Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Giới thiệu bộ tài liệu về văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tài liệu Hỏi - đáp các Văn kiện Hội Nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

(Thanhuytphcm.vn) - Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM giới thiệu đến cơ quan, đơn vị bộ tài liệu về văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bộ tài liệu bao gồm 5 cuốn: Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu Học tập các Văn kiện Hội Nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tài liệu Hỏi - đáp các Văn kiện Hội Nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bộ tài liệu cung cấp các luận chứng, minh họa, làm rõ thêm các vấn đề lớn, cơ bản, quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu trong Chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, cụ thể: Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, các nội dung cơ bản các kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng được nêu rõ trong bộ tài liệu này.

Đây là tài liệu hữu ích, giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có hiệu quả.

Bộ tài liệu về văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM hiện đang có tại: Nhà sách Sự thật 1: 72 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM; Nhà sách Sự thật 2: 08 Hồng Đức, phường  Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM; Gian hàng M18-B3 Đường sách TPHCM.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo