Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Hội Nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết do Bộ Quốc phòng ban hành.

Đến tham dự và chủ trì có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP; đại diện các phòng, văn phòng cùng với các sở ban, nghành, địa phương và các đơn vị có liên quan về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đang đặt ra cần thiết phải có hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ, thống nhất. Vì vậy, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết; đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới.

Tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Luật gồm 6 chương, 36 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Trên các điều khoản Luật Biên phòng Việt Nam giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định.

Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết lần này nhằm giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với thi hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và đời sống hàng ngày.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với các nghành, các cấp xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực; hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.  

Lương Kiểm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo