Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Huyện Nhà Bè: Nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương

Đồng chí Lê Thị Anh Thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/6, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Trong năm 2023, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè (gọi tắt là Hội đồng) đã tham mưu UBND huyện và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tất cả các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.

Cụ thể, Hội đồng đã tham mưu UBND huyện tổ chức 25 cuộc tập huấn, tuyên truyền các văn bản của pháp luật; các thành viên Hội đồng huyện đã tổ chức tuyên truyền 1.288 cuộc, với hơn 277.100 lượt người tham dự. Ngoài ra, Hội đồng còn phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh 170 lượt, với thời lượng 930 phút về tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Hiện nay, huyện Nhà Bè có 34 tổ hòa giải với 217 hòa giải viên; chất lượng của đội ngũ hòa giải viên ngày càng được nâng cao. Năm 2023, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải thành 9/9 vụ việc. Các hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hòa giải thành cao, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Anh Thư đề nghị các thành viên Hội đồng huyện, nhất là Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công; đồng thời cần chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện các kế hoạch, chương trình trọng tâm năm 2024 với cách làm sáng tạo, hiệu quả, đổi mới, hình thức, nội dung phương pháp tuyên truyền.  Các thành viên của Hội đồng phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền các văn bản quy định pháp luật một cách nhanh chóng và kịp thời.

Đồng chí Lê Thị Anh Thư cũng yêu cầu Hội đồng huyện nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm; các hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng các đối tượng đặc thù trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền; kiện toàn, thành lập của Tổ hòa giải cơ sở khi thực hiện việc tách khu phố, ấp theo Nghị quyết 11 của HĐND TPHCM. Bên cạnh đó, cần tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền hòa giải cho lực lượng hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên mới được bổ sung, kiện toàn…

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo