Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể tại địa phương

Các gương điển hình giao lưu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/11, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 và biểu dương các mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê; Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc triển khai được quận và cơ sở chủ động, nghiêm túc, lựa chọn nhiều hình thức mới, sáng tạo, có chiều sâu, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Hàng năm, 100% cán bộ chủ chốt, đảng viên đều xây dựng kế hoạch hành động, cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua 5 năm thực hiện, hầu hết cán bộ, công chức, đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận đều thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đối với Nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu với cấp dưới về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình trong quan hệ với Nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Tỷ lệ cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm tăng lên, tình hình diễn biến tư tưởng giảm dần.

Trong 5 năm (2016-2020) có 11 tập thể, 16 cá nhân được tuyên dương cấp thành phố; 132 tập thể, 221 cá nhân tuyên dương cấp quận; 585 tập thể, 1.307 cá nhân cấp cơ sở.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê hoan nghênh Đảng bộ quận Tân Phú đã quán triệt và có bước thực hiện nội dung khá tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, việc triển khai học tập và làm theo là điểm nhấn, là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Đây là việc triển khai thường xuyên, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Do vậy, quận cần phải chú trọng tính lan tỏa của những gương điển hình, để đầy lùi và triệt tiêu cái xấu, cái tiêu cực. “Phải xem việc học tập và làm theo phải là nhu cầu tự thân của mỗi người, thể hiện sự gắn chặt, hòa quyện giữa việc học tập và làm theo, việc làm theo phải thể hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải luôn thể hiện tính nêu gương, quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đạt hiệu quả” – đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Dịp này, Quận ủy quận Tân Phú đã tuyên dương khen thưởng 57 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, 2 cá nhân nhận kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Dân vận”; khen thưởng 28 tập thể và 36 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2021; khen thưởng 22 tập thể đã có các mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo