Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Nghiên cứu các phương án triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND TP kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về các khó khăn, vướng mắc của TP khi triển khai hướng dẫn tách khối lượng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các chủ nguồn thải là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không thuộc nhiệm vụ chi từ ngân sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các tồn đọng đối với các đơn vị chậm thu và chưa được cấp bù kinh phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện năm 2021, 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai và các vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND TP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP tại các địa phương.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đơn vị, nghiên cứu, hoàn thiện lại các phương án triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP theo hướng, phương án 1: UBND TP ban hành mức giá cụ thể dịch vụ theo phương thức mức giá bình quân chung trên toàn địa bàn TP. Trên cơ sở mức giá cụ thể do UBND TP ban hành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện áp dụng hoặc xây dựng, trình UBND TP ban hành giá cụ thể để triển khai tại địa phương.

Phương án 2: UBND TP Thủ Đức và các quận huyện xây dựng và trình UBND TP ban hành mức giá cụ thể dịch vụ áp dụng cho từng địa phương.

Phương án 3: UBND TP ban hành mức giá cụ thể dịch vụ theo phương thức mức giá bình quân theo hướng phân vùng để áp dụng cho từng khu vực có tính chất tương đồng.

Sau khi hoàn thiện các phương án nêu trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức có liên quan để chọn phương án tối ưu, hoàn chỉnh nội dung, báo cáo tham mưu đề xuất UBND TP trước ngày 30/11/2023.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo