Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP là khu vực dẫn dắt kinh tế TPHCM và vùng TPHCM

Hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Đông TPHCM đang được đầu tư hoàn chỉnh tạo tiền đề cho việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kế hoạch hành động về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Theo đó, mục đích xây dựng kế hoạch hành động nhằm xây dựng và phát triển khu vực phía Đông TP (Quận 2, 9 và Thủ Đức) thành Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, là khu vực dẫn dắt kinh tế TPHCM và vùng TPHCM trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác về quy hoạch phát triển đô thị, trên nền tảng cuộc thi quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM”, tổ chức nghiên cứu lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vực 3 quận phía Đông TP tạo tiền đề cho công tác thành lập TP phía Đông; Lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu vực phát triển trọng điểm.

Đồng thời, nghiên cứu để ban hành các quy định quản lý và hướng dẫn thực thi trên nhiều lĩnh vực liên quan đô thị để kiến tạo thành công một đô thị sáng tạo, tương tác cao: Quy hoạch tích hợp, cách thức tạo quỹ đất, phát triển giao thông, chính sách nhà ở, quản lý nước và chống ngập, tài chính đô thị, hạ tầng công nghiệp. Kết quả nghiên cứu sẽ được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân TP để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP và ứng dụng trong quá trình lập các đồ án quy hoạch.

Mặt khác, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí thiết kế hạ tầng kỹ thuật thông minh, hạ tầng xã hội tiên tiến, thiết kế công trình thân thiện môi trường, đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế công trình, quản lý sử dụng công trình trong Khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Về công tác quản lý phát triển theo định hướng đô thị thông minh, sáng tạo: Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử TP và Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Đồng thời, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung trên nền tảng GIS dùng chung để quản lý các nguồn lực đất đai, tài nguyên môi trường và cơ sở hạ tầng trên địa bàn 3 quận; ưu tiên thực hiện trước việc thống kê hiện trạng đất công, kênh rạch, giao thông, bến bãi logistics, công trình kiến trúc trên 5 tầng và cơ sở sản xuất trong năm 2020.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Tổ chức lập quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho khu vực phía Đông TP phù hợp theo định hướng đô thị sáng tạo. Cụ thể, lập danh mục, kế hoạch và khái toán đầu tư các công trình hạ tầng giao thông cho khu vực phía Đông TP. Nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng 50% - 60% nhu cầu đi lại của người dân Khu đô thị sáng tạo phía Đông đến năm 2040, mở rộng mạng lưới giao thông đường sắt đô thị trên địa bàn các quận hướng Đông và định hướng kéo dài tuyến metro số 1 kết nối với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo