.02/21-25 và cho biết đây cũng là nội dung chính trong buổi khảo sát, làm việc tại TPHCM trong đợt này.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại chương trình Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các nội dung: nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới; nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm đánh giá, các đơn vị của TPHCM đã quan tâm báo cáo đầy đủ, chi tiết các nội dung để đoàn công tác tham khảo; đồng thời cơ bản làm rõ các nội dung đoàn công tác đặt ra. Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã nêu lên những ý kiến tâm huyết, với mong muốn TPHCM tiếp tục phát triển là đầu tàu của cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo đồng chí Hoàng Phúc Lâm, những ý kiến trao đổi hôm nay sẽ giúp cho Ban Chủ nhiệm đề tài làm rõ những nội dung đã đặt ra, đồng thời là có những căn cứ lý luận và thực tiễn để xây dựng các báo cáo, kiến nghị gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó có những kinh nghiệm của TPHCM.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của TPHCM trong phát triển giáo dục – đào tạo; kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình công cộng... PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng, đây là việc thực hiện theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó phát huy sức mạnh trong Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển vì TP. Vì vậy, kinh nghiệm của TPHCM là rất đáng quý.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm cho biết, TP cũng đi đầu trong thực hiện các mô hình TP trong TP, mô hình chính quyền đô thị,… Những nội dung này cũng cần tiếp tục nghiên cứu. Đối với việc phát huy nguồn nhân lực, TPHCM rất quan tâm trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thành ủy TPHCM tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý; triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo các cấp của TP. Đây là việc cần tổng kết để nhân rộng các mô hình tốt trong cả nước.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm đề nghị các thành viên trong đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngay từ bây giờ, từ kết quả khảo sát, nghiên cứu tại TPHCM cũng như các địa phương khác trong cả nước không chỉ đóng góp cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mà những nội dung tốt, có ý nghĩa tốt có thể gửi cho Thành ủy TPHCM phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII.

Phát huy truyền thống đoàn kết của nhân dân TPHCM

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, từ sự gợi mở, nội dung buổi làm việc, TPHCM sẽ có định hướng, bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, TP có nhiều nội dung phải tổ chức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Một trong những trọng tâm nhất hiện nay là triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây là cơ sở pháp lý và thể hiện sự quan tâm của trung ương. Khi một chính sách đi vào cuộc sống thì cần có thời gian. TP cũng đã bắt đầu và có kết quả ban đầu.

Chia sẻ về các nội dung tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn TPHCM có giải pháp để cán bộ, đảng viên và nhân dân TP phát huy niềm tự hào của người dân TP là địa phương duy nhất được mang tên Bác Hồ kính yêu. Văn kiện có đưa ra chương trình hành động để thực hiện xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh. Đến nay, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM rất lan tỏa, không chỉ được xây dựng ở các cơ quan, đơn vị mà còn lan tỏa đến các cơ sở thờ tự, trong cộng đồng dân cư và ngày càng thấm vào tư tưởng của mỗi người dân và trở thành nét văn hoá rất riêng của người dân TP nhưng không tách rời văn hoá truyền thống dân tộc. Qua đó, mang đậm niềm tự hào, sự tri ân của nhân dân TP khi được mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 31, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, trong một số nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, có nội dung xây dựng TPHCM ngang tầm các đô thị ở khu vực và thể hiện nét văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Muốn đạt được kỳ vọng ấy, một trong những giải pháp của TP là phát huy truyền thống đoàn kết của Nhân dân TPHCM. Tinh thần này thể hiện rất rõ nét trong thời điểm dịch Covid-19. Những thời điểm khó khăn thì càng bật lên sự gắn bó, đoàn kết hỗ trợ nhau rất mạnh mẽ. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, sự đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn TP, sự tương trợ của các tôn giáo được thể hiện đậm nét trong các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, kết hợp tuyên truyền để đảm bảo an ninh trật tự xã hội… TPHCM cũng chú trọng xây dựng phát triển tình hữu nghị giữa TPHCM với các nước, nhất là tình hữu nghị với các nước láng giềng. Mối quan hệ này được hun đúc và duy trì phát triển trong thế hệ trẻ, đặc biệt là ở tổ chức đoàn thanh niên của các nước đối với TP. Đây là vốn quý để tiếp tục phát huy tình đoàn kết của TP và xây dựng phát triển mang tính bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, với phương châm “Cả nước vì TP, TP vì cả nước”, TPHCM rất mong muốn trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ và các cơ quan chức năng tiếp tục có sự quan tâm cho sự phát triển TP như thời gian qua. TP luôn mong muốn là nơi được trung ương chọn để thực hiện thí điểm các chính sách mới, để cập nhật vào quá trình phát triển của mình.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo