Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, đoàn khảo sát về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Tham dự cuộc làm việc, về phía đoàn khảo sát còn có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cùng các đồng chí thành viên đoàn.

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên phạm vi cả nước.

MTTQ đã phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, MTTQ Việt Nam đã bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương để tổ chức các cuộc vận động, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu gần 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào thi đua yêu nước như: “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế... Các cuộc vận động, phong trào thi đua là một hình thức tập hợp nhân dân rộng rãi, phong phú, sinh động, huy động được đông đảo nhân dân tham gia; góp phần tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Về thực hiện giám sát và phản biện xã hội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ ngành và cơ quan liên quan tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì và tham gia cùng các cơ quan, tổ chức giám sát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức phản biện nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng, có tác động lớn. Kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội từng bước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, tiếp thu và thực hiện, mang lại những kết quả hết sức thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Chính quyền các cấp.

Quang cảnh cuộc làm việc Quang cảnh cuộc làm việc

Cũng theo báo cáo, MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các kênh tiếp xúc, đối thoại, MTTQ Việt Nam đã truyền tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân… trên đa dạng các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

“MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. MTTQ Việt Nam đã có nhiều hình thức tập hợp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bức tranh chung về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thấy nổi lên rõ hình ảnh, vai trò của các giai cấp, tầng lớp xã hội.” – đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết mục tiêu của cuộc làm việc là để đoàn khảo sát, nghe thật nhiều, thật kỹ về kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cũng như những đề xuất, kiến nghị cho những năm tới. Do đó, đồng chí đề nghị các ý kiến phát biểu cụ thể, đi thẳng vấn đề.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo