Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Nghiên cứu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Quang cảnh sinh hoạt chi bộ mẫu

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ trong lĩnh vực giáo dục tại Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, chi bộ mẫu là Chi bộ Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên – Thanh tra Đào tạo trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TPHCM thuộc Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM tiến hành sinh hoạt định kỳ tháng 5/2024. Theo đó, Chi bộ báo cáo kết quả thu nộp đảng phí; báo cáo tình hình đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cử thư ký và thông qua chương trình sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên trong chi bộ đã sinh hoạt nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; báo cáo tình hình tư tưởng và triển khai văn bản của Đảng và của Đảng ủy cấp trên; báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 và dự thảo nghị quyết tháng 5/2024; tổng hợp các ý kiến thảo luận, kết luận nội dung sinh hoạt, đánh giá chất lượng sinh hoạt định kỳ…

Từ sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên – Thanh tra Đào tạo, các đại biểu đã chia sẻ về tạo nguồn và phát triển nguồn kết nạp đảng là một nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Do đó, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng cần đánh giá nguồn và tạo nguồn, từ đó định hướng phát triển trong những tháng tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM Nguyễn Thị Là ghi nhận và đánh giá cao buổi sinh hoạt chuyên đề về sinh hoạt chi bộ mẫu của một Chi bộ thuộc Đảng bộ Khối. “Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ cũng thực hiện đầy đủ các nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định và phương pháp điều hành của đồng chí Bí thư cũng rất linh hoạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đã phát huy được tinh thần tập trung dân chủ của tất cả đảng viên trong chi bộ và các đảng viên trong chi bộ cũng trao đổi thẳng thắn và có những đề xuất trong nội dung sinh hoạt chi bộ” – đồng chí Nguyễn Thị Là nhấn mạnh.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, theo quy định của Điều lệ Đảng, tổ chức cơ sở Đảng bao gồm là chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, nếu hạt nhân tốt, nền tảng vững thì Đảng mới mạnh và tổ chức Đảng mới có thể tham gia và xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở đạt kết quả tốt.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, trong thời gian qua, TP luôn quan tâm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cụ thể, TP có rất nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Qua khảo sát, các cấp ủy, đơn vị sự nghiệp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các cấp ủy cũng xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới... Tuy nhiên, việc chấp hành các nguyên tắc và ý thức kỷ luật của một số cấp ủy, của tổ chức đảng cũng còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát cũng chưa được triển khai thực hiện thường xuyên, chậm phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trong chi bộ…

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP cần so sánh nội dung sinh hoạt của Chi bộ Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên – Thanh tra Đào tạo về trình tự, nội dung đã diễn ra với cuộc họp chi bộ của mình; đồng thời, so sánh với Hướng dẫn 12 với Hướng dẫn 02 và nghiên cứu thêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ ở đơn vị sự nghiệp để xây dựng nội dung, rà soát, điều chỉnh để đảm bảo được nội dung sinh hoạt của chi bộ ở đơn vị.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng lưu ý một số vấn đề về chuẩn bị nội dung cho cuộc họp chi bộ; công tác phân công điều hành trong cuộc họp, phân công đảng viên chuẩn bị các nội dung tham gia. Việc chọn chuyên đề và chuẩn bị các ý kiến để gợi ý, thảo luận để nội dung vừa thiết thực, vừa cần thiết, vừa hấp dẫn và có ích đối với đảng viên… Về điều hành cuộc họp, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng, chủ trì cần gợi mở nội dung thảo luận để vừa đảm bảo dân chủ, vừa thực hiện được tự phê bình và phê bình vì tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của chi bộ là một vấn đề rất quan trọng, cần được các cấp ủy, chi bộ quan tâm…

Đối với Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn cần có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Bí thư chi bộ, của cấp ủy, các chi bộ đảm bảo cho đồng chí bí thư chi bộ nắm được các quy định, các nguyên tắc để có thể tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, định hướng nội dung sinh hoạt chính trị cho các chi bộ; quan tâm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trực và việc thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó cần chú trọng kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo