Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp: Có nhiều mô hình hay trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài trao khen thưởng cho các tập thể thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 10/5, Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - đoàn thể chủ trì; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban Quận ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Cơ quan đảm bảo việc triển khai kịp thời, chỉ đạo 11 chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả. Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận đa dạng hình thức tuyên truyền, phát động các phong trào, các cuộc vận động phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thể hiện cụ thể, sinh động việc học tập và làm theo Bác gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, hội viên; tích cực phát hiện, giới thiệu tuyên dương, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào “Dân vận khéo”.

Thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” và Chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” gắn với xác định và thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn được giải quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, như: Hội nghị học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và những nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW; chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình, thực trạng của chi bộ, đơn vị; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Giám sát thường xuyên các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện bản cam kết đăng ký rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã có nhiều mô hình hay như tại trụ sở làm việc của cơ quan Quận ủy gồm các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ cụ thể của các Ban Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Văn phòng Quận ủy; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận xây dựng “Thư viện xanh” (không gian văn hóa xanh để đọc sách về Bác), một quyển sách mang đến được tặng lại một cây xanh từ thư viện; Hội chữ Thập đỏ quận xây dựng “Không gian văn hóa tri thức”, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan với hơn 150 đầu sách và 15 phút đọc sách đầu giờ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - đoàn thể đề nghị các chi bộ cần chú trọng đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời nội dung các kế hoạch, chương trình hoạt động cần gắn liền với các vấn đề thực tiễn hơn nữa, như nêu cao vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, vai trò tiên phong của cựu chiến binh trong công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các kế hoạch, chương trình hoạt động trên địa bàn quận để đảm bảo đạt tiến độ theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tổ chức trao khen thưởng cho 11 tập thể và 23 cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Minh Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo