Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đáp ứng được tốt nhất nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng địa phương, đơn vị

Đồng chí Trương Thị Mai (đứng) phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/6, Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã tổ chức Hội nghị khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ TPHCM. Chủ trì buổi làm việc là các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tham dự về phía các cơ quan trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;...

Về phía TPHCM tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã có kế hoạch triển khai rất kỹ Đề án Trung ương 6. Theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, buổi khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại TPHCM nhằm nghe báo cáo mô hình, cách làm tốt của TPHCM, chỉ ra những điểm còn hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn về phương thức lãnh đạo của Đảng, kiến nghị với trung ương để tiếp tục triển khai như thế nào. “Đây là nội dung rất quan trọng. Cuộc khảo sát ở TPHCM sẽ có nội dung mang tính bao quát rất đặc thù của một địa phương lớn, đầu tàu kinh tế phía Nam.” – đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại Đảng bộ TPHCM…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, năm 2007 Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã được ban hành. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó có 7 điểm: thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Xây dựng tổ chức, đảng viên gương mẫu, nhất là cơ quan nhà nước; Đổi mới hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; Phải cụ thể hóa bằng quy chế, quy trình, quy định và phải công khai cho cán bộ, đảng viên cho nhân dân biết; Cải cách ban hành văn bản của Đảng, văn bản phải đảm bảo sự thông suốt, kịp thời, hiệu quả; Đổi mới lề lối phong cách làm việc; cuối cùng là công tác kiểm tra giám sát, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu dư luận.

Đối với TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao về việc ngày 21/6/2022, TP đã ban hành Kết luận quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; đã đánh giá mặt được, hạn chế và 6 nhiệm vụ giải pháp. Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi khảo sát cũng đã nêu 18 báo cáo đột phá, sáng tạo về phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có công tác cán bộ trẻ, công tác tuyên truyền vận động, lãnh đạo về phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra giám sát, phản biện, cải cách tư pháp, xây dựng nông thôn mới;…

Từ báo cáo đã rút ra được các nội dung, trong đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua các quy chế, quy định, mối quan hệ với nhân dân, về tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo và thực hiện một số thí điểm tại TPHCM.

“Phải đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị thì đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng mới thành công, hiệu quả, thực chất.” – đồng chí Trương Thị Mai khẳng định. “Phải đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị thì đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng mới thành công, hiệu quả, thực chất.” – đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Người dân cùng đồng hành, ủng hộ thì TP sẽ tiếp tục phát triển

Từ các nội dung của hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo là yêu cầu tất yếu khách quan của quá trình lãnh đạo của Đảng. Qua đó mới nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, quan trọng hơn là từ đó bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình phát triển. Khi đổi mới được phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền sẽ tạo được sức mạnh tổng hợp toàn bộ hệ thống chính trị, tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn đổi mới, nội dung này phải tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó là phải đồng bộ, không thể tách rời phương thức lãnh đạo của Đảng với phương thức khác. Tất cả các nội dung này phải đồng bộ, thông suốt.

Lấy ví dụ cụ thể, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, công tác tuyên truyền vận động đường lối, quan điểm của Đảng phải đồng bộ với bố trí tổ chức bộ máy cán bộ, kiểm tra giám sát, việc nêu gương… tất cả phải tiến hành đồng bộ mới hiệu quả thực chất. Trong đó ba vấn đề mấu chốt là đường lối chủ trương, chiến lược, cương lĩnh; tổ chức bộ máy và cán bộ; kiểm tra, giám sát.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đáp ứng được tốt nhất nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tính chất đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. “TPHCM có đặc điểm riêng, Hà Nội có đặc điểm riêng nên việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải cụ thể hóa để phù hợp với tính chất, đặc điểm, chứ không thể dùng một cách thức áp đặt xuống cho toàn bộ.” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.  

Đồng chí Trương Thị Mai dẫn chứng: TP Thủ Đức là đặc điểm hoàn toàn khác cả nước chưa đâu có. Bây giờ TP Thủ Đức có 1,1 triệu dân, 34 phường, hơn 24.000 đảng viên, hướng đến xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao, như vậy chuyển đổi số rất mạnh. Chia sẻ những khó khăn trong công tác tổ chức bộ máy cán bộ của TP Thủ Đức, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, phải tiếp tục nghiên cứu xem tổ chức bộ máy TP trong TP như thế nào? Phải nghiên cứu và trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 có những đề xuất để thực hiện một cách thực chất hơn. “Phải đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị thì đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng mới thành công, hiệu quả, thực chất.” – đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Đề cập đến việc phân công, phân cấp, phân quyền, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị TPHCM cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa vấn đề này;   và trung ương cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để việc phân công, phân cấp, phân quyền đạt hiệu quả. Một trong những nội dung quan trọng khác được đồng chí Trương Thị Mai lưu ý là đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Đối với TPHCM, một đô thị hiện đại thì nội dung này càng phải nhanh; phong cách hiện đại hơn, chuyển đổi số nhanh hơn, ứng dụng công nghệ thông tin nhanh hơn để đáp ứng được sự phát triển.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, TPHCM đang phục hồi rất nhanh; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đều đảm bảo. Lãnh đạo TP đã ban hành nhiều quyết định đi vào lòng dân, được người dân ủng hộ, đồng tình, tất cả hướng về người dân mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 vừa qua. Điều này đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ rất lớn của nhân dân, có nhiều việc dù nhỏ nhưng đã đi vào tình cảm, cuộc sống, cảm xúc người dân. Quá trình đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng tại TPHCM. Mặc dù TP còn những khó khăn thách thức, nhưng TPHCM luôn có quyết tâm cao. Khi có sự đồng thuận, có niềm tin, sự tin tưởng, thì người dân sẽ cùng đồng hành, ủng hộ thì TP sẽ tiếp tục phát triển.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo