Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt cuộc sống cho nhân dân

Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/9, Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025, 2022 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đỗ Tiến Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình…

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình sẽ phối hợp thực hiện 6 nội dung về định hướng tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nhất là các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; các vấn đề nảy sinh trong triển khai các chương trình, dự án; giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị trên địa bàn. Tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Phối hợp bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ…

Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026 Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026

Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình sẽ phối hợp thực hiện 5 nội dung giai đoạn 2022 - 2026, cụ thể: tham mưu Quận ủy, UBND quận những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội. Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác; tham gia phong trào hành động cách mạng, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không”, “Đơn vị dân vận tốt” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sơn ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị thời gian qua; các đơn vị đã chủ động gắn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu cho Quận ủy, UBND quận và phối hợp hiệu quả trong việc giữ vững ổn định chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của quận. Đồng chí đề nghị 3 đơn vị cần thường xuyên làm tốt công tác trao đổi, thông tin, nắm, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo; tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quận, từ đó, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để quận hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chăm lo tốt cuộc sống cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang; đồng thời, phối hợp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, chất lượng...

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo