Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quan cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 16/2, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Quận 5 (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 5, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quận 5.

Năm 2022, công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn Quận 5 tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Hội đồng được triển khai kịp thời, đồng bộ, sát thực tế. Hội đồng giáo dục QP&AN từ quận đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, hoạt động tích cực, thực sự là cơ quan tham mưu, tư vấn, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền và chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QP&AN. Năm qua, Hội đồng đã tham mưu với Quận ủy, UBND Quận 5 cử 20 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại trường Quân sự Thành phố. Tổ chức 17 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho 1.469 đồng chí đối tượng 4 thuộc quận quản lý, 2 lớp phổ biến kiến thức QP&AN cho 421 người là đồng bào dân tộc Hoa nòng cốt trên địa bàn và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Công tác tuyên truyền trong khối giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung lẫn hình thức. 100% các trường đã tổ chức giảng dạy hoàn thành môn học QP&AN cho 37.907 học sinh, sinh viên. Công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho nhân dân được triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan báo đài của Thành phố và các trang tin của quận, đưa tin, viết bài tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực QP&AN, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ... qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, của mọi tổ chức và toàn dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng phát biểu chỉ đạo kết thúc hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng phát biểu chỉ đạo kết thúc hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục QP&AN năm 2022 của hội đồng giáo dục QP&AN các cấp. Đồng chí đề nghị, năm 2023 hội đồng giáo dục QP&AN các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP&AN và công tác giáo dục QP&AN tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ QP&AN tại địa phương; tham mưu cho Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận cử cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đảm bảo chỉ tiêu Quân khu và Thành phố giao; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 trên địa bàn; thường xuyên kiện toàn hội đồng giáo dục QP&AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, đúng quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn QP&AN cho học sinh, sinh viên; nâng cao và đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục QP&AN trong toàn dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục QP&AN ở các đơn vị…

Anh Khoa

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo