Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Phát huy những giá trị nội hàm không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang dấu ấn đặc trưng quận Tân Bình

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến trao tặng giấy khen cho Chi bộ Khu phố 4, Phường 8 đạt thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố”

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/1, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Xuân Tiến.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình đã tham mưu có hiệu quả cho Quận ủy lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều đạt trên 95% cán bộ, đảng viên tham dự và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội, tổ chức tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên quận Tân Bình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”…

Đặc biệt, quận đã đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Kết quả, toàn quận ra mắt được 68 không gian văn hóa Hồ Chí Minh (vật thể), trong đó, đã ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo là Tổ Đình Giác Lâm và sắp tới là tại chùa Từ Tân (Phường 12) để tuyên truyền, giới thiệu đến tăng, ni, phật tử những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh (phi vật thể) qua các hội thi quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác như Liên hoan văn nghệ các dân tộc, tôn giáo...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng các cấp ủy đảng cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục nâng chất, phát huy những giá trị nội hàm không gian văn hóa Hồ Chí Minh để không gian văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa, thấm sâu vào đời sống người dân, đồng thời mang dấu ấn đặc trưng của quận Tân Bình... Đồng chí nhận định, năm 2023 đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng cho ngành tuyên giáo; mỗi cấp ủy đảng, đơn vị cần tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tuyên truyền, bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; gương mẫu, chủ động tham gia tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho Chi bộ Khu phố 4, Phường 8 vì đã có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người thành phố năm 2022, đạt giải Nhì cấp Thành phố.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 140-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo