Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, tố giác và tin báo về tội phạm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Trưởng đoàn giám sát Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình kết luận giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình Lê Thị Thu Trà trong buổi giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình, sáng 6/6.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm tại Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình trong năm 2022 (niên độ 01/01/2022 đến 31/12/2022) với 21 lượt tiếp công dân; thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác 440 tin; tiếp nhận và chuyển 25 đơn/25 vụ việc cho các cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án Nhân dân quận và Chi cục Thi hành án quận theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát cũng đề nghị  trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, kiểm sát viên và người dân; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số sai sót trong việc ghi chép sổ tiếp công dân, trong xây dựng Quy chế tiếp công dân và niêm yết lịch tiếp công dân…

Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình Trần Nam Thắng đã ghi nhận và cho biết sẽ khắc phục sai sót mà đoàn giám sát đã chỉ ra trong thời gian sớm nhất.

Theo Kế hoạch, đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát chiều 6/6/2023 và sáng 7/6/2023 tại Công an quận và Tòa án Nhân dân quận.

Lê Trà


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo