Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Những vấn đề cần quan tâm về công tác tuyên truyền trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh

Tranh tuyên truyền về chống Covid-19 trong cuộc thi do báo Tuổi Trẻ phát động, đầu năm 2020.

(Thanhuytphcm.vn) – Trong khoảng hơn 3 tháng qua, TPHCM bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, địa phương dĩ nhiên cần có những nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm hướng đến những mục tiêu quan trọng:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và từng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa thành phố vào cuộc sống.

Thứ hai, thực hiện tốt các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là những người bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, các đối tượng yếu thế...

Thứ ba, truyền cảm hứng, khơi gợi, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thúc đẩy các hiến kế, giải pháp, sự vươn lên mạnh mẽ của người dân cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Thứ tư, từng bước nêu bật những bài học kinh nghiệm trong các mặt của công tác phòng, chống dịch, từ việc kiểm soát dịch bệnh đến công tác an sinh, phục hồi kinh tế, kiện toàn và củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, xây dựng hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở…

Thứ năm, tiếp tục đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực xấu, có thể lợi dụng công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế thành phố và các vấn đề đề khác để bóp méo, xuyên tạc thông tin, dẫn dắt dư luận đi đến nhận thức sai trái…

Từ thực tế và yêu cầu đó, công tác tuyên truyền cần được tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng và nắm bắt tốt hơn nữa dư luận xã hội. Một trong những nội dung quan trọng là phải tập trung tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cần tiếp tục khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của thành phố trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách của dịch bệnh; từ đó nêu rõ công tác phòng chống dịch của Việt Nam đang đi đúng hướng và đã đạt được những kết quả khả quan, quan trọng. Các kết quả đó có sự nối tiếp những thành tựu mà đất nước và thành phố đã đạt được trong hơn 35 năm đổi mới, qua đó tiếp tục khẳng định công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo hoàn toàn phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Cảnh trong phim "Bản mệnh thiên thần", một phim điện ảnh về phòng chống dịch Covid-19 do đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh thực hiện, dự kiến khởi chiếu trong năm 2022. (Ảnh: daidoanket.vn) Cảnh trong phim "Bản mệnh thiên thần", một phim điện ảnh về phòng chống dịch Covid-19 do đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh thực hiện, dự kiến khởi chiếu trong năm 2022. (Ảnh: Daidoanket.vn)

Công tác tuyên truyền cần tiếp tục phản ánh công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế của đất nước, của thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó, cần đề cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc tháo gỡ và vượt qua các khó khăn, từng bước giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe nhân dân, việc phục hồi kinh tế - xã hội - văn hóa… Quá trình đó cần giới thiệu, làm lan tỏa các mô hình, giải pháp phù hợp, có tác động xã hội tích cực, các biểu hiện thích ứng linh hoạt, các sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả…

Cần tiếp tục tô đậm các điểm sáng trong công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, như tinh thần nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết của người dân thành phố nói riêng và nhân dân cả nước nói chung; thể hiện tình cảm trân quý đối với sự hợp tác, giúp đỡ tích cực của bạn bè quốc tế, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trong công tác phòng chống dịch; đề cao tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và khắc phục mọi khó khăn… Đặc biệt, quan tâm đến sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, trong việc chăm lo cho nhân dân, nỗ lực quản lý, điều hành việc thích ứng linh hoạt…

Từng địa phương, ngành, cơ quan cần chú ý việc ghi lại công tác phòng chống dịch tại địa phương mình như thế nào trong văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới cũng như trong lịch sử đảng bộ và từ đó góp phần vào công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ thành phố. Sự khách quan, trung thực, tính đảng là điều đương nhiên cần được hướng đến, đồng thời phải thẳng thắn nhìn nhận những bài học quý giá trong công tác lãnh đạo, điều hành, chăm lo nhân dân cũng như tất cả các mặt công tác có liên quan. Những hạn chế, khuyết điểm mang tính chủ quan cũng không nên né tránh nhưng cần được nêu một cách phù hợp, có ý nghĩa thúc đẩy sự điều chỉnh và tránh lặp lại hơn là chỉ để cho biết hoặc nhằm phê phán. Đồng thời, phải nêu bật sự xả thân của các lực lượng, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác này.

Hệ thống chính trị phải tiếp tục quan tâm, nắm bắt các thông tin sai trái, xấu độc về công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế, cũng như tất cả các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp, của Đảng và Nhà nước, đồng thời tăng cường các giải pháp đấu tranh, phản bác có hiệu quả. Trong giải pháp đấu tranh, cần chú trọng mặt “xây” - làm lan tỏa các nghĩa cử nhân văn, các nét đẹp, các mô hình hiệu quả… và gắn với “chống” bằng các hình thức đấu tranh, phản bác trực diện, thuyết phục, như bẻ gãy các luận điểm sai trái, ngụy biện, đưa các dẫn chứng sinh động, có giá trị để bác bỏ các trường hợp có thông tin mập mờ, cắt ghép…

Trong công tác tuyên truyền, cần phát huy tổng hợp sức mạnh của báo chí, các tác phẩm văn học nghệ thuật, các hình thức trực quan sinh động và gắn chặt với việc sử dụng mạng internet, các nền tảng mạng xã hội… Công tác này phải bảo đảm hài hòa giữa cường độ, tần suất và tính thuyết phục, mức độ hấp dẫn. Có như vậy thì mới thực sự đọng, thấm trong mỗi người dân, từ đó thúc đẩy thành những hành động cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa!

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo