Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 8/12, các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Theo quyết nghị, HĐND TP tán thành và thông qua “Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2025”.

HĐND TP ghi nhận UBND TP, các sở, ban - ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội tăng thêm trên địa bàn TP theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở TP. Các dự án phát triển nhà ở xã hội của TP trong thời gian qua mặc dù chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định pháp luật nhà ở, nhưng đã giải quyết một phần nhu cầu nhà ở của một bộ phận người dân có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… có khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP, góp phần cho việc phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

TP cũng đã quan tâm thực hiện một số chính sách hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án nhà ở xã hội, cũng như chính sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người có thu nhập thấp… có điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống và an tâm làm việc.

HĐND TP giao UBND TP tập trung  đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 với chỉ tiêu dự kiến phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng (tương đương khoảng 35.000 căn hộ). Rà soát, đánh giá cụ thể về pháp lý, tiến độ và khả năng thực hiện của các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP, từ đó xác định cụ thể các dự án nhà ở xã hội trọng tâm cần phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030, có phân kỳ hàng năm để theo dõi sát tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án nhà ở xã hội, thống nhất quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu, thực hiện việc cập nhật thường xuyên, xuyên suốt toàn bộ quá trình từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng; xét duyệt đối tượng; thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng được sở hữu nhà ở xã hội.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao đổi với các đại biểu Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao đổi với các đại biểu

Bên cạnh đó, cần phân công, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của cơ quan đầu mối trong tham mưu giúp UBND TP về công tác quản lý, theo dõi, rà soát, thống kê, tổng hợp, đánh giá đối với toàn bộ quá trình triển khai, thực hiện các dự án nhà xã hội trên địa bàn TP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án nhà ở xã hội.

Về công tác quy hoạch, HĐND TP yêu cầu UBND TP khẩn trương hoàn chỉnh việc lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó có quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân; đảm bảo trình phê duyệt trong năm 2024 để làm cơ sở phê duyệt các Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đang được UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức lập, cũng như làm cơ sở cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với các khu đô thị dân cư liền kề phục vụ khu chế xuất, khu công nghiệp, khi phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị liền kề phục vụ khu công nghiệp, TP cần tính toán về diện tích, quy mô của các công trình hạ tầng xã hội để đáp ứng được nhu cầu của người dân trong khu dân cư và công nhân của khu công nghiệp liền kề…

Về công tác quản lý đất đai, HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương hoàn thành việc thực hiện rà soát, thống kê toàn bộ dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương 20% quỹ đất để sử dụng làm nhà ở xã hội hoặc nộp tiền tương đương 20% quỹ đất vào ngân sách nhà nước theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến hết quý 3 năm 2024.

Đồng thời, thực hiện giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đối với quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Hỗ trợ, tạo điều kiện đối với chủ đầu tư chấp hành tốt các quy định, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với các chủ đầu tư thực hiện dự án không đảm bảo chất lượng, không có khả năng thực hiện dự án, không đảm bảo tiến độ, cố tình kéo dài thời gian thực hiện dự án, chậm đầu tư các công trình công cộng, chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo