Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm phát huy giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu về cuốn sách

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề phát huy giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tọa đàm nhằm làm rõ hơn những nội dung cốt lõi và lan tỏa giá trị cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia PCTN, tiêu cực.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Ngay sau khi phát hành, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Cuốn sách có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở nước ta thời gian qua, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin rất lớn của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực do Đảng lãnh đạo, trực tiếp đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giới thiệu nội dung cuốn sách tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất, từ trang 11 đến trang 206, có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai, từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba, từ trang 523 đến trang 619, có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng chục ngàn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, các chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, mỗi cán bộ mặt trận cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những nghiên cứu về lý luận, những nội dung tổng kết từ thực tiễn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra là cẩm nang để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục công cuộc PCTN, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, quyết liệt, không dễ dàng, cam go nhưng không thể không làm. PCTN, tiêu cực trở thành xu thế, mong đợi của nhân dân; là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo