Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Nâng cao năng lực tham mưu, chủ động đổi mới, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao hơn

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng Khối 4 cơ quan Quân khu 7 năm 2022 được tổ chức vào ngày 12/01, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu: Năm 2023, các cơ quan Quân khu tập trung nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, chủ động đổi mới, có thêm nhiều chủ trương, mô hình, cách làm sáng tạo, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc.

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng lưu ý về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các cơ quan trong Khối cần tăng cường nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực làm công tác tham mưu, đề xuất Đảng ủy Quân khu ra các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động của LLVT Quân khu; kịp thời bổ sung các Nghị quyết mới ban hành của Quân ủy Trung ương. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Duy trì và thực hiện nghiêm nề nếp chính quy, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; ý thức tự soi, tự sửa, thực hiện đạt “3 nhất”; chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt”.

Theo báo cáo, năm 2022, phong trào thi đua quyết thắng Khối 4 cơ quan Quân khu đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị thi đua của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai thực hiện rộng khắp đạt hiệu quả thiết thực, các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cơ bản đều đạt và vượt. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát huy tự lực, tự cường, thi đua có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đợt cao điểm lễ, tết và nhiệm vụ đột xuất. Thông qua các hoạt động thi đua đã tạo động lực, xây dựng nội bộ đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, thực hiện tốt nề nếp chính quy…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dịp này 4 cơ quan trong Khối đã tiến hành ký kết quy chế thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 do Cục Kỹ thuật Quân khu đảm nhận Khối trưởng.

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo