Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà lưu trú và nhà trẻ cho con công nhân

Trao quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/6, đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại LĐLĐ TPHCM.

Báo cáo tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phùng Thái Quang cho biết, tại TPHCM có trên 85% số đoàn viên, người lao động được phổ biến hoặc cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và tay nghề cho công nhân lao động được triển khai rộng rãi. Trong 3 năm qua, các cấp công đoàn TPHCM đã phát triển gần 433.000 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước phát triển được hơn 406.000 đoàn viên, thành lập 3.084 công đoàn cơ sở. Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đã mang lại lợi ích cho trên 370.500 lượt đoàn viên, với số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu điều hành tại buổi khảo sát Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu điều hành tại buổi khảo sát

Theo đồng chí Phùng Thái Quang, mặc dù công đoàn các cấp đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, nhưng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 của một số cơ quan đơn vị còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa tạo ra sự tích lũy và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người lao động. Nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, nhà lưu trú và nhà trẻ cho con công nhân lao động vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế…

Đồng chí Phùng Thái Quang báo cáo tại buổi khảo sát Đồng chí Phùng Thái Quang báo cáo tại buổi khảo sát

Tại khảo sát, đồng chí Phùng Thái Quang đề nghị các cấp chính quyền và doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ tài chính để công nhân có thể tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ học vấn và tay nghề. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà lưu trú và nhà trẻ cho con công nhân, đảm bảo người lao động có điều kiện sống tốt hơn.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân. Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đảng viên từ lực lượng công nhân lao động, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo